Danina Legátová

[list]
[listitem icon=“curriculum_vitae“]psychoterapeut pre regresnú terapiu[/listitem]
[listitem icon=“curriculum_vitae“]facilitátor pre One brain[/listitem]
[listitem icon=“curriculum_vitae“]školiteľ pre rozvoj osobnosti[/listitem]
[listitem icon=“curriculum_vitae“]rodinne konstalacie[/listitem]
[listitem icon=“curriculum_vitae“]zenska sexualita + konstalacie[/listitem]
[listitem icon=“curriculum_vitae“]práca s indigo deťmi[/listitem]
[listitem icon=“curriculum_vitae“]numerologie[/listitem]
[listitem icon=“curriculum_vitae“]čakrove konstalacie + mediatacia[/listitem]
[listitem icon=“curriculum_vitae“]osobné poradenstvo[/listitem]
[/list]