Osobné konzultácie

Konzultácie pre západné Slovensko

Bratislava
16. – 18. 06. 2020
/ utorok – streda /

Konzultácie pre východné Slovensko

Spišská Nová Ves

Objednávky na konzultáciu prostredníctvom mailu: 2bosorky@gmail.com