1. Našu firmu sme s bratom rozbehli sami a šlo to celkom dobre až kým neprišlo obdobie, keď sme po kríze potrebovali finančnú injekciu na rozšírenie služieb vo firme. Je jasné, že kríza siahla aj na naše dno možností a tak sme ponúkli spoločníctvo nášmu dlhoročnému kamarátovi a súčasne zákazníkovi. To rozhodnutie bolo veľmi ťažké, lebo veľa ľudí má zlé skúsenosti s takouto zmenou a uvedomovali sme si, že to prinesie viacero nových situácií. Dostali sme kontakt aby sme sa s Vami poradili, že budete vedieť, ako sa bude situácia vo firme vyvíjať, ako sa zmenia vzťahy a čo to všetko prinesie – príchod nového človeka. Informácie, ktoré sme dostali boli veľmi užitočné, upozornilo ste nás na rizikové miesta v komunikácii, ako nového človeka vnímať a ako navzájom naozaj spolupracovať. Musím potvrdiť, že všetko je tak ako ste povedali a to som si robil poznámky podrobne. Často si na Vás s bratom spomenieme, najmä keď zažijeme situáciu, ktorú ste pri našom stretnutí uvádzali. Stačili len dátumy narodenia. Veľmi dobrá skúsenosť a určite sa na Vás obrátime aj v budúcnosti.
  2. naša ďalšia spolupráca sa týkala výmeny vedúceho technického oddelenia a prijatie nového človeka. Náš dlhoročný kolega sa rozhodol pre odchod do dôchodku a na príležitostnej spolupráci a tak sme potrebovali prijať novú silu , ktorá by bola odborne zdatná a aj do kolektívu prijatá náhrada. Znova sme sa obrátili na Vás a nechali sme si poradiť a vybrali sme nielen odborníka ale aj kolegu, ktorý zapadol pomerne rýchlo. Som spokojný aj s tým, že zmena prebehla rýchlo.

Ďakujem za spoluprácu.

Juraj H. – podnikateľ
Banská Bystrica