ASTROENERGETIKA

Aký máte názor na horoskopy v bežných novinách alebo časopisoch?

 • Môj názor je taký, že keď som si prečítala moje horoskopy, tak to bola vždy ,,neutrálna a nič nepokaziaca veta“, pobavila som sa, keď som vetu s rovnakým významom ale s prehodeným slovosledom  čítala aj  pri Kozorožcovi. Keď som v minulosti dostala ponuku robiť takéto ,,horoskopy“ do časopisu ja, zistila som, že je to robené počítačovým programom, ktorý obsahuje určitý počet takýchto viet a ten sa dá logaritmicky meniť každý týždeň. Odmietla som to, lebo s takou kvalitou nesúhlasím a nebudem sa na tom podieľať. Robím ročné horoskopy pre jednotlivcov podľa dátumu narodenia, šité na mieru…

Ale akú váhu majú tieto predpovede pre ľudí? To nech posúdi každý sám.

Neverím na horoskopy, ale som zvedavá. Môžem prísť na konzultáciu ?

 • Kto chce vedieť, musí sa pýtať. Ak nie, zostanete len zvedavý, ale bez odpovede.  Konzultácia má opodstatnenie, ak potrebujete radu na problém, ktorý vás trápi – osobný, vzťahový, pracovný alebo zdravotný. Zákon energetiky hovorí: ,,Ak viete pomenovať problém, tak ste pripravený na odpoveď“.  Zamyslite sa, či máte v živote niečo, čo vás trápi alebo by ste chceli zmeniť k lepšiemu. Vtedy máte dôvod pýtať sa, ako by to išlo zmeniť alebo zlepšiť. Chcieť sa dozvedieť o sebe viac je dôkazom, že sa duchovne prebúdzate. Ostatné je na vašom rozhodnutí – kedy a čo chcete riešiť, a akým spôsobom.

Ako vyberáte, či vyložíte karty alebo numerológiu ?

 • Pracujem s dátumom narodenia  a energiou daného človeka, na odpoveď používam všetky vedomosti, ktoré mám a na pomoc vyberiem tie, ktoré cítim, že budú ,,šité na mieru pre daného človeka a jeho energiu /Astrológiu, Tarot, rôzne Numerológie, a iné možnosti duchovnej energetiky/. Pre mňa je podstatné, čo z človeka vnímam ja sama a čo mi na moje otázky odpovie, čo zo seba vyžaruje.  Môže v sebe ukrývať ,,bolesti“ života, ktoré sa snaží ukryť pred ostatnými a aj pred sebou samým. Je to zložitá otázka a preto nemá  jednoduchú odpoveď. Pýtajte sa a čo budem môcť a vedieť, odpoviem.

Súhlasíte s tým, že náhodné stretnutia neexistujú ?

 • Áno, je to energetický zákon o synchronicite – príťažlivosti vzájomných energií. Každý človek, ktorý do vášho života vstupuje a ovplyvní vás na krátky alebo dlhší čas, ale ,,rozvibruje“ váš vnútorný svet, vám aj niečo odovzdá zo seba…prečo to tak je a akú úlohu zohrá vo vašom živote – je to vzťah energií medzi vašimi dátumami narodenia.

Aký máte názor na minulé životy?

 • Minulé životy patria k nám a majú vplyv na súčasný život. Duša, keď prichádza opakovane na svet, tak si zo sebou prináša len jedno – emocionálnu pamäť. Duša si pamätá silné emócie a zrejme to zažíva veľa ľudí – déjá vu… Práve preto v tomto živote stretáme určitých ľudí, máme svoju Karmu, svoju cestu duše a jej naplnenia, ale s tým spojené prekážky, cez ktoré rastieme duchovne aj osobnostne. Žiadne náhody neexistujú…

Čo znamená osobná terapia, vzťahová terapia? Aký je postup u vás?

 1. Napísať MAIL alebo SMS .  Napíšte mi, čo vás trápi a ja vám odpoviem, či vám viem pomôcť a ako. Venujem sa viacerým možnostiam terapii., ale neviem všetko a niektorým oblastiam sa nevenujem, ale ich poznám. Keď budem vedieť o probléme viac, navrhnem riešenie a vy sa rozhodnete, ako ďalej. Táto komunikácia je bezplatná.
 2. Ak sa rozhodnete ku mne prísť, dohodneme si termín a nasledovné informácie na spracovanie vášho dátumu narodenia a ostatného, čo bude treba… Ja si spracujem všetky podklady na konzultáciu PRÍPRAVA PODKLADOV a svoje poznámky si archivujem, aby som vedela pracovať na dlhšie obdobie. Všetko ostatné záleží na požiadavke, ktorú máte.  
 3. Príprava a samotná konzultácia či terapia je už súčasťou koncovej ceny a dohodneme sa aj o spôsobe platby. Na požiadanie viem vypočítať aj predpokladanú cenu konzultácie už pri komunikácii mailom, ak je to pre vás dôležité. Koncová suma sa už mení len málo, lebo presná cena je závislá od samotného času osobného stretnutia – to si určíte vy, nie ja.
 4. Na osobnej konzultácii – pracujem individuálne s vami a podľa toho, ako to vyhovuje vám a vašej energetike. Navrhnem postup pri riešení problémov a zladíme ho podľa vášho vnímania priorít. Pracujeme na témach, ktoré chcete v živote zlepšiť – osobný rozvoj, riešenie problému vo vzťahu s konkrétnou osobou alebo vnímaní okolia, pracovný rozvoj, napredovanie, duchovný rozvoj, podnikanie, vzdelávanie, rozhodovanie v dôležitých situáciách a vzťahoch, zdravie, …

Osobná/ individuálna konzultácia – a terapia je práca s jedným dátumom narodenia, klient sa priamo pýta na možnosti riešení svojich vlastných problémov, na objasnenie osobnej situácie v danom časovom období.

Pri riešení vzťahových otázok vás a inej osoby, je potrebné spracovať aj kompatibilitu s dátumom narodenia s druhou osobou, na ktorú sa chcete pýtať a chcete s ňou pomôcť. Ak taký problém máte, je dobré zistiť jej dátum narodenia, výrazne pomôže k možnostiam konkrétnych riešení a pochopenia situácie aj z iného uhla pohľadu.

Párová a vzťahová konzultácia alebo terapia/rodinný príslušník, kolega, priateľ, dieťa/  – vždy obe osoby, rodinná terapia na všetkých úrovniach /deti, rodičia, starí rodičia, ex-partneri, súrodenci, kolegovia, nadriadení/

Vzťahová a Karmická konštelácia a terapiaindividuálna psychoterapia vyššej úrovne na pochopenie alebo odstránenie silných blokov v energetike človeka, posilnenie vlastnej energetiky – rodové karmy a disfunkcie vo vzťahoch, strachy, závislosti, energetické bloky vo vedomej a podvedomej úrovni, odstraňovanie strachov, blokácii v osobnom napredovaní, vzťahovej harmónii a zdravotných zlepšeniach cez celostnú energetiku, čistenie aury a odblokovanie energie, vlastná energoobrana  – spôsoby ako čistiť seba a ako vyčistiť priestor, v ktorom žijete alebo pracujete.

Zdravotný problém  a terapia – individuálny prístup podľa zdravotného problému a potreby pacienta. Postup – spracovanie dátumu narodenia do podkladov energetiky zdravia a vitality v danom čase /archivujem/  a osobné stretnutie, na ktorom si robím vlastný spôsob diagnostiky a navrhujem liečbu a doporučenia/ prípadne odborné vyšetrenia/ ďalšej podpornej liečby pre zlepšenie problému, ktorý si vie pacient zariadiť sám v mieste bydliska.

OSOBNÝ ROZVOJ

Ako vplýva dátum narodenia na môj život?

 • Vplýva na všetko – je v ňom všetko o vás, o tom ako žijete, akých máte priateľov, po čom túžite, na čo trpíte, vaše zdravotné riziká a veľa iných vecí. Dátum narodenia je na celý život a potenciál človeka sa prejavuje v čase naprieč celým životom. Zrejeme, spoznávame seba aj ostatných a príležitosti života otvárajú náš potenciál. Je na človeku samotnom kedy sa rozhodne ,,prebudiť sa“, stať sa vedomým svojho života a vlastných darov, s ktorými sa narodil. Na to treba len jedno – odvahu spoznať sa…

Mám pocit, že so z inej planéty a nikto mi nerozumie. Som čudák?

 • Zrejme už máte stav izolovanosti a všetko vnímate negatívne. S takýmto pocitom treba pracovať, aby to mohlo zájsť až do zdravotných problémov. Ak nechápete seba, tak ani iných, čo sa vám deje tak aby ste tomu rozumeli a našli svoju vlastnú cestu z tohto zamotaného pocitu. Nie ste čudák o nič viac ako 99% obyvateľov tejto Zeme… V živote má každý obdobie, ktoré vníma, že je ,,mimozemšťanom“ a dobre to poznám. A nemusí to byť len raz za život. Je len na vás, kedy sa rozhodnete chcieť porozumieť… ale rýchle riešenia nečakajte, neexistujú.

Môj život je spleť ťažkých rozhodnutí a nepochopenia, som zrelý na psychiatriu?

 • To neviem posúdiť bez osobného stretnutia. Ale je to otázka pri ktorej viem, že problémy máte už dlhšie, neriešite ich, len čakáte, že bude lepšie… Hľadáte odpovede, ktoré by vás uspokojili alebo dali riešenie doteraz. Ak teda cítite, že chcete veci zmeniť, niečo pre zlepšenie spraviť. Čakať, že sa niečo napraví len tak, je to najhoršie… Neviem poradiť iné, lebo neviem nič konkrétne a ani váš dátum narodenia. Je potrebné konať aj preto, aby ste sa nedostali do neriešiteľných situácii naozaj… môže byť neskoro.

VZŤAHY /partnerské, rodové, karmické/

Ak k sebe priťahujem nesprávnych ľudí  – tak je to karma? prečo to tak je a opakovane? Alebo v partnerských vzťahoch – paríme k sebe? Je to správny partner ku mne?

 • Znova zložitá otázka a aj zložitá odpoveď. Aj áno, aj nie. Odpoveď je vo vašej osobnej energii a ako s ňou pôsobíte na okolie, čo platí pre všetky druhy vzťahov –  o vašom správaní sa vo vzťahu k iným, mužom či ženám, a o niečom nesprávnom a disharmonickom – v postoji k sebe samému. Ak sa nič nemení vo vás, tak sa deje všetko opakovane a vnímate to ako negatívum. Pochopenie vzájomnej energie seba a druhej osoby vedie k náprave a harmónii seba, čo následne zmení aj vaše vyžarovanie do okolia. A to je už ,,alchýmia“ sebapoznania a umenia pracovať so svojou vrodenou energiou. Dátum narodenia umožňuje poznať a chápať, a ako sa niečo v živote pokazilo, dá sa aj napraviť. Čím skôr začnete chcieť niečo s tým urobiť, tým viac sa dá opraviť bez vážnych následkov. Ale strach poznať pravdu o sebe môže brániť odvahe aj sile poznania, lebo nie všetko čo sa o sebe pri riešení problémov dozviete, bude príjemné.
 • Či k sebe dvaja patria alebo je vzťah trápením a prečo ?
  To závisí od vašich dátumov narodenia a to v akej etape života sa nachádzate. Je komplikovanejšie na stručnú odpoveď. Ak prichádzajú takéto otázky, tak prišiel čas na poznanie, na ktoré ste pripravení…

Vo vzťahu dvoch ľudí nepôsobí len osobná energetika z dátumu narodenia, ale aj energia rodostromu, karma a energia v aktuálnom čase života. Mnohé vysvetlí energia vzťahov, ktoré si nesieme od rodičov, posvätné zranenia, ktoré máme v sebe ukryté od detstva a prejavia sa výlučne vo vzťahu k sebe aj okoliu. Ale aj Karmické energie, ktoré si ,,potrebujeme vyrovnať v tomto živote a súvisia z minulými životmi – v sebe samom alebo aj k iným osobám.

A musím upozorniť všetkých ktorí sa trápia pre vzťahy: Na žiadne vzťahy rýchle riešenie alebo skratky neexistujú. Skratky často vytvoria viac komplikácii a následkov, ktoré sa napraviť nedajú. Vytvoria energetické bloky – fyzické , mentálne aj duchovné/ energetické, ktoré spustia ďalšie problémy a je to začarovaný kruh, z ktorého si už nepomôžete sami!  Sme bytosti, ktoré sú viazané na tvorbu energiou cez vzťahy.

Viac informácii o energetike rôznych úrovní vzťahov nájdete bloku ASTROENERGETIKA V PRAXI

Občas sa s rodičmi cítim, akoby som bol adoptovaný. Nikdy si nerozumieme, nechápu ma oni ani súrodenci. Prečo?

Zrejme sa nachádzate v zložitom období života – hľadania vlastného JA a uvedomujete si rozdiely v myslení, konaní alebo spôsobe života medzi rodovými príslušníkmi – rodičia a súrodenci. Každý človek je jedinečný a to znamená, že nemusíte zdieľať názory a spôsob života vašich rodičov. Neznamená to, že ich nemáte radi alebo oni vás. Máte svoj život, svoju cestu a svoj cieľ. Ste na jeho začiatku a tak poznajte najskôr samého seba. Nepoznám zatiaľ váš dátum narodenia, ale zrejme už patríte do generácie INDIGOVÝCH DETÍ – čo znamená, že so schopnosťou vnímať energetickú harmóniu okolo seba – s tou ste sa narodili a už ste PREBUDENÝ. Ale ešte nie ste VEDOMÝ… Indigové deti a všetky deti narodené po roku 2000 sú ,,učiteľmi“ pre ,,starú generáciu“ – rodičia a prarodičia. Vašou úlohou je začať vedome vnímať  a pracovať so svojou schopnosťou tvoriť v energetickej harmónii – vo vnútornom aj vonkajšom svete. Znamená to vo svojom živote, vzťahoch k sebe aj iným, v schopnosti tvoriť realitu okolo seba. Len málo z toho dokáže pochopiť a prijať generácia ,,ešte neprebudených“. Na všetko je riešenie a aj na to, ako situáciu môžete vyriešiť, ale bude potrebné začať od vás – určite treba hľadať cestu. Po roku 2000 je ďalšia generácia detí /možno aj tie vaše/, pre ktoré vytvárate cestu tu a teraz – cez seba… Ako všetci rodičia.

S manželom/ partnerom sa pokúšame o dieťatko už dlho, nedarí sa nám. Máme za sebou aj medicínske vyšetrenia a stále sa  nám nepodarilo počatie. Začína to ovplyvňovať aj náš vzťah. Viete pomôcť?

 • Schopnosť páru mať spolu deti je otázka z medicíny aj energetiky a mnoho rodičov, ktorí prišli už svoje ratolesti majú. Ak tam je možnosť, že spolu máte mať detičky, tak urobíme kroky, aby to vyšlo. Je však potrebná spolupráca a kompatibilita oboch, nie len jedného z vás. Začať môžete aj bez partnera, len sa pýtať a vedieť, ako sa to riešiť dá. Musíte nájsť v sebe odvahu aj na odpoveď, že sa to nepodarí, lebo z hľadiska energetiky s týmto partnerom deti mať nemôžete…Žiaľ, aj táto možnosť tu je…

Viac informácii na tému NEPLODNOSŤ nájdete v bloku ALTERNATÍVNA LIEČBA. Rozhodnutie prísť je na vás.

PRÁCA/ kariéra, vzťahy

V práci alebo sa vždy nájde nejaký človek, ktorý si na mňa zasadne a škodí mi? Viete pomôcť?

 • Vaša energia poukazuje na disharmóniu vzájomného pôsobenia, preto je čas na objavenie schopnosti porozumieť sebe a tak zmeniť vibráciu, na ktorú reagujete obaja, ale po svojom. Viem povedať, prečo sa to deje, ako s tým narábať, ako chápať jeho aj seba. Dokonca ako vzťah upokojiť a zladiť svojou energiou, ako to len pôjde, možno aj ako si z toho človeka urobiť priateľa. Aj on je človek… Takéto situácie a vzťahová energetika ukazuje aj na niečo, čo máte pochopiť i seba a v danom čase zmeniť k lepšiemu, lebo nastala správna chvíľa. Určite máte problém so sebavedomím, sebahodnotou a sebaláskou, preto sa to deje. A s tým treba začať…

Viac informácii nájdete v bloku ASTROENERGETIKA V PRAXI.

ZDRAVIE

Neverím na alternatívnu liečbu, ale doktori mi zatiaľ nevedia pomôcť. Môžem prísť a vyskúšať niečo? Nevadí, že neverím?

 • Nemusíte veriť, ja nikoho nepresviedčam. Ak budem vedieť, čo konkrétne je problém, skúsim pomôcť znalosťami a skúsenosťami, ktoré mám. Prídete, porozprávame sa o vašom probléme a skúsite to, čo vám navrhnem. Berte to len, ako názor a iné riešenie, ako od iného lekára. Určite pomôže aj zdravotné záznamy z odborných vyšetrení, ktoré ste už absolvovali doteraz.

Alternatívna liečba dáva možnosti, ktoré nemá klasická medicína, ale to neznamená, že nepomáha. Práve naopak, mnohé poznania alternatívnej medicíny už akceptuje klasická medicína a stali sa súčasťou podpornej terapie aj pri veľmi vážnych ochoreniach. Je nechemická možnosť zlepšiť zdravotný stav a nie je o tom, že by ste museli veriť. Ani homeopatii alebo akupunktúre predtým nikto neveril. Predsa pomohla mnohým. Psychoterapia je súčasť klasickej medicíny, lebo : Ak sa pacient cíti dobre, je to 50 % úspechu k uzdraveniu…

Sú dobré pravidelné meditácie? Nemôže meditácia uškodiť ? Aký je rozdiel v meditácii relaxačnej  a čakrovej?

Určite nemôže uškodiť nikomu. Patrí medzi terapeuticky uznávané techniky aj v medicíne. Meditácia má upokojujúci a harmonizujúce účinky na telo aj dušu. Správnym dýchaním spôsobí uvoľňovanie mysle a precítenie vlastného JA. Uvoľňuje aj negatívnu energiu z nás, či už bola naša, alebo ju na nás niekto preniesol. Napríklad keď sa vám niekto vyžaluje a vy sa potom cítite unavený a stále rozmýšľate nad jeho problémami, hoci viete, že  vy to za toho človeka nevyriešite…

Výborne pomáha pred stresom a veľkou únavou, s jej pomocou dokážete zvýšiť koncentráciu na výsledky a cieľ, na ktorom pracujete. Pravdou však je, že meditácia a najmä cielená na bloky podvedomia,  vie z podvedomia uvoľňovať aj potláčané emócie a bloky, ktoré sme vedome skryli pred okolím. Sú to emócie, pri ktorých sme zraniteľní a citová bolesť z nich znemožňuje fungovanie bežného života a rozhodovanie v ňom. Meditácia zároveň lieči bloky v mentálnej aj psychickej energetike bytia, vie ju posilniť a postupne uzdravovať, ale je dobré, ak vám s tým niekto pomôže aspoň v začiatku. Ale ak svoje strachy utláčate a nesnažíte sa riešiť príčinu problémov, tak samotná meditácia ich len otvorí, ale neodstráni ich príčinu. Môžete sa cítiť slabí a psychicky precitlivení, čo nemusí byť príjemné, ak sa problémom nebudete zaoberať do hĺbky.

Meditácie pravidelné alebo nie:

 • sú pre všetky kategórie ľudí, pre začiatočníkov aj pre pokročilých, na meditácii sa naučíte uvoľniť sa, správne dýchať  a tým docieliť želaný efekt uvoľnenia  a odbúranie stresu, čo pomáha aj pri následnej lepšej koncentrácii v práci. Z duchovného hľadiska uvoľnené telo a myseľ sa rýchlejšie uvedie do hladiny Alfa a tak sa napojí na vyššie JA, dokáže prirodzene vnímať svoje fyzické aj energetické JA.
 • Opakovanie robí majstra – to platí v meditácii dvojnásobne. Cieľom je ,,vyprázdniť hlavu“.

Relaxačná meditácia je zameraná na uvoľnenie z bežného života, stresu napätia, pomáha neprepínať svoje sily, ktoré môžu viesť k zdravotným problémom rôzneho druhu. Má výborný účinok na zlepšenie spánku,  telo sa v spánku regeneruje, zabraňuje preťaženiu tela, udržuje orgány zdravé a plné energie. 

Čakrová meditácia – je vyšší stupeň meditácie, pri ktorej sa naučíte preciťovať vlastné čakry, dopĺňať energiu a tak sa priamo podieľať na ich cielenom ozdravovaní fyzického zdravia a fungovanie orgánov. Pri pravidelnom správnom pracovaní s čakrami viete cielene ,,namieriť a posielať“ energiu konkrétnemu orgánu, čo vedie k detoxikácii tela, regenerácii orgánov na bunkovej úrovni a veľmi efektívne dokážete držať zdravie a vitalitu, urýchľovať liečbu a všetko vedome pod kontrolou. Ak aj máte nejaké zdravotné problémy, dokáže urýchľovať liečbu a závažných ochorení, čo mám zažité aj na vlastnej koži. Znie to ako zázrak, ale poznanie princípov východnej medicíny dokáže niekedy viac, ako klasická medicína, ale musí sa s telom pracovať v počiatkoch ochorenia a pracovať aj s príčinou, prečo choroba vznikla. Zdravie je dôsledkom toho, ako chápeme seba a svoj život.

Viac informácii o alternatívnej liečbe a jej možnostiach nájdete v bloku ALTERNATÍVNA LIEČBA