Meditácie

Nájdete ju v každej kultúre na všetkých kontinentoch sveta zakomponovanú do všetkých náboženstiev sveta. Je to univerzálny spôsob komunikovania so svojim podvedomím a ,,vyšším JA“.

V literatúre nájdete rôzne druhy meditácii a rôzne spôsoby ich spracovania, vždy je dôležité, na čo sa chcete zamerať a čo by malo byť jej výsledkom. Pri riešení problémov používam rôzne druhy a kombinácie meditácii, učím aj individuálne pracovať na svojom osobnostnom rozvoji. Keďže pracujem s individualitou každého človeka, vyberiem také meditácie, ktoré pomáhajú konkrétnej osobe. Tento druh práce s podvedomím sa tak stáva súčasťou jeho života a vie ho použiť kedykoľvek to potrebuje.

Klinické štúdie spracovali množstvo pozitívnych účinkov meditácie na uvoľnenie, posilnenie vlastnej energie, odblokovanie rôznych podvedomých blokád a strachov – fóbií, na spracovanie postraumatických stavov a ich odstránenie. V psychológii sú bežnou praxou meditácie zamerané na posilnenie sebavedomia a dosiahnutie vyšších výkonov a životných cieľov, na odstránenie stresu, na vnímanie vlastnej duchovnej osobnosti a aj na jej ochranu od energetického vampirizmu.

Druhy meditácie, ktoré sa môžete naučiť

–          Uvoľňovanie a posilnenie vlastnej energie  / čakrová meditácia, afirmácia, mantra, svetelná, meditácia Zlatý lotos,…/

–          Odstránenie blokád vedomia a podvedomia  /čakrová meditácia uvoľnenia, liečenie a energetizácia čakier, meditácia                                  pochopenia, EFT medóda/

–          Zameranie na osobnostný rozvoj   / vizualizácia, posilnenie sebavedomia, meditácia postupných krokov – antistresová                               proti preťaženiu, viditeľnosť celku – frustrujúce a ťažké životné situácie,…/

–          Ochranné meditácie  / ochranná meditácia – pri vyčerpaní, pocite zraniteľnosti alebo ohrozenia zo situácie alebo osôb,                                   posilnenie vnútorného JA – pri strachu presadiť sa, Ochranný kanál RAFAEL – pre vnímavých na energie iných a tých čo                             pracujú s telom /

 

Autor: Slavka Peško