Dotazník MIGRÉNY

DOTAZNÍK MIGRÉNY

Nasledujúce otázky sa týkajú opisu bolesti , jej priebehu, trvaní a intenzite, prípadne komplikáciám s ňou súvisiacimi. Pokúste sa na otázky odpovedať čo najpresnejšie aby sme vedeli určiť presné príčiny, ale aj následnú liečbu. Vyberte z možností a dopíšte aj poznámku, ak to považujete za dôležité. Pri voľbe alternatívnej liečby je potrebné mi tento dotazník poslať na kontaktný e-mail.

1. Keď prepukne bolesť, viete ju lokalizovať presnejšie?

A – jednostranná                                                       B – obojstranná

 

2. Prejav  a intenzita

A – pulzujúca, bodavá, bolí ½ hlavy                         B – tupá a tiahla

 

 3. Bolesť má trvanie najčastejšie

A – trvá 4 až 72 hodín                                              B – 30 minút až 7 dní

 

4. Keď nastane záchvat, tak tento stav opíšete ako:

A – obmedzuje aktivitu, únavná                               B – neobmedzuje, pomôže čerstvý vzduch

Námaha ho zhorší ?                                                   Zostáva rovnaký aj po námahe?

 

5. Máte pri záchvate aj iné komplikácie ?

A – nevoľnosť alebo vracanie                                   B – bez nevoľnosti alebo vracania

 

 6. Pri záchvate sa objaví aj iná citlivosť?

A – áno                                                                      B – nie

/citlivosť na svetlo, hluk, vôňu jedla a podobne

 

7. Ako často mávate záchvaty?

A – 2 – 3 krát za mesiac

B – 6 – 10 krát za rok

C – 5 krát za rok

 

 8. Koľko dní spolu za mesiac sa bolesť objaví ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 9. Pomáha vám cvičenie alebo sa bolesť cvičením vystupňuje?

A – áno                                                                     B – nie

 

HODNOTENIE:

otázky 1-7 – ANO              MIGRÉNA                        otázky 1-5 – NIE        Bolesti hlavy CHRONICKÉ

AK ste odpovedali polovicu otázok ANO a polovicu NIE, tak je možné, že trpíte kombináciou oboch typov ochorenia…

Pri tomto type ochorenia liečbu konzultujem aj s odborným lekárom – neurológom. 

Autor: Slavka Peško