ASTROENERGETIKA v praxi

Niekto múdry raz povedal: ,, Všetko, čo počas života potrebujeme na jeho zvládnutie, sme dostali do vienka pri svojom narodení “ A ja s tým súhlasím. A aj keď sa niečo v živote pokazí, cez energetiku človeka sa dá mnohé aj napraviť.

Naše JA, všetky silné aj slabé stránky majú svoj zmysel a vieme s nimi pracovať počas celého života. Takto vytvárame realitu svojej cesty životom a vysielame vibráciu, ktorá ovplyvňuje okolie. Žiadne stretnutie v našom živote nie je náhodné, každý v nás zanechá stopu v ľuďoch, ktorých stretneme. Všetky vzťahy v živote ovplyvňujú nás a my ovplyvňujeme ostatných – vo fyzickej, mentálnej aj duchovnej energii. Niektoré viac a iné menej, na dlhšie alebo kratšie obdobie, ale samozrejme aj v pozitívnom a negatívnom vnímaní. Ale najsilnejšie náš život ovplyvní vzťah k sebe samému, lebo ostatní okolo bývajú jeho zrkadlom.

Astroenergetika – to, čo je v mojej práci najdôležitejšie je energia JEDNOTLIVCA

 • osobné bytie vlastného JA – vonkajšie aj vnútorné vnímanie seba – osobný a vzťahový život.
 • energia fyzického, psychického aj duchovného rozvoja
 • tvorba a vibrácia do okolia – vzťahy, práca, rozhodovanie a napredovanie
 • krok za krokom a v rôznych etapách života
 • energia aktuálneho obdobia

Téma Astroenegetika z dátumu narodenia je pre moju prácu najsilnejšia a informácie sú nekonečné – príjemné aj nepríjemné, povzbudzujúce aj varovné. Je na vás, kedy sa začnete pýtať a čo z toho vás zaujíma. Hovorím o DUCHOVNOM PREBUDENÍ…

ASTROENERGETIKA začína ešte pred narodením – energia RODOSTROMU.

V DÁTUME NARODENIA ukrýva mnohé informácie, ktoré človek počas života zistí a objavuje , môže rozvíjať v sebe ako nové a vrodené, nie len tie získané od rodičov. Prináša skúšky života a prekážky – KARMU, aby objavil SEBA.

 •  Keď ide DUŠA na tento svet, vyberie si telo a dátum narodenia, ako ,,výbavu“ silných a slabých vlastností, schopností, ktoré počas života rozvíja a používa v osobnostnom rozvoji. Aj na zvládanie všetkých prekážok a výziev, ktoré na neho počas života čakajú.
 • Prináša si zo sebou aj skrytý potenciál a akési dary duchovného sveta, ktoré sú nápomocné pre naplnenie Karmickej cesty životom.
 • Duša si vyberá aj rodičov – svoje ,,štartovacie“ prostredie rozvoja osobnosti. Cez rodičov sa učí základom chápania života vo vzťahoch a emocionálne sa vyvíja. Spoločne s nimi vytvára a pokračuje v energetike rodu – RODOSTROM, do ktorého patrí a zároveň ho aj svojim životom ovplyvňuje. Od narodenia sa teda stávame súčasťou životov a energie svojej rodiny na celý život.
 • Osobný rozvoj vo všetkých rovinách energetiky – fyzickej, mentálnej, psychickej, duchovnej rovine
 • Vzťahy na rôznych úrovniach
 • Prostredie na zreálnenie cieľa – energia rodostromu a získaných zručností a objavenie vlastných schopností, kariéra, práca, schopnosti, zručnosti, karmické zaťaženie, rodová karma
 • FAKTOR ČASU – veľmi dôležitý pre rozvoj vrodeného potenciálu, kedy prichádza príležitosť na objavenie potenciálu a možnosť ho využiť v plnej miere – platí na osobný život, vzťahy aj prácu. Na to dáva odpoveď dátum narodenia v danom čase /čo, kedy a ako/… MINULOSŤ – PRÍTOMNOSŤ – BUDÚCNOSŤ…
 • Príležitosti – životné križovatky, vlastné nastavenie a uchopenie energetiky, rozhodovanie
 • Tvorba vlastnou energiou – využitie schopností na konanie a tvorba reality v hmote, zdravie a sila – fyzická, mentálna, psychická, duchovná rovina – schopnosti a dary, s ktorými ste sa narodili / intuícia, jasnovidnosť, energetické vnímanie okolia – priestor aj vzťahy,…/

To všetko je obzvlášť silné pre INDIGOVÉ DETI – ľudia narodení pred rokom 2000, pretože s mnohými prejavmi ste sa už narodili, ale nemusíte ich ešte vedieť využívať. /nájdete v časti Astrológia – Deti novej doby/

Na úvod už stačí. Ďalej už nájdete konkrétne základné informácie, čo sa dá z dátumu narodenia zistiť a vyťažiť pre zmenu života k lepšiemu, ak si to želáte. Vďaka tomuto poznaniu sa naučíte na vedomej úrovni ovládať svoju energiu, silu, využívať schopnosti v pravú chvíľu a na správnom mieste, priťahovať k sebe ľudí, s ktorými sa budete v živote vzájomne rozvíjať a ktorí vás niečo učia o sebe. Naučíte sa viac dôverovať sebe, svojim schopnostiam, svojmu podvedomiu a intuícii.

Autor:  Slavka Peško