Astrológia a Astroenergetika v mojom živote

Dátum narodenia je kľúčom k svojmu životu a vlastnej energii – od narodenia až do konca života. Je pre celý život nemenný, ale ČAS, PRIESTOR a ĽUDIA v okolí – sú stále sa meniace premenné, ktoré nás formujú a ovplyvňujú. Odhaľujú potenciál životnej tvorivosti a sily v čase – osobný rozvoj, vzťahy, zdravie aj rozhodovanie v životných križovatkách. Poznanie seba je základom pre ovládnutie svojho života a využitie potenciálu. 

Astrológia – prastaré učenie o vplyve planét známe v minulosti a v tejto dobe je akýmsi znovuobjaveným poznaním o ľuďoch ako takých. O astrológii je už popísané mnoho vecí z histórie a dnešné zdroje dávajú informácie pre všetkých, ktorí sa o ňu zaujímajú. Či už je to zo zvedavosti alebo ich oslovila svojim chápaním ľudskej bytosti, správania alebo vplyvom na vzťahy. Mnohí ľudia jej prepadli ako ja a našli si v nej zábavu aj nový druh vzdelávania. Väčšina ľudí však vníma astrológiu len cez znamenia zverokruhu. Astrológia sa vyvíjala tisícky rokov a dala základy dnešnej astronómii a astrofyzike – to je fakt. Prepája nie len poznanie o povahových črtách človeka podľa dátumu narodenia a postavenia planét, ale aj poznanie o psychike, vývine človeka a správaní sa počas života v jednotlivých situáciách, ktoré sa mu udejú najmä vo vzťahoch a osobnom rozvoji.

Astrológia je stále aktuálna, pretože neustále dopĺňa informácie o nových prejavoch ľudskej psychiky. Prečo? Pretože energetika sa zmenila príchodom Indigovej generácie a po roku 2000 prišla ďalšia vlna Nových detí – Krištálových, Dúhových, Hviezdnych a Tranzitívnych. A všetko sa mení okolo nás a aj v nás samotných… Ale o tom píšem v ďalších článkoch viac a hovorím v podcastoch. Všetko z reálneho života.

Dátum narodenia je kľúčom k sebe samému, ku vzťahom aj k zdraviu – či sa to už niekomu páči alebo nie. čím viac poznáte energiu s ktorou ste sa narodili, tým viac musíte priznať, že sa v mnohom sa nemýli, dobrom aj tom zlom. Hovorí o našom vnútornom svete, ktorý je realitou a často ho pred ostatnými skrývame, ale utvára a zhmotňuje náš vonkajší svet. 

Astroenergetika /energetika a medicína v dátume narodenia/ – určite ju neuznávajú ľudia, ktorí sú ,,vedecký“ a preferujú len to, čo je pochopiteľné logikou, hmatateľné, dá sa kvantifikovať alebo merať v hmotnom svete. Donedávna nebola v medicíne uznávaná aj psychológia a dnes je to jedna z podporných vied, ktorá napomáha zlepšovať život človeka v zdraví.

Dá sa merať naozaj všetko? Je merateľný pocit spokojnosti, šťastia, smútku, bolesti alebo viete všetko logicky vysvetliť? Čo sa vám v živote udialo a fyzicky vás to povzbudilo alebo stiahlo na dno? Viete vysvetliť prečo sa vám opakujú v živote rovnaké situácie, prečo stretávate konkrétnych ľudí, ktorí vo vás zanechajú pocity, ktoré nemôžete ignorovať a zanechajú vo vás fyzický pocitový poznatok? Je to nehmotné a predsa sa to prejavilo na vašom tele… Astrológia má na tieto ,,nemerateľné“ otázky odpovede, pretože majú dosah na váš fyzický život. Lebo ste to vy a váš dátum narodenia, ktorý vám určuje, kade vedie cesta vášho života a aké poznatky máte prežiť. Sme bytosti s prepojením fyzického, mentálneho aj duchovného vnímania. To všetko sme my – ľudia a naša energetika života.

Astroenergetika je prepojením pre mnohých známych oblastí – astrológie, numerológie, psychológie a aj zdravia – celostnej medicíny aj princípov prírodnej liečby.  Nemusíte byť vyznávačom astrológie, ale takmer všetci poznajú svoje znamenie zverokruhu alebo počuli o numerológii dátumu narodenia, alebo vyskúšali niečo z prírodnej/alternatívnej liečby pre svoje zdravie. Cez dátum narodenia a poznanie energetiky je možné všetko ovplyvniť – seba, svoje úspechy či prehry, zdravie a všetky vzťahy, ktoré okolo seba máme.

V astroenergetike platí zásada: ,,Čím viac viem o sebe a energii, ktorú okolo seba vysielam, tým viac mám vo svojich rukách svoj život či jeho smerovanie, a dokážem ovplyvňovať vzťahy, ktoré ma robia šťastným.“ Tým je povedané všetko.

Dnes pracujem s mnohými technikami a poznaniami o ENERGETIKE a EZOTERIKE.

ASTROENERGETIKA je aplikovateľná na všetky oblasti života – osobný rozvoj, zdravie, vzťahy, práca a kariéra, v vyriešení jeho životných križovatiek a duchovnom napredovaní človeka. Pracujem s dátumom narodenia jednotlivcov alebo skupiny ľudí, takže vždy je všetko ,,šité“ na mieru ľuďom a situácii medzi nimi. Pomáham pochopiť vlastné energetické fungovanie a vplyv mnohé témy každodenného života, rozhodovanie v životných križovatkách. Pomôžem pochopiť veci, ktoré sa v živote dejú, ako im správne rozumieť, ako s nimi zaobchádzať a ako ich využiť vo svoj prospech a harmóniu života. Pre firmy je poznaním o nastavení do budúcnosti, zladenie vzťahov v kolektíve, možných rozhodnutiach, ktoré prospejú firme do budúcna. 

V mojej praxi využívam aj svoje dlhoročné skúsenosti zo spolupráce v biznise a podnikaní – manažment ľudských zdrojov, výberových konaní, obchod, koučing, vzdelávania dospelých, individuálneho aj vzťahového koučingu a oblasti práva – mediácia mimosúdnych sporov – občan, rodina, firma

Pracujem s učením mojich najväčších vzorov a učiteľov :

MUDr. Emil Václav Havelka – jeden zo svetovo uznávaných astrológov a praktický lekár. Svetu dal moderné základy Astromedicíny a Astropsychológie. Všetky svoje vedomosti publikoval v množstve kníh o zdraví, liečivých bylinkách a alternatívnej medicíne, ale aj Karmických súvislostiach, ktoré vplývajú na život jednotlivca. Chápanie energetiky a jej posilňovanie a liečenie od základu umožňuje naplno ovplyvňovať svoj život využívaním svojho potenciálu z dátumu narodenia vo všetkom, čo nám život prináša a čo v živote túžime dosiahnuť. Je to kľúč k vlastnej energii a naplneniu života každého človeka.

Dr. Nicolas Campion – anglický kráľovský astrológ, člen Queen´s College v Cambrigi, kde študoval , prednášal a predvádzal praktickú astrológiu v prepojení na históriu Anglicka a Európy, autor štúdie praktickej astrológieJe prezidentom medzinárodného astrologického klubu a jeho astrológia sa používa na predpovede horoskopov, psychoanalýzu povahy jednotlivca, politickú astrológiu, záhradkársku astrológiu a horoskopy štátov a národov. Je jedným z najvýznamnejších astrológov súčasnosti. Autor viacerých kníh o aplikovanej astrológii.

MUDr. Horst Kröhne – lekár a psychológ, liečiteľ energie človeka – čakry a meridiány. Je svetovo uznávaný lekár a terapeut v oblasti alternatívnej medicíny a jej aplikovania v oblasti medicíny ako rovnocennej liečby súčasných chorôb, autor mnohých kníh o liečení ľudského tela  a duše. Tento človek a liečiteľ je mojím vzorom a učiteľom, nakoľko je rovnako ako ja obdarený vnímaním energie živých bytostí.

Edgar Cayce – spiritualistické médium, jeho poznanie o psychológii, psychoterapii, prepojenia na Karmické energie, jeho vnímanie inkarnácie a rastu energie duše v minulých životoch a prepojenia na život súčasný.

Ďalší autori, terapeuti, liečitelia a aplikované techniky:

Astrológia a Numerológia, – G. Sulleven, S. Crawford, L. Goodman, V. Tchenze, D. Virtue

Numerologické zákonitosti vzťahov, Tarot a cesta osudu,symbolika – H. Banzhaf

Karmická energetika – V. Tchenze, D. Virtue, E.Cayce

Astrologia, karma a transformácia, Karma a reinkarnácia – Stephen Arroyo, E.Cayce, M.A.Woodward

Generácia po roku 2000  – G. Sulleven, S.Crawford, L.Goodman, D.Virtue

Energetická medicína – D Eden, D. Thomson, H.Krohne, D.Virtue

Auraenergetika, Duchovný sprievodcovia a Anjelské bytosti – R.Webster, L.Hay

Psychológia, závislosti, energetika priestoru, vedomie a podvedomie – C.G.Jung

Ovládanie mysle – Ch.Silva, L.Bourbeau

Vzťahové terapie – riešenie konfliktov vo vzťahoch, vzťahové a rodové konštelácie.

Energetika Indigových detí a detí po roku 2000 – diagnostika, liečba a terapie energetických blokov

Litoterapia – liečivé kamene a energia čakier

Liečenie meridiánov a čakier

Reflexológia tela, chodidiel, Su-jok terapia

Diagnostika a liečba tela Živlovou  a Tradičnou čínskou metódou

Liečivé, energetiké a terapeutické meditácie

Uvedomujem si, že mnohé informácie som získala vďaka knihám, lektorom a kurzom, ktoré mi za tých pár rokov prišli do života, ale zostali mi z nich len poznámky v zošitoch. Neviem už definovať ich autorstvo k témam.

Dnes si na mnohých nespomeniem, preto sa im ospravedlňujem.