Hviezdne deti

Hviezdne deti sú veľmi zaujímavá skupina detí, ktoré sa začali rodiť v deväťdesiatych rokoch. Sú prepojené na civilizácie iných galaxií kozmického priestoru a pre našu civilizáciu do budúcna prinesú nové technológie a poznatky iných svetov.

Títo poslovia z vesmíru nie sú až takými novými návštevníkmi, ako by sa zdalo. Archeológia a história dokazuje, že evolúcia ľudstva v určitých obdobiach vývoja urobila výrazný až ,,zázračný“ posun vpred a to nielen v oblasti technológie, ale aj architektúry, metalurgie a alchýmie /chémii ak chcete /. Určite si treba uvedomiť aj jeden fakt a to, že každý krok sa spájal s nejaký božstvom, ktoré daná rozvinutá kultúra uctievala.  Aj náš prechod z opice do súčasnej podoby je oproti vývoju ostatných živočíchov na Zemi naozaj ,,z večera do rána“.

Myslím že do dnešných čias nie sú mnohé z technológii z pravekých civilizácií objasnené, aj keď dnes nás obklopuje množstvo veľmi dokonalej techniky. Inak by sme vedeli, ako Egypťania vedeli ovládať energiu predmetmi, ktoré dodnes z malieb nevieme identifikovať, prečo Summeri opisujú v starobylých spisoch rasu Annunaki – údajne zo solárnej planéty z našej galaxie. V Biblii dokonca v knihe Gennessis sú uvedení Obri, ktorí plodili s pozemšťanmi deti s mimoriadnymi schopnosťami ako základ úplne novej rasy na Zemi.

Aj to sú zrejme čriepky dôkazov o tom, že Hviezdne deti sem chodia už odpradávna a plnia svoju úlohu našich učiteľov zajtrajška. A nie je tomu inak ani dnes.

Poznáte ich podľa nasledovných charakteristických znakov.

TELO  A  SCHOPNOSTI

 • svojou osobnosťou a vzhľadom sú dynamické ,, neposedné“, upútavajú pozornosť silnou energiou a impozantným správaním
 • bývajú fyzicky menšie a útlejšie ako ostatné deti v ich okolí, ale ich fyzické schopnosti sú výraznejšie ako u ostatných detí
 • majú nižšiu telesnú teplotu
 • majú silnú imunitu a napriek tomu ochorejú na záhadnú choroby
 • v dospelosti vyzerajú mladšie ako v skutočnosti sú
 • cítia hroziace katastrofy a prírodné úkazy
 • veľmi citlivé na svoje okolie, najmä na energie a emócie svojho okolia
 • vedia ovládať vnútornú aj vonkajšiu bioenergiu tela u seba aj u iných
 • sú schopní liečiť  a uzdravovať na fyzickej a bioenergetickej úrovni
 • dokážu diagnostikovať zdravotný stav iných ľudí
 • vedia ,,načítať“ energetické pole ostatných a tým aj spôsob myslenia, vnímania a konania ostatných
 • vedia levitovať a vedia opúšťať svoje fyzické telo
 • ovládajú astrálne cestovanie pomocou sily svojej mysle / teleportácia/
 • môžu byť médiá v prepojená na prepojenie z vesmíru – prejavy upadania do tranzu

MYSLENIE A VNÍMANIE

 • vysoko inteligentné a nadané v oblasti vedy a techniky
 • prenikavá intuícia
 • vedia komunikovať mentálne – telepaticky, ovplyvňujú iných na diaľku
 • vedia ovládať veci v priestore – telekinéza
 • mentálne videnie – schopnosť vidieť veci vo vzdialených priestoroch a v čase
 • vedia sťahovať informácie zo vzdialených realít
 • majú viacrozmerné uvedomenie a vnímajú súvislosti v časopriestore
 • majú napojenie mysle na iných hviezdnych návštevníkov, sú ich radcami a vedia si ich privolať, fungujú s nimi na mentálnom spojení

Hviezdne deti sú opäť tu. Prišli pre naše dobro a našou povinnosťou je zmeniť prístup k nim a aj k sebe samým. Poslovia z vesmíru boli výrazným zlepšením života už v prastarých časoch a naše ľudstvo sa pri nich veľa naučilo a rozvinulo. Takže pre vás rodičia, ktorí máte takéto deti – počúvajte ich, podporujte ich a dajte im priestor na ich rady pre nás, aby sme sa opäť ako civilizácia posunuli k lepším časom.

Autor:  Slavka Peško