PORADŇA PRE FIRMY

FIRMY-MANAŽÉRI-PODNIKATELIA

                 ,,Firma je taká silná, ako je silný jej najslabší článok. “              /To som nevymyslela ja, ale niekto oveľa múdrejší. /                         Firma je ako živý organizmus, má svoj zrod, rozvoj, posun vpred, ale aj riziká, ktoré sa môžu prejaviť a narobiť veľa zlého. Preberá energetiku človeka, ktorý ju stvoril alebo v nej pracuje, aby bola životaschopná, menila sa a rozvíjala podľa potreby vedenia firmy. To platí aj pri jej zrode aj počas jej fungovania. Energetiku firmy tvorí jej majiteľ, riadiaci pracovníci a aj jej zamestnanci -všetci sú jej súčasťou. Je preto dôležité, akých ľudí vo firme máte, akú právomoc majú a akú zodpovednosť dokážu prejaviť prostredníctvom svojej práce. Tento spôsob spracovania informácií je známy u západných susedov viac, ako u nás. Ale aj na Slovensku je množstvo firiem, ktorým som pomáhala pri ich začiatku, reštarte a výbere kľúčových pozícií, a stačilo len mať odvahu pozrieť sa na to NETRADIČNE. 

VÝBEROVÉ KONANIA                                                                                                                                                                                                    Tu je najväčšia časť mojej práce. Žiaden profesijný životopis vám neukáže, aké v skutočnosti má človek predpoklady na pozíciu, na ktorú sa hlási. Jeho dátum narodenia vám ukáže viac – jeho schopnosti, danosti, talent, slabé aj silné stránky, schopnosť komunikovať s okolím, spolupracovať v kolektíve, potenciál jeho rozvoja do budúcna. To je len začiatok.

Dokáže odhaliť aj jeho motiváciu, ochotu nechať sa viesť alebo schopnosť viesť iných, jeho zodpovednosť a ochotu prijať výzvy, zvládnuť stres a akceptovať iných v kolektíve, ako s ním pracovať aby sa rozvíjal v prospech firmy, a mnoho ďalších zaujímavých vecí. A ešte niečo dôležité – prijatím človeka do kolektívu prijímate aj jeho energetiku do vašej firmy, takže dá sa predpokladať aj kompatibilita s konkrétnymi ľuďmi na pracovisku. Bude to člen tímu alebo ,,sólista“ s  potrebou ovládať okolie? Aký vplyv to bude mať na celkovú atmosféru vo firme? 

 

FIREMNÉ PORADENSTVO – energetika firiem je spojenie viacerých energetík, zväčša sa jedná ľudí v riadiacich a kľúčových pozíciách. Pre každého majiteľa firmy alebo riaditeľa je dôležité, koho obsadí do tejto pozície, pretože sa bude musieť na neho spoľahnúť a dôverovať v jeho schopnosti posúvať firmu vpred. V takom momente je NUTNÉ VEDIEŤ, čo od neho môžete čakať – či vie byť lídrom, či je k firme lojálny, poznať aj jeho skryté vlastnosti, ktoré sa môžu ukázať časom v rôznych situáciách alebo pri spolupráci.  Pri manažéroch je dobré vedieť, ako vedia pracovať s tímom, či ho vedia rozvíjať a motivovať, alebo len vymieňať ľudí bez efektivity výkon

AKO ZAČAŤ PODNIKAŤ- z energetiky dátumu narodenia je možné správne nastaviť zrod firmy, načasovanie na rozvoj, ukáže nám silné aj slabé stránky podnikania majiteľa aj firmy, a ako sa stým vysporiadať bez vzniku strát a problémov. Dnes na mojom zozname klientov sú aj ľudia, ktorí na začiatku mali len svoj sen alebo myšlienku, dnes patria medzi úspešných a aj ocenených podnikateľov.

Pracovné kolektívy – súperenie a konflikty v pracovnom prostredí

Máš pracovný kolektív je zložený z obchodníkov – živnostníkov. Neustále vznikali konkurenčné súperenia a konflikty. Bolo by to fajn, to je v obchode pomerne motivačné, ale prekročilo to medze a museli sme urobiť konečné riešenie. Atmosféra bola neznesiteľná. Dali sme si poradiť a pomohlo to.  Teraz sú vzťahy pokojné, už dlhšie obdobie sme nemali konflikt ako dovtedy. Dokonca niektorí medzi sebou začali spolupracovať a podporovať sa. Po konzultácii s pani Slavkou som sa naučil ako mám s mojimi ľuďmi komunikovať a brať do úvahy ich individualitu. V priebehu krátkeho času sa zlepšila celkovo komunikácia medzi ľuďmi navzájom a aj moja s nimi, vidím ako to prospieva aj ich pracovnému nasadeniu a ako im pomôcť, keď je to nutné. Z týchto informácií, ktoré som dostal viem neustále čerpať a zlepšovať seba aj kolegov.

Peter L. – manažér obchodu
Trenčín.

Výber nových obchodníkov , zostavenie pracovného tímu

V našej firme sme potrebovali urobiť viacero zmien – vybrať nových ľudí ako obchodníkov na rôzne pozície a zostaviť tím, ktorý by sa venoval novej distribučnej ceste – teda komplet nová obchodná sieť. Pracovných pozícií, ktoré boli potrebné obsadiť bolo dosť a tak sme zaslali požiadavku na rôzne pracovné agentúry a uverejnili inzeráty. Keďže som mala dobré skúsenosti s poradenstvom u Vás, tak som to navrhla kolegom, či by s tým súhlasili, aby ste nám pomohli pri výberoch.

Teraz viem s určitosťou potvrdiť to, že viete dobre spojiť skúsenosti z obchodnej praxe a s tými, ktorým sa venujete teraz – profilovanie podľa dátumu narodenia. Výbery sme urobili a tím zostavili a funguje dobre. Kolegovia mi dali na našu spoluprácu pozitívnu odozvu a určite ich to nielen prekvapilo, ale svojou odbornosťou ste presvedčili aj tých, ktorí doteraz tomu neverili.

Za všetkých ďakujem a želám veľa úspechov.

 

Magdaléna U. – vedúca oddelenia
Poprad

Výber riadiaceho pracovníka pre oddelenie

Moja skúsenosť je veľmi pozitívna a určite to využijem aj do budúcna, lebo vo firme je toho dosť, kde je potrebné naučiť ľudí spolupracovať.

Potrebovali sme spomedzi pracovníkov na jednom oddelení vybrať na krátkodobí projekt vedúceho tímu. Kritériá spĺňali hneď dvaja kandidáti, tak sme nechali vypracovať profil podľa dátumu narodenia, aby sme urobili správne rozhodnutie. Na moje prekvapenie sa naskytlo aj iné riešenie ako vybrať len jedného. Výsledok bol výborný – tím sa rozdelil na dve časti a oba tímy pracovali na svojej práci a na spoločnom výsledku. Bol som najskôr neistý, ako to dopadne, ale každý deň som sa uistil v tom, že to bolo dobré riešenie.

Od projektu uplynul rok, úspešne sme rozšírili výrobu a takto zostavené pracovné tímy sú dnes stále úspešné a už sme prijali aj nový pracovníkov. Pri výbere bola aj pani Slavka a bola nám nápomocná pri záverečných pohovoroch a konečnom výbere na pracovné pozície. Som spokojný a určite to doporučím každému, kto musí vo firme rozhodovať o budúcich zamestnancoch. Ďakujem v mene firmy.

Andrej B. – riaditeľ a konateľ.
Trnava

Zosúladenie obchodnej skupin

Dostala som odporučenie na takéto ,,alternatívne riešenie´´ môjho dlhodobého problému v pracovnom tíme, ktorý vediem – medziľudské vzťahy, nesúlad medzi kolegami a to malo vplyv na neustále konflikty a súperenie medzi nimi. Samozrejme to malo dopad na kolísavé výsledky, nestíhanie termínov a hasenie na poslednú chvíľu. Moja reakcia na riešenie pomocou dátumov narodenia sa mi zdalo neskutočné. Ale po rôznych dohováraniach, rôznych školeniach a iných možnostiach prišiel rad aj na toto ,,neštandardné“ riešenie, lebo všetky štandardné sa mi už minuli…

Neľutujem. Stretli sme sa, povedali sme si čo mi to dá a čo sa s tým bude dať robiť aj neskôr. Pri prvom stretnutí som ešte neverila, že by to všetko mohlo tak fungovať a tak jednoducho. Neuveriteľné, fascinujúce. Výsledok je taký, že vzťahy sa upokojili, ja teraz dokážem omnoho lepšie vnímať fungovanie tímu ako celku. Aj po individuálnych stretnutiach s kolegami nastal krok vpred – komunikácia a výkon práce sa zefektívnil, práca napreduje, nehasíme termíny na poslednú chvíľu. Aj u jednotlivých ľudí nastala zmena, niektorí postúpili, niektorí odišli, ale neutrpeli sme tým, firma zaznamenala postup vpred. Aj nových ľudí sme vybrali pomocou Vás. Dobré rozhodnutie, nič iné nemôžem povedať.

Dnes ľutujem len to, že som neskúsila túto možnosť skôr.

Alena D. – kreatívny marketing
Bratislava

Výberové konanie

vypracované profily na potenciálnych uchádzačov a postupujúcich do užšieho a posledného výberového konania bolo nad moje očakávania. Nikdy by som neveril, že z dátumu narodenia sa dá zistiť toľko údajov. So značnou rezervou som bral informácie o tom ako vybrané osoby budú komunikovať so svojimi nadriadenými a kolegami na pracovisku. Musím uznať, že dnes po polroku, ako noví pracovníci u nás pracujú sa potvrdilo, že ani v tomto ste sa nemýlili ako budú títo ľudia komunikovať a ako zapadnú do existujúceho kolektívu. Už v tomto čase sa 80% povahových vlastností a schopností v práci prejavilo a určite aj v budúcnosti Vaše služby využijem. Bol som skeptický, ale je to veľmi užitočná skúsenosť. Ďakujem za spoluprácu a môžem len doporučiť.

Ján D. – obchodný riaditeľ Bratislava

Riešenie pracovných vzťahov

V našej práci sa častejšie menia ľudia a je veľmi ťažké vybudovať tím, kde fluktuácia by nebola taká vysoká. Dostala som odporučenie na výber kandidátov podľa dátumu narodenia. Najskôr som tomu neverila a tak som to vyskúšala zo zvedavosti – bola som na nezáväznej konzultácii a dala som dátumy narodenia ľudí z mojej rodiny a niektorých kolegov, s ktorými som už v tom čase pracovala. Bola som veľmi prekvapená a šokovaná, mala som pocit, že aj vy tých ľudí poznáte a máte s nimi odžité rôzne situácie. Vtedy som sa rozhodla, že skúsim niečo nové – popracovať na starom kolektíve a nové výberové konanie urobím týmto spôsobom…

Som veľmi spokojná s výsledkom aj keď som niekoľkých ľudí vymenila za nových, ale bolo to výborné rozhodnutie. Myslím, že to bolo prospešné pre obe strany a aj dnes máme korektné vzťahy, aj keď museli tím opustiť. Vždy som mala zlý pocit, keď sa s niekým musím rozlúčiť. S novým tímom sme robili výraznejšie výsledky a dokonca aj obmena ľudí sa poriadne zredukovala.

Ďakujem za túto možnosť a aj za to, čo som sa naučila aj o svojej osobe práve touto skúsenosťou.

Andrea Želíková – vedúca callcentra
Bratislava

Prijatie nového spoločníka – rozhodnutie

  1. Našu firmu sme s bratom rozbehli sami a šlo to celkom dobre až kým neprišlo obdobie, keď sme po kríze potrebovali finančnú injekciu na rozšírenie služieb vo firme. Je jasné, že kríza siahla aj na naše dno možností a tak sme ponúkli spoločníctvo nášmu dlhoročnému kamarátovi a súčasne zákazníkovi. To rozhodnutie bolo veľmi ťažké, lebo veľa ľudí má zlé skúsenosti s takouto zmenou a uvedomovali sme si, že to prinesie viacero nových situácií. Dostali sme kontakt aby sme sa s Vami poradili, že budete vedieť, ako sa bude situácia vo firme vyvíjať, ako sa zmenia vzťahy a čo to všetko prinesie – príchod nového človeka. Informácie, ktoré sme dostali boli veľmi užitočné, upozornilo ste nás na rizikové miesta v komunikácii, ako nového človeka vnímať a ako navzájom naozaj spolupracovať. Musím potvrdiť, že všetko je tak ako ste povedali a to som si robil poznámky podrobne. Často si na Vás s bratom spomenieme, najmä keď zažijeme situáciu, ktorú ste pri našom stretnutí uvádzali. Stačili len dátumy narodenia. Veľmi dobrá skúsenosť a určite sa na Vás obrátime aj v budúcnosti.
  2. naša ďalšia spolupráca sa týkala výmeny vedúceho technického oddelenia a prijatie nového človeka. Náš dlhoročný kolega sa rozhodol pre odchod do dôchodku a na príležitostnej spolupráci a tak sme potrebovali prijať novú silu , ktorá by bola odborne zdatná a aj do kolektívu prijatá náhrada. Znova sme sa obrátili na Vás a nechali sme si poradiť a vybrali sme nielen odborníka ale aj kolegu, ktorý zapadol pomerne rýchlo. Som spokojný aj s tým, že zmena prebehla rýchlo.

Ďakujem za spoluprácu.

Juraj H. – podnikateľ
Banská Bystrica

Výberové konanie – asistentka

Pri našom prvom stretnutí som to bral ako zaujímavosť, ale v skutočnosti som dostal aj ja skvelú lekciu z poznania ľudí. Myslel som si, že si viem dostatočne odhadnúť ľudí, ale po stretnutí s Vami vidím, že to ide aj lepšie… Vyberali sme budúcu asistentku do našej firmy, ktorá mala spĺňať predpoklady odborné a mala by vedieť komunikovať a fungovať medzi troma riaditeľmi. Keď som počul o vašich službách, tak som bol zvedavý a dal som teda zo zvedavosti vypracovať profily na 3 kandidátky z ktorých sme mali vybrať jednu. Každý z nás doporučoval tú svoju a tak som kolegom navrhol, že aby sme to dali vypracovať vám. Jeden sa smial, či to myslím vážne a druhý kolega Vás už pozná a súhlasil. Dnes slečna pracuje a jej profil som ,,neveriacemu“ ukázal po niekoľkých mesiacoch od jej nastúpenia. Už sa nesmeje, lebo profil zodpovedá realite, ktorá je vo firme. A aj on je spokojný…

Takže ďakujeme a stojí to za vyskúšanie. Želáme veľa spokojných klientov pre Vás.

Milan Krahulec
Nitra