Máš pracovný kolektív je zložený z obchodníkov – živnostníkov. Neustále vznikali konkurenčné súperenia a konflikty. Bolo by to fajn, to je v obchode pomerne motivačné, ale prekročilo to medze a museli sme urobiť konečné riešenie. Atmosféra bola neznesiteľná. Dali sme si poradiť a pomohlo to.  Teraz sú vzťahy pokojné, už dlhšie obdobie sme nemali konflikt ako dovtedy. Dokonca niektorí medzi sebou začali spolupracovať a podporovať sa. Po konzultácii s pani Slavkou som sa naučil ako mám s mojimi ľuďmi komunikovať a brať do úvahy ich individualitu. V priebehu krátkeho času sa zlepšila celkovo komunikácia medzi ľuďmi navzájom a aj moja s nimi, vidím ako to prospieva aj ich pracovnému nasadeniu a ako im pomôcť, keď je to nutné. Z týchto informácií, ktoré som dostal viem neustále čerpať a zlepšovať seba aj kolegov.

Peter L. – manažér obchodu
Trenčín.