Nový Podcast

A.D.E.N. #astrologia #duchovno #ezoterika #numerologia

Osobný horoskop na rok 2023

V horoskope nájdete témy – Vplyv planét roku 2021 na Váš dátum narodenia, pôsobenie na Vzťahy vo všetkých úrovniach, Partnerský vzťah a milostný život, Práca, kariéra a financie, Zdravie, Rady a upozornenia v čom sa vám bude dariť a na čo si máte dať pozor + Priebeh podľa jednotlivých mesiacov

Stránka sa momentálne renovuje
nový obsah bude zverejňovaný postupne do konca roka.

Horoskopy

OSOBNÝ ROČNÝ HOROSKOP  na aktuálny rok / podľa dátumu narodenia/

Predpoveď na aktuálny rok podľa osobného dátumu narodenia. Obsahuje vplyv dôležitých planét počas roka a ako sa to prejavuje v konkrétnych oblastiach života, čo všetko môžu ovplyvňovať a ako máte správne vnímať príležitosti a situácie, ktoré sa vám počas roka udejú. Pri osobnom horoskope beriem do úvahy dátum narodenia, jeho astrologický  a energetický potenciál, možnosti pre využitie planetárnych vplyvom počas roka v súlade vašou energiou v danom roku.                                              Horoskop na daný rok Vám pomôže v témach :

osobný rozvoj v súlade s planetárnymi vplyvmi, ako využiť energiu v správny čas

– vplyv na vzťahy osobné, rodinné, priateľské  a samozrejme partnerský a milostný život

– práca, financie a aj podnikanie

– dôležité dátumy v roku, priaznivé a rizikové obdobia, upozornenia a rady, ako neurobiť vážnu chybu do budúcna a ako najlepšie využiť planetárne vplyvy počas roka na všetky uvedené témy

– možnosti a príležitosti počas roka, ktoré môžete využiť vo svoj prospech do budúcna

– prehľad diania podľa jednotlivých mesiacov

– prehľad Lunárneho vplyvu SPLN a NOV v jednotlivých mesiacoch na Váš dátum narodenia

Pri vypracovaní ročného horoskopu sa môžem zamerať aj na konkrétnu otázku podľa vašej potreby, cena zostane nezmenená. 

Objednávka mailom alebo cez formulár v časti ASTROENERGETIKA.

CENA – 60,- €

OSOBNÝ ROZVOJ – konzultácia osobná/ telefonická

Vychádza z dátumu narodenia a berie osobnosť človeka ako celok – ako ste ako duša na tento svet prišli, Vaša celková životná energetika a ako sa prejavujete v rôznych oblastiach každodenného života. Je to akýsi ,,kľúč“ v sebe samému, ktorý napomáha zvládať v živote prekážky a rozvíjať schopnosti vo svoj prospech, počas celého života. 

Vhodné pre ľudí, ktorí chcú v aktuálnom čase svoj život ovládnuť a viesť ho k svojmu úspešnému rozhodnutiu a napredovaniu. Ak budete takto poznať sami seba kto ste – môžete svoj osud ovplyvniť a zmeniť. Čo všetko sa môžete o sebe dozvedieť? 

 – Vaše schopnosti, nadanie, talent, vlastnosti pre rozvoj v rovine fyzickej, mentálnej, psychickej aj duchovnej. Ukáže aj silné a slabé stránky charakteru a osobnosti v jeho prejave, potrebách, kreativite a tvorivosti, skrýva aj výnimočné schopnosti a dary, s ktorými sa narodil a na ceste životom ich bude môcť spoznávať a rozvíjať.

– myslenie, city, schopnosť budovať citové väzby a vzťahy, vnímanie seba a okolia, akého partnera potrebujete a aké očakávania máte na druhých ľudí. Vaša dynamická energetika, rozhodovacia schopnosť. Ako vás vidia a vnímajú ostatní ľudia. 

– akých ľudí priťahujete, s ktorými viete spolupracovať a tvoriť, kto vám v živote bude nápomocný a kto vám vie uškodiť a aj napriek snaženiu vám spolupráca nebude fungovať. 

– odhalí vaše schopnosti na vzdelávanie, zručnosti, kariérny rozvoj a rast v budúcnosti, schopnosť tvoriť hmotu a hojnosť života, predpoklady na podnikanie a správne načasovanie aktivity, aby ste vedeli svoje sny realizovať. 

– skrýva aj KARMU života, karmickú úlohu na ceste životom, energetiku rodu po rodičoch, energetické zaťaženie na tele alebo psychike.

– predvídať zdravotnú predispozíciu na ochorenia, ktoré vás v živote môžu potrápiť alebo pomôcť v existujúcom zdravotnom probléme nájsť najlepšie a efektívne riešenie pre zlepšenie zdravia. 

– môže ukázať aj časové obdobia, v ktorých sa preukážu schopnosti alebo vlastnosti, ktoré vznikajú len za určitých situácií, aby ste ich v sebe objavili a mohli o svoje šťastie v živote zabojovať. 

– pochopíte, prečo sa vám v živote diali udalosti / dobré aj zlé/, ktoré vo vás zanechali stopy a ovplyvnili aj vašu súčasnosť.

 • v prípade záujmu ma kontaktujte mailom. Napíšte svoj dátum narodenia a svoje plány, ktoré chcete realizovať alebo problém, ktorý vás trápi. Všetko ostatné dohodneme písomne alebo telefonicky. 

 

PARTNERSKÁ/ VZŤAHOVÁ KOMPATIBILITA

Pri partnerskom horoskope zohľadňujem dátumy narodenia oboch partnerov.
Upozorňuje na všetky danosti a riziká oboch partnerov, ich vzájomnú kompatibilitu v citovej oblasti, v oblasti rozdielnosti myslenia, konania a aj očakávania od partnera. Ukážem vám ako budete komunikovať medzi sebou, v čom budú riziká a vznik hádok, čo od partnera môžete očakávať a čomu sa vyhnúť, aby ste predišli veľkých konfliktom vášho spoločného života. Poukážem na možnú problémovú zónu spolužitia a ako ju zvládnuť bez komplikácii. Naučím vás ako možno harmonizovať vzťah po citovej, sexuálnej stránke, ako vybudovať domov, v ktorom sa budete cítiť obaja dobre. Ale s týmto horoskopom môžete zistiť aj to, že sa k sebe nehodíte. Takýto horoskop je vhodný pre tých, ktorí chcú poznať pravdu o svojom partnerskom živote. Pomôžem vám vyriešiť problémy vo vzťahoch a do budúcna ho vedome úspešne ovplyvňovať.

K vypracovaniu je potrebné zaslať :

 • meno (prezývku) oboch partnerov
 • ich dátum a miesto narodenia
 • kontaktný telefón v prípade nejakých otázok a termínu dodania / min. 14 dní/

CENA – 70,- €

VZŤAHOVÁ / PARTNERSKÁ KOMPATIBILITA – konzultácia

PARTNERSKÝ VZŤAH, RODOVÝ A RODIČOVSKÝ VZŤAH, PRACOVNÉ VZŤAHY

Pomôže vám pochopiť vzťah s kýmkoľvek vo vašom živote, či už ho vnímate pozitívne alebo negatívne. Žiadne stretnutie s iným človekom vo vašom živote nie je náhodné a hovoríme o vesmírnych ZÁKONOCH SYNCHRONICITY a KARMICKÝCH ZÁKONOCH

Poznanie vlastnej energetiky osobnosti a pochopenie energetiky ostatných okolo seba pomáha k riešeniu veľkého množstva nepríjemných situácií, sporov, hádok, nedorozumení a  ,, vzťahových vojen“. Najdôležitejšia je komunikácia. Tajomstvo umenia ako komunikovať s ľuďmi vo vašom okolí je v poznaní energetiky človeka, s ktorým sa chcete dohodnúť. Spoznáte pravdu o svojom vplyve na okolie a môžete pochopiť, ako vzťahy vedome ovplyvňovať a zlepšovať, ako sa dohodnúť /spolupracovať aj s takými ľuďmi, s ktorými to doteraz nešlo a spôsobovalo vám to stres a nepokoj. 

Partnerský vzťah – všetky podoby partnerského/ mileneckého vzťahu, posilnenie/ oslabovanie, zladenie/spory, odcudzenie, reštartovanie vzťahu, nevera, rozhodovanie o budúcnosti, odlúčenie/ rozvodová situácia, proces rozvodu a nastavenie spolupráce pri starostlivosti o deti. 

Rodový vzťah – riešenie problémov vo vzťahoch s rodičmi, deťmi, súrodencami a najbližšími príbuznými, Rodová karma.

Rodičovský vzťah – riešenie zladenia partnerského vzťahu rodičov v súvislosti s problémami pri výchove detí

Pracovné vzťahy – pre majiteľov firiem/ riaditeľov, manažérov, vedúcich oddelení, personalistov, Poradenstvo pri výberových konaniach na konkrétne pozície z  vybratých kandidátov. Zladenie pracovných tímov, riešenie pracovných konfliktov alebo zlepšenie spolupráce na oddeleniach. 

 Cena  je stanovená podľa rozsahu prípravy podkladov a podľa rozsahu požiadavky – všetko vieme upresniť mailom.

PRE FIRMY alebo plánovanie PODNIKANIA 

 • Pri začínaní podnikania – Energetická rovina – názov firmy, vznik a spoločné podnikanie s inou osobou – výhody a riziká energetiky
 • Výberové konania zamestnancov podľa dátumu narodenia – energetika vybraných kandidátov a ich vplav na kolektív
 • Zostavovanie pracovných tímov
 • Harmonizovanie pracovných vzťahov
 • Nastavenie firemných projektov v správnom astrologickom čase a iné…
 • V prípade záujmu ma kontaktujte mailom. Napíšte svoje plány, ktoré chcete realizovať alebo problém, ktorý vás trápi. Všetko ostatné dohodneme písomne alebo telefonicky. 

PORADENSTVO a MEDIAČNÉ RIEŠENIE MIMOSÚDNYCH SPOROCH

 • Problémy v partnerskom živote – pri rozchodoch, rozvodoch a odlúčeniach
 • Predrozvodové situácie – dohoda o starostlivosti o deti a vysporiadanie majetku BSM
 • Problémy vo vzťahoch rodových – výchova detí, spory medzi súrodencami, dedičské spory
 • Riešenie sporov v prostredí práce a firemných problémoch
 • Problémové vzťahy na rôznych úrovniach

Pri riešení komplikovaných vzťahov je vhodným doplnkom TERAPIA, ktorú vieme spoločne nájsť podľa individuálnej potreby a psychického stavu. Takáto možnosť tu je ak už niekto psychické problémy má,  alebo ak má pocit, že jeho vzťahy sa stále viac komplikujú.

Ak sa cítite v bezvýchodiskovej situácii a nenachádzate riešenie na svoju situáciu, ak sa cítite precitlivení a podráždení, alebo stavy smútku alebo depresie – už vaša energia je pred kolapsom a svoje ROZHODNUTIE HĽADAŤ RIEŠENIA NEODKLADAJE. HĽADAJTE PRE SEBA POMOC… Nehanbite sa požiadať o pomoc alebo sa opýtať, ako problém riešiť. 

Kontaktovanie alebo objednávka je možná len mailom

2bosorky@gmail.com

Dôležité upozornenie

V Astroenergetike je vždy dôležité mať k dispozícii dátum narodenia, kde spracujem celkovú energetiku v danom čase a s možnými riešeniami do budúcnosti. Pri riešení vzťahov  / rodinných, partnerských, pracovných/ je potrebné spracovať vzájomnú kompatibilitu zainteresovaných osôb, na ktoré sa chcete pýtať alebo chcete s nimi zlepšiť vzťah alebo vyriešiť spor. Každý človek je svojím dátumom narodenia jedinečná bytosť. Je teda potrebné ho vnímať s jedinečnou energiou, ktorou sa vo svojom živote prejavuje. Pri pochopení jeho podstaty nie je otázka, na ktorú by sa v súvislosti s ňou nedalo odpovedať.

Pri riešení vzťahov je najvhodnejšia osobná konzultácia.   Pri konzultácii sa vám vynoria otázky, ktoré by ste sa chceli opýtať priamo a na to je pri konzultácii priestor. Takáto forma pomoci v moje praxi osvedčila ako vysoko účinná a efektívna na očakávaný výsledok. Môžete si robiť poznámky, aby ste sa k nim vedeli dostať kedykoľvek, keď to budete potrebovať.

Napísali o nás

Pracovné kolektívy – súperenie a konflikty v pracovnom prostredí

Máš pracovný kolektív je zložený z obchodníkov – živnostníkov. Neustále vznikali konkurenčné súperenia a konflikty. Bolo by to fajn, to je v obchode pomerne motivačné, ale prekročilo to medze a museli sme urobiť konečné riešenie. Atmosféra bola neznesiteľná. Dali sme si poradiť a pomohlo to. Teraz sú vzťahy pokojné, už dlhšie obdobie sme nemali konflikt ako dovtedy. Dokonca niektorí medzi sebou začali spolupracovať a podporovať sa. Po konzultácii s pani Slavkou som sa naučil ako mám s mojimi ľuďmi komunikovať a brať do úvahy ich individualitu. V priebehu krátkeho času sa zlepšila celkovo komunikácia medzi ľuďmi navzájom a aj moja s nimi, vidím ako to prospieva aj ich pracovnému nasadeniu a ako im pomôcť, keď je to nutné. Z týchto informácií, ktoré som dostal viem neustále čerpať a zlepšovať seba aj kolegov.

Peter L.

– manažér obchodu Trenčín

Zosúladenie obchodnej skupin

Dostala som odporučenie na takéto ,,alternatívne riešenie´´ môjho dlhodobého problému v pracovnom tíme, ktorý vediem – medziľudské vzťahy, nesúlad medzi kolegami a to malo vplyv na neustále konflikty a súperenie medzi nimi. Samozrejme to malo dopad na kolísavé výsledky, nestíhanie termínov a hasenie na poslednú chvíľu. Moja reakcia na riešenie pomocou dátumov narodenia sa mi zdalo neskutočné. Ale po rôznych dohováraniach, rôznych školeniach a iných možnostiach prišiel rad aj na toto ,,neštandardné“ riešenie, lebo všetky štandardné sa mi už minuli…

Neľutujem. Stretli sme sa, povedali sme si čo mi to dá a čo sa s tým bude dať robiť aj neskôr. Pri prvom stretnutí som ešte neverila, že by to všetko mohlo tak fungovať a tak jednoducho. Neuveriteľné, fascinujúce. Výsledok je taký, že vzťahy sa upokojili, ja teraz dokážem omnoho lepšie vnímať fungovanie tímu ako celku. Aj po individuálnych stretnutiach s kolegami nastal krok vpred – komunikácia a výkon práce sa zefektívnil, práca napreduje, nehasíme termíny na poslednú chvíľu. Aj u jednotlivých ľudí nastala zmena, niektorí postúpili, niektorí odišli, ale neutrpeli sme tým, firma zaznamenala postup vpred. Aj nových ľudí sme vybrali pomocou Vás. Dobré rozhodnutie, nič iné nemôžem povedať.

Dnes ľutujem len to, že som neskúsila túto možnosť skôr.

Alena D.

– kreatívny marketing Bratislava

Výber nových obchodníkov , zostavenie pracovného tímu

V našej firme sme potrebovali urobiť viacero zmien – vybrať nových ľudí ako obchodníkov na rôzne pozície a zostaviť tím, ktorý by sa venoval novej distribučnej ceste – teda komplet nová obchodná sieť. Pracovných pozícií, ktoré boli potrebné obsadiť bolo dosť a tak sme zaslali požiadavku na rôzne pracovné agentúry a uverejnili inzeráty. Keďže som mala dobré skúsenosti s poradenstvom u Vás, tak som to navrhla kolegom, či by s tým súhlasili, aby ste nám pomohli pri výberoch.

Teraz viem s určitosťou potvrdiť to, že viete dobre spojiť skúsenosti z obchodnej praxe a s tými, ktorým sa venujete teraz – profilovanie podľa dátumu narodenia. Výbery sme urobili a tím zostavili a funguje dobre. Kolegovia mi dali na našu spoluprácu pozitívnu odozvu a určite ich to nielen prekvapilo, ale svojou odbornosťou ste presvedčili aj tých, ktorí doteraz tomu neverili.

Za všetkých ďakujem a želám veľa úspechov.

Magdaléna U.

– vedúca oddelenia Poprad

Kontaktovanie alebo objednávka je možná len mailom

2bosorky@gmail.com