VENUŠA

Vládne znameniu  BÝK    a    VÁHY 

/predstavuje energiu dieťaťa, ktoré si začína vytvárať vzťahy k svojmu prostrediu a k sebe samému, nachádza priateľstvo a city/

Venuša je známa už z neolitického obdobia, pretože v krátkom čase po západe Slnka ju naši predkovia videli voľným okom a je zo všetkých planét najbližšie. Vo všetkých kultúrach je symbolom lásky a vzťahov, umeleckého cítenia a schopnosťou rozhodovať sa a ochraňovať. Starí Rimania ju oslavovali ako bohyňu lásky a objavovala sa vo všetkých kultúrach – nazývali ju tiež Ištar, Afrodita alebo Astarta.

VENUŠA riadi ženskú časť psyché človeka a prejavuje sa rovnako u žien ako u mužov a to predovšetkým ženskou kvalitou – jemnosťou a láskyplnosťou. U ženy ukáže o aký vzor sa bude usilovať dosiahnuť a  u muža aké kvality a prednosti bude u žien očakávať a aké typy ho priťahujú. Je ideálne ak sa narodia do prostredia, ktoré im umožní prejaviť svoje umelecké a kreatívne vlastnosti.

V Astroenergetike je vládcom PREJAVU SPRÁVANIA  – posilňuje citlivejšiu a jemnejšiu stránkou osobnosti, súvisí s prejavom vlastností ženskej stránky pre okolie. Viaže sa na psychológiu vzťahov všeobecne. Jej vplyv má rozmanité prejavy a súvislosti so situáciami, ktoré Venuša prináša do života Pod jej vplyvom sa ľudia vyvíjajú cez prežívanie emócií a vytváranie vzťahových väzieb. Jej energia vie byť príjemná, príťažlivá a pôvabná alebo aj panovačná, žiarlivá a ničiaca. Takéto vlastnosti jej pripisovali odpradávna.

Osoby s energiou Venuše disponujú vrodeným darom ovplyvňovať okolie:

  • Venuša riadi predovšetkým úzke vzťahy v rodine a to vrátane manželského vzťahu.
  • Ženská energia/ ženské psyché v správaní – prejaví sa u nich výrazný jemnocit, takt a ohľaduplnosť, materský typ. Negatívna vibrácia spôsobí, že sa z nich stanú ,,Xantipy“ – prejavia sa u nich vlastnosti ako sú afektované správanie, závisť, agresivita a žiarlivosť. Ľudia so znamením Venuše sa môžu stať rovnako obchodníkmi a umelcami ako aj lenivcami a pôžitkármi.
  • Poukazuje na túžbu a schopnosť konať matersky, ochranársky, nesebecky či obetavo pre iných, najmä v blízkych vzťahoch. Venuje im pozornosť, opateru, čas, city aj hmotný dostatok a peniaze. V negatívnej vibrácii má majetnícke sklony vo vzťahoch, vie manipulovať citovo ajmateriálne, potrebuje kontrolovať,
  • Poukazuje na vzťah k okoliurovnováhu či nerovnováhu dávať a prijímať lásku, ako sa cítime v blízkosti iného človeka. Svoju príťažlivosť rada využije najmä vo svoj prospech.
  • V povolaní je to predovšetkým diplomatickosť, umelecké vnímanie a citlivosť, kreativita. Prítomné sú aj tvrdšie prejavy, pretože Venuša je aj symbolom bojového šťastia. Zosilňuje schopnosť riadenia, hodnotenia, rozhodovania a ovplyvňuje nás pri vzťahu k majetku, financiám a istote v hmotnom svete. Podporuje obchodovanie, budovanie stability a pevnosť vzťahov – vzťahy predstavujú cennú komoditu.
  • Podporuje vnímanie krásy a umenia, zosilňuje umelecký talent a sebavyjadrovanie prostredníctvom umenia.
  • Energia Venuše predstavuje aj sladkosť života – vedieť si vychutnávať slasti a radosti, ktoré nám život ponúka a ktoré si vieme zabezpečiť – ako sladkosti, ktoré sa rozplývajú na jazyku a môžeme sa stať na nich závislými.

RETROGRÁDNA VENUŠA – frekvencia 1x za 19 mesiacov / trvanie cca 42 dní/.

Z astrologického pohľadu je retrográdna Venuša zaujímavou energiou – citový a milostný život nás ovplyvňuje na fyzickej aj psychickej úrovni, ovplyvňuje vzťahy a citové prežívanie – láska a vášeň, partnerský vzťah. Jej cúvajúci pohyb má pozitívne aj negatívne prejavy – prebúdza pocity ohrozenia vlastného vnútra a prejavy vzťahovačnosti. Vzťahy vnímame ako komplikáciu a najmä tie, ktoré nás zasahujú citovo. Zároveň cítime potrebu niečo s tým urobiť a zmeniť k lepšiemu, aktivuje našu energiu na konanie.

Čo robiť a nerobiť ?

Obdobia pôsobenia retrográdnej Venuše počas roka spôsobuje dianie, pri ktorom si uvedomujeme silu a prekážky v láske, pomáha ujasňovať si vzťah ako celok, potrebu lásky a romantiky, vzájomné opätovanie citov. Ponúka príležitosť na romantiku a vášeň.  Cyklus retrográdnej Venuše sa dá nazvať ,,inventúrou“ milostného života a lásky.

Negatíva a varovania:

Napätie a zmätok v milostnom živote a partnerskom vzťahu, môžu sa vyostrovať alebo ochladiť.

● Ak prežívate v partnerskom vzťahu krízu, retrográdna Venuša môže spôsobiť aj zemetrasenie a rozpad vzťahu. Ukazuje realitu vzťahu – jeho pevnosť aj nestabilitu, ktorú si s partnerom navzájom dávate. Dáva príležitosť na renováciu vzťahu a zároveň aj na vznik milostného trojuholníka, ak problémy neriešite v existujúcom vzťahu. Ak je existujúci vzťah pevný a funguje na vzájomnej láske, dôvere a intimite, retrográdne obdobie ukazuje na možné vylepšenie, kde máte ,,rezervy“. Otvorenie citlivej témy môže však byť náročné.

● Blokuje prejavy emócií a lásky – svoje emócie nedokážeme správne prejaviť alebo o nich hovoriť. Pre citový život sa vieme trápiť, ale nie je jednoduché citlivé témy otvárať a komunikovať. Ovládajú nás silné emócie a ťažko ich kontrolujeme, preto sa učíme ovládať silu slova a prejavených emócií, najmä aby sme svojim správaním všetko nezhoršili alebo priskoro neukončili.

Môže vzťah ukončiť a vrhnúť do nového milostného dobrodružstva, ale nezaručuje trvácnosť a budúcnosť. 

Môže nás ovládať vášeň a fyzická príťažlivosť z okolia a predstavuje riziko zamilovania a pobláznenia.

● Ak svoje emócie neovládneme, určite to oľutujeme neskôr, keď sa situácia upokojí a napätie pominie.

Vzťahy s okolím – nebudú podporované ani existujúce vzťahy ani nové vzťahy sa nemusia vyvíjať k spokojnosti.

Pri spojení s Karmickou energiu inej planéty /záleží od dátumu narodenia a pôsobiacich planét s karmickou energiou/vám môže do života priniesť osoby, s ktorými vás spája citový vzťah z minulosti. Najmä ak zostalo niečo nevyriešené alebo vzťah neukončený – najmä láska a vášeň.

Pre riziko komplikácií a nepríjemných prekvapení vo vzťahoch to nie je vhodné obdobie na rodinné oslavy, svadbu a zásnuby, spoločenské podujatia, kde chcete vybodovať pevné vzťahy /čoskoro sa môže ukázať, že to bola chyba a ohrozí ich nestabilita/

Pri práci alebo kreatívnej činnosti spôsobuje komplikácie s tvorivosťou, rozhodovaním. Môže sa stať, že zvolený postup sa ukáže ako nefunkčný. Energie práce a tvorivosti sú neustále narúšané komplikáciami a prekážkami.

● Teraz by ste nemali začínať žiadne nové aktivity a koníčky, lebo vaše nadšenie nepotrvá dlho. Nezdar a nespokojnosť vám zníži sebavedomie, a vyplatené peniaze vás budú mrzieť.

Peniaze – nekupujte si módne novinky, nekupujte zbytočné oblečenie alebo iné krátkodobé ,,radosti“ . Nemíňajte na zbytočnosti a nepotrebné veci.

Nie sú vhodné energie na invazívne kozmetické procedúry ani zákroky /tetovanie, kozmetické operácie a ošetrovanie/

Pozitíva a energetická podpora:

Retrográdna Venuša učí sebapoznaniu – zvládať emócie, ktoré súvisia s láskou a vášňou.

Inventúra vnímania partnerského vzťahu – prinesie situácie, ktoré z vášho vnútra vytiahnu problémy, ktoré ste v láske cítili, ale neriešili alebo potlačili. Dôvody môžu byť rôzne. Vďaka tomu máte možnosť pochopiť akú kvalitu vzťah má a akú by ste chceli dosiahnuť. Alebo pochopíte, akého partnera vedľa seba potrebujete.

Vzťah k sebe – retrográdna energia Venuše vám umožní skúmať vzťah k sebe samému a vzťahy s najbližšími. Venujte sa ich hĺbke, kvalite a ich upevňovaniu.

Partnerský vzťah – uvedomujete si slabé miesta vzťahu a vďaka tomu viete nachádzať možnosti, ako ho zlepšiť. Len sa netrápte, či to bude dokonalé, stačí, ak prinavrátite vášmu vzťahu hravosť a ľahkosť, robte spoločne veci, ktoré vás bavia a tešia. 

Ak chcete tvoriť – kreatívne alebo pracovne, pustite sa len do vecí, ktoré ste v minulosti už robili. Môžete činnosť obnoviť alebo inovovať.

Vzťahy – môžete obnoviť staré vzťahy, priateľstvá alebo známosti, ktoré ste dlho nevideli. Zistíte, ktoré sú pre vás stále dobré a majú pre vás aj naďalej zmysel.

Psychika – prospeje vám vrátiť sa do doby detstva a činností, ktoré vás spôsobujú radosť a potešenie.

Učte sa viac sústrediť na prítomný okamžik, nechajte sa inšpirovať a prežívajte chvíle emocionálne naplno.

Autor: Slavka Peško