Som Slavka Peško a žijem v Banskej Bystrici.

Pracujem s klientmi – Slovákmi, ktorí žijú vo všetkých kútoch sveta. Od roku 2006 pracujem ako terapeut a liečiteľ s alternatívnymi terapiami. Zaoberám sa celkovou energiou človeka cez jeho dátumu narodenia –    ASTROENERGETIKA.

Dátum narodenia je kľúčom k svojmu životu a vlastnej energii.     Dátum narodenia je pre celý život nemenný, ale ČAS, PRIESTOR a Ľudia v okolí– sú stále sa meniace premenné.

Pracujem s učením mojich troch najväčších vzorov a učiteľov :

MUDr. Emil Václav Havelka – jeden z prvej desiatky svetovo uznávaný ch astrológov a praktický lekár. Svetu dal moderné základy Astromedicíny a Astropsychológie v strednej Európe. Všetky svoje vedomosti publikoval v množstve kníh o zdraví, liečivých bylinkách a alternatívnej medicíne. V niekoľkých knihách známe historické udalosti, osobnosti a fakty prezentuje v súvislosti s astrologickými výpočtami  ktoré sa zachovali a formovali naše súčasné dejiny až doteraz.

Nicolas Campion – anglický kráľovský astrológ, člen Queen´s College v Cambrigi, kde študoval , prednášal a predvádzal praktickú astrológiu v prepojení na históriu Anglicka a Európy, autor štúdie praktickej astrológie. Je prezidentom medzinárodného astrologického klubu a jeho astrológia sa používa na predpovede horoskopov, psychoanalýzu povahy jednotlivca, politickú astrológiu, záhradkársku astrológiu a horoskopy štátov a národov. Je jedným z najvýznamnejších astrológov súčasnosti. Autor mnohých kníh o aplikovanej astrológii.

MUDr. Horst Kröhne – lekár a psychológ, liečiteľ energie človeka. Je svetovo uznávaný lekár a terapeut v oblasti alternatívnej medicíny a jej aplikovania v oblasti medicíny ako rovnocennej liečby súčasných chorôb, autor mnohých kníh o liečení ľudského tela  a duše. Tento človek a liečiteľ je mojím vzorom a učiteľom, nakoľko je rovnako ako ja obdarený vnímaním energie živých bytostí.

Všetky ostatné techniky a spôsoby terapie, ktoré využívam, sú len spôsobom, ako pomáhať v fyzickom, psychickom a duchovnom posune človeka.

Poznatky o  astromedicíne a astropsychológii prepájam s pomocou v osobnom živote, vzťahoch, v prepojení na  zdravie a alternatívnu liečbu. Pracujem s dátumami narodenia jednotlivcov alebo skupiny ľudí, takže vždy je všetko ,,šité“ na mieru. Pomáham ľuďom pochopiť vlastné energetické fungovanie a vplyv na život – osobný rozvoj, partnerský život, pracovný rozvoj, možnosti podnikania a mnohé témy každodenného života. Pomáham im pri rozhodovaní a možnosti posunu vpred,  v životných križovatkách, zlepšovaním vzťahov na všetkých úrovniach, osobnom pracovnom aj duchovnom raste v správnom čase. Pomôžem pochopiť veci, ktoré sa v živote dejú, ako im správne rozumieť a ako ich využiť vo svoj prospech a harmóniu života.

Pomáham porozumieť, ako s ním správne zaobchádzať. V mojej praxi využívam aj svoje dlhoročné skúsenosti z biznisu, vzdelávania dospelých, podnikania, koučingu, a práva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pracujem s učením svetového astrológa Nicolasa Campiona, svetovo uznávaného astrológa.

Je absolventom Queen´s College v Cambrigi, kde študoval , prednášal a predvádzal praktickú astrológiu a vypracoval štúdiu praktickej astrológie. Jeho práca spája astrológiu a psychológiu, dodnes publikuje o astrológii pre veľa svetových časopisov. Je Prezidentom medzinárodného astrologického klubu a jeho astrológia je používaná na predpovede horoskopov, psychoanalýzu povahy jednotlivca, politickú astrológiu, záhradkársku astrológiu a horoskopy štátov a národov. Je jedným z najvýznamnejších astrológov súčasnosti.

Pri liečbe pracujem z poznatkov Horsta Kröhneho –lekára a psychológa, liečiteľa energie človeka, svetovo uznávaného lekára a terapeuta v oblasti alteratívnej medicíny a jej aplikovania v oblasti medicíny ako rovnocennej liečby súčasných chorôb, autora mnohých kníh o liečení ľudského tela  a duše.

Tento človek a liečiteľ je mojím vzorom a učiteľom, nakoľko je rovnako ako ja obdarený vnímaním energie živých bytostí.