O mne

LEKTOR – Slavka Peško

/ špecializácia na osobnú a vzťahovú astrológiu, vzťahovú terapiu, zdravie a alternatívne metódy harmonizácie tela a energii, detoxikácii tela /

Ak sa človek ocitne v životnej kríze a nevie ako pokračovať, zareaguje pocitom neistoty, nedôvery v seba samého, možno ho to vyvedie natoľko z rovnováhy, že zostane apatický. Dôvodom môže byť zdravia, narušenie vzťahov s okolím, rozchodu s partnerom, problémy s deťmi strata životných a materiálnych istôt a rôzne iné.

Vo svojej poradenskej činnosti pracujem s dátumami narodenia jednotlivcov alebo skupiny ľudí.

a základe dátumu narodenia pomáham človeku zorientovať sa vo svojej situácii, v ktorej sa ocitol. Pomôžem mu a naučím ho využívať v živote všetky jeho silné stránky a spracovať jeho slabé stránky a vlastnosti, naučím ho správne chápať a spracovávať všetky vzťahy, ktoré mu život priniesol. Naučím ho vnímať svoje vzťahy a okolie tak, aby ho obohacovali v duchovnej sfére a ich vzájomná harmónia viedla aj k materiálnemu uspokojeniu. Zodpoviem aj na jeho otázky a nejasnosti súčasného stavu, aby sa vedel správne rozhodnúť.

Pre ľudí, ktorí sa rozhodujú pre vážny krok spolunažívania s niekým, kto im je blízky, viem poradiť ako bude vyzerať ich spoločný život, kde sa budú zhodovať a kde budú musieť na vzťahu popracovať. Prípadne ak má z niečoho obavy, poradím, ako spracovať kritické momenty v ich spoločnom živote a ako sa rozhodovať ďalej.

V pracovných vzťahoch viem poradiť, ako vytvoriť správnu pracovnú atmosféru, kde zosúladím potreby a motivácie jednotlivca s očakávaniami firmy. Upozorním ho na jeho dôležité kľúčové udalosti a životné skúšky, ktorými si musí prejsť a karmu, ktorá mu je daná v tomto živote.

Pre ľudí so zdravotnými problémami pomôžem k čo najrýchlejšej náprave a návratu do normálu, poradím ako sa vystríhať opakovanému ochoreniu vzhľadom na konkrétny dátum narodenia. Pracujem s energiami každého jednotlivca zvlášť, aby jeho uzdravenie či už telesné alebo duševné bolo v súlade s nastavením jeho vlastného JA.

Pracujem s učením svetového astrológa Nicolasa Campiona, svetovo uznávaného astrológa.

Je absolventom Queen´s College v Cambrigi, kde študoval , prednášal a predvádzal praktickú astrológiu a vypracoval štúdiu praktickej astrológie. Jeho práca spája astrológiu a psychológiu, dodnes publikuje o astrológii pre veľa svetových časopisov. Je Prezidentom medzinárodného astrologického klubu a jeho astrológia je používaná na predpovede horoskopov, psychoanalýzu povahy jednotlivca, politickú astrológiu, záhradkársku astrológiu a horoskopy štátov a národov. Je jedným z najvýznamnejších astrológov súčasnosti.

Pri liečbe pracujem z poznatkov Horsta Kröhneho –lekára a psychológa, liečiteľa energie človeka, svetovo uznávaného lekára a terapeuta v oblasti alteratívnej medicíny a jej aplikovania v oblasti medicíny ako rovnocennej liečby súčasných chorôb, autora mnohých kníh o liečení ľudského tela  a duše.

Tento človek a liečiteľ je mojím vzorom a učiteľom, nakoľko je rovnako ako ja obdarený vnímaním energie živých bytostí.