O mne

Som Slavka Peško a žijem v Banskej Bystrici.

Pracujem s klientmi – Slovákmi, ktorí žijú vo všetkých kútoch sveta. Od roku 2006 pracujem ako terapeut, kouč, poradca a liečiteľ s alternatívnymi terapiami. Zaoberám sa celkovou energiou človeka cez jeho dátumu narodenia –    ASTROENERGETIKA.

Dátum narodenia je kľúčom k svojmu životu a vlastnej energii.     Dátum narodenia je pre celý život nemenný, ale ČAS, PRIESTOR a Ľudia v okolí – sú stále sa meniace premenné, ktoré nás formujú a ovplyvňujú – osobný rozvoj, vzťahy, zdravie aj rozhodovanie v životných križovatkách. Poznanie seba znamená ovládnutie svojho života a využitie svojho potenciálu. 

ASTROLÓGIA a ASTROENERGETIKA – v mojom živote znamenala najskôr otvorenie ,,nenormálnych“ nepoznaných informácií, lebo bol ešte komunizmus… Postupne išlo o spoznávanie seba, spoznávanie iných ľudí, ktorí do môjho života patrili, vstúpili a vstupujú dodnes. Začala som chápať vzťahy s nimi, prečo sme sa stretli a čo to znamená pre mňa a môj život. Zistila som, ako využívať svoje schopnosti a znalosti, ako rozvíjať ďalší potenciál, ktorý sa objavoval postupne v ďalších rokoch života. Takto je to doteraz a stále ešte nie je koniec.

Keby mi niekto pred 30 rokmi povedal, že budem robiť to, čo robím teraz, určite sa mu vysmejem a budem  ho považovať za blázna. Stalo sa to – pri veštici u ktorej som bola pred 25 rokmi a povedala, že práve nastáva čas môjho ,,prebudenia“. Všetko čo nasledovalo mi zasiahlo do života a stalo sa jeho súčasťou.

Dnes pracujem s mnohými technikami a poznaniami o ENERGETIKE a EZOTERIKE. Každý človek je pre mňa jedinečný a jeho dátum narodenia je kľúčom k možnostiam, ako mu pomáhať zvládať všetky výzvy, prekážky a úlohy v živote. Ako rozvíjať jeho potenciál, pracovať so svojimi schopnosťami, ako pracovať so svojimi slabými stránkami energetiky. Ako si poradiť so vzťahmi – partnerský, v rodinnom, osobnom alebo v práci. Vzťahy všetkých úrovní v priebehu života, ktoré do jeho života vstupujú – ako ich chápať a rozvíjať, vylepšovať alebo sa cez ne dozvedieť niečo o sebe. Ale aj ako zvládnuť Karmické vzťahy a ako sa ,,odstrihnúť“ od vzťahov, ktoré sú pre neho zničujúce. Učím ľudí spoznávať vzťah k sebe a tak meniť jeho život k spokojnosti, ktorú hľadá.

ASTROENERGETIKA je aplikovateľná na všetky oblasti života – osobný rozvoj, zdravie, vzťahy, práca a kariéra, duchovnom napredovaní človeka a vyriešení jeho životných križovatiek. Pracujem s dátumami narodenia jednotlivcov alebo skupiny ľudí, takže vždy je všetko ,,šité“ na mieru ľuďom a situácii. Pomáham pochopiť vlastné energetické fungovanie a vplyv mnohé témy každodenného života, rozhodovanie v životných križovatkách. Pomôžem pochopiť veci, ktoré sa v živote dejú, ako im správne rozumieť, ako s nimi zaobchádzať a ako ich využiť vo svoj prospech a harmóniu života. Pre firmy je poznaním o nastavení do budúcnosti, zladenie vzťahov v kolektíve, možných rozhodnutiach, ktoré prospejú firme do budúcna. 

V mojej praxi využívam aj svoje dlhoročné skúsenosti z biznisu, vzdelávania dospelých, podnikania, osobnostného aj vzťahového koučingu, a práva.

Pracujem s učením mojich najväčších vzorov a učiteľov :

MUDr. Emil Václav Havelka – jeden zo svetovo uznávaných astrológov a praktický lekár. Svetu dal moderné základy Astromedicíny a Astropsychológie. Všetky svoje vedomosti publikoval v množstve kníh o zdraví, liečivých bylinkách a alternatívnej medicíne, ale aj Karmických súvislostiach, ktoré vplývajú na život jednotlivca. Chápanie energetiky a jej posilňovanie a liečenie od základu umožňuje naplno ovplyvňovať svoj život využívaním svojho potenciálu z dátumu narodenia vo všetkom, čo nám život prináša a čo v živote túžime dosiahnuť. Je to kľúč k vlastnej energii a naplneniu života každého človeka.

Dr. Nicolas Campion – anglický kráľovský astrológ, člen Queen´s College v Cambrigi, kde študoval , prednášal a predvádzal praktickú astrológiu v prepojení na históriu Anglicka a Európy, autor štúdie praktickej astrológie. Je prezidentom medzinárodného astrologického klubu a jeho astrológia sa používa na predpovede horoskopov, psychoanalýzu povahy jednotlivca, politickú astrológiu, záhradkársku astrológiu a horoskopy štátov a národov. Je jedným z najvýznamnejších astrológov súčasnosti. Autor mnohých kníh o aplikovanej astrológii.

MUDr. Horst Kröhne – lekár a psychológ, liečiteľ energie človeka. Je svetovo uznávaný lekár a terapeut v oblasti alternatívnej medicíny a jej aplikovania v oblasti medicíny ako rovnocennej liečby súčasných chorôb, autor mnohých kníh o liečení ľudského tela  a duše. Tento človek a liečiteľ je mojím vzorom a učiteľom, nakoľko je rovnako ako ja obdarený vnímaním energie živých bytostí.

Edgar Cayce – spiritualistické médium, jeho poznanie o psychológii, psychoterapii, prepojenia na Karmické energie, jeho vnímanie inkarnácie a rastu energie duše v minulých životoch a prepojenia na život súčasný.