AURA

AURA – je naše energetické telo alebo si ho môžete predstaviť aj ako ,,energetické vajíčko alebo bublinka“.  Obklopuje každé živé telo v prírode a je súčasťou živých buniek alebo častíc, odzrkadľuje jemnú životnú energiu.
Z vedeckého hľadiska je dôsledkom stretov energetických tokov – jeden vstupuje do nášho tela smerom zo Zeme do vesmíru a druhý vstupuje vplyv vesmíru do Zeme. Dnes je už možné dokázať jej existenciu pomocou vysokofrekvenčných snímkov.

Dá sa povedať, že aura má za úlohu  nás energeticky ochraňovať a určite je zodpovedaná, že vám je niekto príťažlivý alebo ,,energeticky nesympatický“.  Ak je aura zdravá, cítite sa výborne, ste plní energie a chuti žiť. Ak sa niečo v nej pokazí, tak sa to odzrkadlí na tom, že sa trápime, ochorieme alebo stratíme životnú energiu.

Niektorí ľudia majú dar vidieť auru. Aura má schopná meniť sa vzhľadom na psychický stav človeka, ale aj zvieraťa. Liečitelia ju považujú za pokračovanie nášho fyzického tela, podľa jej sily žiarenia alebo farebnosti je možné odhaliť momentálny stav živého organizmu. Má rôznu hrúbku a vyžaruje rôzne farby, ktoré sa menia v závislosti so zdravotným a psychickým stavom tela, jeho duševným rozpoložením a stupňom duchovného vývoja.

Aura sa skladá z niekoľkých vrstiev a začínajú bezprostredne po fyzickom tele, ktoré je viditeľné. Choroba na fyzickom tele je výsledkom narušenia alebo zlyhania jednej  a aj viacerých vrstiev aury.

Vrstiev je 7 a každé plní konkrétnu úlohu a pre vaše pochopenie stručne vysvetlím ich význam.
 ÉTERICKÉ TELO – kopíruje telo fyzické, vystupuje z neho asi do vzdialenosti 3 – 5 cm. Už v minulom storočí pomocou Kirilianovej fotografickej metódy dokázali jej existenciu.  Môže sa prejavovať farebne a chápe sa ako energetické dvojča samotného fyzického tela, je ak akýmsi ukazovateľom celkového zdravia. Práve na tejto úrovni sa nachádzajú meridiány – energetické dráhy – a ich nedostatočné fungovanie liečia klasické a východné formy alternatívnej medicíny.

 EMOČNÉ TELO – je naše pocitové telo, od fyzického je vzdialené 5-10 cm, je našou studňou pocitov a emócii vyjadrených alebo potlačených, s ktorými poznávame sami seba a svoju dušu.

Reaguje priamo na stav psychiky v akej sa momentálne človek nachádza. Jeho farebnosť sa mení s emočnými podnetmi, ktoré zažívame. Tu sa nachádza tok energie, ktorý spôsobuje naše sympatie alebo antipatie k ostatným osobám z nášho života. Negatívne emócie ako je agresivita, strach, beznádej,  nenávisť a zlosť – tie môžu tok energie zablokovať a pri ich neriešení môže prerásť do trvalého stavu a tak priamo spôsobiť na fyzickom tele vážne zdravotné ochorenie.

 MENTÁLNE TELO – v tejto vrstve sa nachádza tok a tvorba našich myšlienok. Nachádza sa vo vzdialenosti 10 – 20 cm od fyzického tela a je svetelnej žltej farby. Pri aktívnom myslení a rozvíjaní našich myšlienok sa rozpína a je žiarivejšia – tu sa rodí naše pochopenie. Ak je naša myseľ uzatvorená a neprístupná, nerozvíjame ju, tak sa v tejto vrstve tvoria zhluky a blokády, ktoré zastavia tok energie. Energiu tvoria všetky naše myšlienky a spomienky z nášho života. Pri spojení s negatívnou myšlienkou, napr. strach alebo smútok prežitý v minulosti, sa blokácia na tejto úrovni prejaví dlhodobým pocitom straty energiu a sily tvoriť, nechuť žiť naplno a neskúr aj zdravotnými ťažkosťami. Každý z nás prechádza v živote ťažkými a nepríjemnými udalosťami, kde je určite ťažšie nájsť k nim pozitívny prístup. Ale treba si uvedomiť, že v tomto prípade je veľmi dôležitý postoj nás samotných. A nezabudnúť na starú múdrosť: ,,každá minca má dve strany“.

 ASTRÁLNE TELO – je vzdialené 20-30 cm od tela. Je prepojením nižších tiel s vyššími a farebne je ako srdcová čakra – ružová alebo zelenkavá, prípadne strieborná. Je láska samotná a jej úlohou je prepájať pocity s uvedomením si ich duchovnej hodnoty. Táto vrstva je meniteľná podľa vzťahov, ktoré v našom živote máme a udržujeme. Je schránkou našich citových väzieb a ovplyvňuje náš vývoj z minulosti cez prítomnosť až do budúcnosti, je spojená s prítomnosťou ale stratou a odlúčením s milovanými osobami ale aj s inými väzbami. Problémy vo vzťahoch sa priamo viažu na ochorenie srdca a jeho funkčnosti.

 INTUITÍVNE TELO – je akýmsi oválom okolo fyzického tela vo vzdialenosti 50 – 85 cm. Táto vrstva je zaujímavá z hľadiska našich rozhodovaní v živote – v nej sa nachádzajú skúsenosti z našich predchádzajúcich životov – zážitky, emócie a myšlienky – pomocou prepojenia s touto vrstvou si volíme súčasné rozhodnutia, tvoríme si názory a pravdy, tak sa stávajú súčasťou nášho vyjadrovania a činov, pomáha nám nachádzať odpovede. Na tejto vrstve je možno rozpoznať zablokovania spôsobené kritikou, negatívnou manipuláciou alebo odcudzovaním.

SVETELNÉ TELO – je tepelným žiarením našej bytosti a je ho cítiť vo vzdialenosti okolo 90 cm. Často je zobrazovaná na obrázkoch svätcov a anjelov ako svätožiara. Táto vrstva je spojením voľby rozhodnutia a jeho následku s podporou a láskou samotného Univerza. Vďaka tejto vrstve získavame prístup k vyššiemu vedomiu – jeho pocitom, myšlienkam a prejavom. energia, ktorú cez túto vrstvu prijímame je prijímaná a vyživuje všetky aspekty a naše duchovno.

DUCHOVNÉ TELO – KAUZÁLNE – má najčastejšie vajcovitý tvar a tvorí poslednú vrstvu v hrúbke do 1 metra. Je našou ,,knihou života“ , prepojením fyzična so spiritualitou nášho bytia a pomáha udržovať jednotu a harmóniu. Zasahuje do vedomej a nevedomej roviny  a na fyzickom tele ovplyvňuje epifýzu a mozgovú kôru, a rozširuje proces myslenia. Je prepojené na mozog a chrbticu, prostredníctvom čakier riadi životné funkcie a chráni celú auru od vonkajšieho znečistenia.

Autor : Slavka Peško