POĎAKOVANIE

Moje poďakovanie patrí všetkým ľuďom od roku 2000, ktorí ma podporili a boli iniciátori založenia ADEN Ezoteriky v roku 2006, ktorých mi život priniesol do cesty cez moju prácu, pretože ich prítomnosťou sa môžem aj ja učiť o sebe a posúvať vpred – zlepšovať seba ako človeka. 

Osobitné ĎAKUJEM patrí mojej najbližšej rodine, ktorá ma v mojej činnosti podporuje a toleruje – už viac ako 20 rokov… 

Ďakujem svojim najbližším kolegom Saške, Janke a Zdenkovi z technickej podpory –  všetkým trom za podporu tvoriť podcasty a relácie aj po stránke tematickej aj technickej, za chuť tolerovať moje výmysly a učiť ma prekonávať strach z modernej techniky, za spätnú väzbu na moje nápady, za podieľanie sa na tvorbe workshopov, kurzov a prednášok. Ďakujem aj lektorom za doterajšiu spoluprácu na spoločných projektoch a ich ochotu svoje schopnosti a vedomosti odovzdávať iným ľuďom. 

Vďaka patrí aj osobám s firiem a spoločností, ktorí sa odvážili /najmä v začiatku/ hľadať odpovede a rady u mňa, pretože si uvedomujú silu informácií, ktoré ich môžu posunúť vpred v podnikaní a spolupráci s pracovným tímom – hoci ,,neuveriteľným spôsobom.

Najväčšiu skupinu ľudí, ktorým ĎAKUJEM tvoria všetci, ktorí ku mne prišli pre radu a pomoc ako klienti, ktorí sa stali mojimi blízkymi priateľmi a fanúšikmi, delia sa o informácie poznania ďalej bez strachu z posudzovania – ĎAKUJEM, ŽE SI DOVOLÍTE BYŤ SAMI SEBOU A AUTENTICKÝ.       Sú mojou podporou doteraz a sú zmyslom moje práce – venovať sa ľuďom doteraz neznámym a ,,neštandardným spôsobom“, na aké sme boli zvyknutí. Sú mojou inšpiráciou pracovať na sebe a neraz aj vlastným zrkadlom môjho života a vlastného vnímania. Ďakujem im, pretože sa odvážia pýtať a prejavujú mi svoju dôveru tým, že ma požiadajú o radu alebo pomoc, keď im je ťažko v živote. Ich zvedavosť a chuť poznávať sú mojím hnacím motorom k vlastnému rastu aj doteraz. 

Ste dôkazom, že DUCHOVNE PREBUDENÝCH je medzi nami stále viac – pretože pýtať sa, znamená dostať odpovede aj na veci, o ktorých sa verejne nehovorí…

A aby som nezabudla – ďakujem aj za tých, ktorí mi NEVERILI  a ktorí ma vysmiali, že astrológia a ezoterika  sú len nezmysli pre zábavu, ktorým málokto verí… 

Autor: Slavka Peško