POĎAKOVANIE

Za vznik ADENu  chcem poďakovať mojej priateľke a kolegyni Danke Legátovej, ktorá sa spolupodieľa na realizácii školení pre verejnosť aj ako odborná lektorka. Ona bola tá, ktorá spolu so mnou verí, že šírenie ezoteriky je správna vec a že chceme a vieme ľuďom pomôcť aj touto cestou.

Ďakujem všetkým lektorom za ochotu spolupracovať a za ich presvedčenie, s ktorým svoje schopnosti a vedomosti odovzdávajú naším klientom.

Moja vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí ku mne prišli pre radu a pomoc ako klienti, mnohí sa stali mojimi blízkymi priateľmi a fanúšikmi. Oni sa stali iniciátori myšlienky založenia Ezoteriky ADEN, sú našimi spriaznenými dušami, ktoré sa podieľajú na šírení ezoteriky medzi bežných ľudí.

Osobitné ďakujem aj mojej najbližšej rodine, ktorá ma v mojej činnosti podporuje a toleruje pracovnú vyťaženosť, ktorú si táto práca vyžaduje.

Patrí Vám moje úprimné ĎAKUJEM.

Slavka Peško – lektor astrológie, terapeut