POĎAKOVANIE

Moja vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí ku mne prišli pre radu a pomoc ako klienti, vďaka všetkým tím, ktorí sa stali mojimi blízkymi priateľmi a fanúšikmi. Oni sa stali iniciátori myšlienky založenia Ezoteriky ADEN. Sú pre mňa spriaznenými dušami , mojou inšpiráciou a neraz aj vlastným zrkadlom mojej práce a môjho života.

Vďaka všetkým ľuďom, ktorých mi život priniesol do cesty cez moju prácu, pretože sa môžem posúvať vpred a zlepšovať seba ako človeka. 

Ďakujem všetkým kolegom a lektorom za ochotu spolupracovať a podieľať sa na tvorbe nových a zaujímavých workshopov, kurzov a prednášok, kde svoje schopnosti a vedomosti odovzdávajú naším klientom. 

Osobitné ďakujem mojej najbližšej rodine, ktorá ma v mojej činnosti podporuje a toleruje. 

Patrí Vám moje úprimné ĎAKUJEM.

Slavka Peško