POĎAKOVANIE

Moja vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí ku mne prišli pre radu a pomoc ako klienti, a ktorí sa stali mojimi blízkymi priateľmi a fanúšikmi. Oni sa stali iniciátori myšlienky založenia Ezoteriky ADEN už v roku 2006. Sú pre mňa spriaznenými dušami , mojou inšpiráciou a neraz aj vlastným zrkadlom mojej práce a môjho života.

Vďaka všetkým ľuďom, ktorých mi život priniesol do cesty cez moju prácu, pretože ich prítomnosťou sa môžem aj ja učiť o sebe a posúvať vpred – zlepšovať seba ako človeka. 

Ďakujem svojim kolegom Saške, Janke a Zdenkovi z technickej podpory a všetkým trom za podporu tvoriť podcasty a relácie aj po stránke tematickej aj technickej, za chuť tolerovať moje výmysly a učiť ma prekonávať strach z modernej techniky, za spätnú väzbu na moje nápady, za podieľanie sa na tvorbe workshopov, kurzov a prednášok. Ďakujem lektorom doterajšiu spoluprácu na spoločných projektoch a ich ochotu svoje schopnosti a vedomosti odovzdávať iným ľuďom. 

Osobitné ďakujem mojej najbližšej rodine, ktorá ma v mojej činnosti podporuje a toleruje – už viac ako 20 rokov… 

Všetkým patrí Vám moje úprimné ĎAKUJEM.

Slavka Peško