Numerológia

Čísla mali od pradávna svoj magický význam. Boli dôležité všade tam, kde existovala civilizácia, náboženstvo, umenie a veda. Numerologia je duchovný odbor, veda o číslach používa základné matematické zákony na určenie vzťahov v hmotnej ľudskej existencii. Neskúma sa ich hodnota, teda kvantita ako v matematike, ale ich kvalita – vibrácia. Je kľúčom k prirodzeným sledom udalostí a je prostriedkom k vyjadrovaniu myšlienok. Vychádza z faktu, že všetko je pod vplyvom vibrácie čísel.

Už v dávnych dobách ju na svoje predpovede využívali prastarí mudrci.  Svoj  pôvod má v bájnej Atlantíde a Lemúrii. Numerológia je sústava vibrácie čísel a je založená na myšlienke o tom, že všetko je pod vplyvom čísel a číselných vzťahov. Už filozof Pytagoras, známy nielen svojou vetou o stranách trojuholníka, ale aj založením ezoterickej školy, poznal a používal numerológiu. Každému z čísel pripisoval zvláštnu moc a význam. Táto charakteristika čísel tvorí základ aj súčasnej numerológie. Pytagoras bol presvedčený, že harmónia kozmu spočíva v tom, že je všetko usporiadané podľa číselných vzťahov. V tom videl aj tajomstvo sveta – prazákon. Na jeho filozofii stavali aj neskorší filozofi ako Platón a Aristoteles.

Mystický význam čísel využívali ako súčasť svojho tajného učenia kabaly aj Židia. V západnej Európe sa náukou o číslach zaoberali hermetickí filozofi. Až v 19. a začiatkom 20. storočia sa numerológia stala čímsi viac ako zábavnou spoločenskou hrou.

Každý človek dátumom narodenia dostáva do vienka určité vibrácie čísel, ktoré ho ovplyvňujú a sprevádzajú po celý jeho život. Ich poznaním sa môžete veľa dozvedieť o sebe, o svojom smerovaní v živote, predpokladoch, skúškach, ale aj o svojich blízkych, známych či spolupracovníkoch. Môžete zistiť aký človek v skutočnosti je, to či si s ním budete rozumieť v partnerskom živote, alebo či bude pre Vás vhodným kolegom v práci. Odhaľuje prednosti a zápory, predpoklady, zlomový rok v živote, rok skutočnej dospelosti, to pod akou vibráciou čísla sa práve v tomto období nachádza a čo to pre neho znamená.

Numerológia sa postupom času a vplyvom rôznych kultúr a vedomostí ľudstva vyvíjala do rôznych špecializácií, kde každá z dôležitých civilizácií tohto sveta v nej zanechala svoju pečať poznania.

Numerológia mena a priezviska  – energia vyjadrovania človeka, jeho aktivita či pasivita v pretváraní myšlienok do reality.

Numerológia dátumu narodenia  – vie charakterizovať a upresniť smerovanie v živote. Základom numerologie je numerologická mriežka, a zápisom dátum narodenia a čísla mena a priezviska, nám predstaví určitú hladinu energie človeka a berie na seba určitú formu a vlastnosti, či základné smerovanie vašej životnej cesty. Máte práve v tomto roku zdravotné problémy? Prenasleduje vás smola alebo negatívny vplyv okolia ?

Nič nie je stratené, každé číslo predstavuje negatíva  ale aj pozitíva. Ich poznaním sa mnohým starostiam a problémom môžete vyhnúť alebo ich zmierniť.  Sami môžete pochopiť, v ktorej oblasti máte slabiny, ako si zachovať trpezlivosť a lebo ako zmeniť k lepšiemu svoje vzťahy s okolím.

Pomáha pochopiť aj podstatu vášho partnerského vzťahu, rovnako aj vhodnosť výberu a perspektívy zamestnania, to či vám podnikanie prinesie úspech.

Neviete sa rozhodnúť aká škola alebo ktorá oblasť je pre Vaše dieťa najvhodnejšia? Numerológia dokáže dokonca s vysokým percentom úspešnosti až  /78 %/ odhaliť z dátumov  narodenia rodičov  pohlavie dieťaťa aké sa narodí a s akou „výbavou“ dieťatko prichádza na svet.

V kombinácii s ďalšími ezoterickými oblasťami ako je astrológia lunárnych a slnečných znamení, duchovná energia čakier a astrálnych tiel, vie numerológia určiť  zdravotné riziká a prípadne vie nastaviť najprijateľnejší spôsob alternatívnej liečby. Predstavuje jedinečný spôsob poodhalenia rúška tajomstva ukrývajúceho sa v každom z nás.

Na základe vibrácii čísel daných v dátume narodenia človeka môžeme tak vyčítať veľa užitočných informácii, napomáhajúcich zlepšiť životný štýl, odstrániť bariéry či poodhaliť najskrytejšie hlbiny ľudského vnútra. Táto v našom svete netradičná vedná disciplína vychádza z faktu, že všetko je v pohybe a pod vplyvom vibrácii čísel.

Odpovie na veľa šteklivých otázok, nad ktorými premýšľate, či hľadáte odpoveď…

Pôvodný zdroj:  http://www.numerologia.sk/clanky/uvod-do-numerologie-7.html

Autor: Zlatica Mokráňová | Lektor:  Danica Legátová

Ak máte len záujem o výklad vašej duchovnej mriežky resp. vašich osobných čísiel, neváhajte ma kontaktovať na uvedené tel. čísla v spodnej časti webovej stránky alebo použitím online formuláru.