Objednávka osobného horoskopu na rok 2021

cena 55,- EUR

Horoskopy

OSOBNÝ ROČNÝ HOROSKOP 

Je to astrologická a energetická prognóza na aktuálny rok podľa osobného dátumu narodenia a je viazaný na konkrétny dátum narodenia.

Obsahuje prognózu na konkrétne témy života a vplyv všetkých dôležitých planét, ktoré pôsobia na dátum narodenia jednotlivca počas 12 mesiacov. OSOBNÝ ŽIVOT, OSOBNÉ VZŤAHY A PARTNERSKÝ ŽIVOT, PRÁCA, FINANCIE PRACOVNÉ VZŤAHY, ZDRAVIE, RADY A DOPORUČENIE, s upozornením na vplyv náročných konjunkcií a postavení, ktoré prinášajú pozitívne aj negatívne situácie vo viacerých oblastiach života

CENA – 55,- €

Obsahuje konkrétne pozitívne prejavy na osobný rozvoj, emócie a konanie v rôznych situáciách, varovania a upozornenia na negatíva vplyvu energií na emócie a myslenie, vzťahy na všetkých úrovniach, na kariéru a vaše financie – ako čo najlepšie využiť pôsobenie planét a ich vzájomné postavenie. Pri vypracovaní ročného horoskopu sa môžem zamerať aj na konkrétnu otázku podľa vašej potreby, cena zostane nezmenená.

OSOBNÝ PROFIL/ DETSKÝ PROFIL

Horoskop zhotovujem na základe dátumu narodenia. Je v ňom zachytené všetko, čo vplýva na váš život – ukáže kto ste a kam smerujete. Ukáže na všetky vaše schopnosti, nadanie, talent, prednosti aj slabé stránky, s ktorými ste sa narodili. ako sa s nimi prejavujete v rôznych oblastiach každodenného života a kde by vám mohli spôsobiť problémy. Ukazuje na vaše myslenie, činy a rozhodnutia a ich dopad na financie a budovanie vlastnej kariéry, ako si budujete vzťahy s okolím – city a ich prejavovanie v láske, priateľstve a vzťahy s rodinou a v práci.

Nastavím vám zrkadlo do vašej duše – vnímanie seba samého ale aj očakávania od iných, ukážem vám aký ste a ako vás vidia iní. Pochopíte, prečo sa vám v živote diali udalosti, ktoré vo vás zanechali stopy a ovplyvnili aj vašu súčasnosť. Takýto profil je vhodný pre tých, ktorí chcú svoj život ovládnuť a viesť ho k svojmu úspešnému napredovaniu. Ak budete takto poznať sami seba  – môžete svoj život ovplyvniť a zmeniť. Poukážem aj na existujúce riziká zdravia a ich riešenie.

K vypracovaniu je potrebné zaslať :

  • meno (prezývku)
  • dátum a miesto narodenia, ak viete aj hodinu
  • v prípade detského profilu aj dátumy narodenia rodičov
  • kontaktný telefón v prípade nejakých otázok a termínu dodania 

CENA   Osobný profil  55,- €                                 Detský profil  60,- €

PARTNERSKÝ PROFIL

Pri požiadavke na partnerský profil je potrebné ma dopredu kontaktovať mailom alebo SMS.

Pri partnerskom horoskope zohľadňujem dátumy narodenia oboch partnerov.
Je možné ukázať ich vzájomnú kompatibilitu v citovej oblasti, komunikácii, vzťahu k budovaniu rodinných hodnôt, vzťah k peniazom, vzájomných očakávaniach. Poukážem na možnú problémovú zónu spolužitia a ako ju zvládnuť bez vážnych komplikácii – rozdiely medzi partnermi v myslení a prejavoch citov, riziko vzniku hádok, citlivosť a prepojenosť na rodostrom a karmu. Pomôžem vám lepšie chápať toho druhého a ako možno vzťah harmonizovať po citovej, sexuálnej stránke, ako spolupracovať a vybudovať domov, v ktorom sa budete cítiť obaja dobre. Môžete zistiť ako predchádzať konfliktom, ako sa vzájomne rešpektovať a tolerovať rozdielnosti. Môžete váš vzťah harmonizovať a vyriešiť problémy v zárodku. 

UPOZORNENIE: Partnerský profil nedokáže vyriešiť dlhotrvajúci vážny problém, ktorý už prešiel do neriešiteľného stavu, a nedokáže napraviť trvale narušený vzťah. Preto je potrebné najskôr ma kontaktovať, aby sme našli pre vás to najvhodnejšie riešenie. 

K vypracovaniu je potrebné zaslať :

  • meno (prezývku) oboch partnerov
  • ich dátum a miesto narodenia
  • kontaktný telefón v prípade nejakých otázok a termínu dodania 

CENA – 70,- €

VZŤAHOVÝ PROFIL 

Je podobný ako partnerský profil, pomôže vám pochopiť vzťah s kýmkoľvek, kto vás zaujíma, či už ho vnímate pozitívne alebo negatívne. Informácie z neho sú vhodné na riešenie rodinných, rodičovských, pracovných vzťahov alebo vzťahov z okolím, aj keď sa bude týkať väčšieho počtu ľudí.

Je nápomocný aj pri vzťahoch vnútrofiremných, na komunikáciu z pozície nadriadených a podriadených a opačne, vzťahoch na spoluprácu a podobne.
Touto cestou sa dokážete dohodnúť a spolupracovať aj s takými ľuďmi, kde to doteraz nešlo a spôsobovalo vám to stres a nepokoj. Profil pomôže pri zlepšení vzťahov v rôznych úrovniach. Pomôžem vám vyriešiť problémové vzťahy z akéhokoľvek prostredia, v ktorom sa pohybujete a chcete ich zmeniť k lepšiemu. Pomôže vám takéto vzťahy vedome pozitívne ovplyvňovať.

UPOZORNENIE: Ak zvažujete tento typ profilu, kontaktujte ma pre rozsah spracovania údajov. Nájdeme tak najvhodnejšie a efektívne riešenie. 

Vhodné aj pre potreby firmy – výberové konanie, profil ľudí na riadiacich pozíciách, manažérskych pozíciách, zostavovanie alebo zladenie pracovných tímov a podobne.

Cena dohodou podľa rozsahu požiadavky.

Kontaktovanie alebo objednávka je možná len mailom

2bosorky@gmail.com

Dôležité upozornenie

Ak očakávate serióznu radu ako váš problém vyriešiť a tak vám pomôcť, je potrebné vedieť presné dátumy narodenia osôb. V prípade rodinných alebo pracovných konfliktných situácii a je dobré poznať dátumy narodenia zainteresovaných osôb, na ktoré sa chcete opýtať alebo vypracovať horoskop.

Každý človek svojím dátumom narodenia je pre mňa zákonite jedinečná bytosť a prechovávam k nemu úctu. Je teda potrebné ho vnímať s jedinečnou energiou, ktorou sa vo svojom živote prejavuje. Pri pochopení jeho podstaty nie je otázka, na ktorú by sa v súvislosti s ňou nedalo odpovedať.

Doporučujem potom dohodnúť si konzultáciu. Pri konzultácii sa vám vynoria otázky, ktoré by ste sa chceli opýtať priamo a na to je pri konzultácii priestor. Takáto forma pomoci v moje praxi osvedčila ako vysoko účinná a efektívna na očakávaný výsledok.

PLATBA: – v hotovosti, platba na účet alebo poštou na dobierku