Firemné poradenstvo

Pracovné kolektívy – súperenie a konflikty v pracovnom prostredí

Máš pracovný kolektív je zložený z obchodníkov – živnostníkov. Neustále vznikali konkurenčné súperenia a konflikty. Bolo by to fajn, to je v obchode pomerne motivačné, ale prekročilo to medze a museli sme urobiť konečné riešenie. Atmosféra bola neznesiteľná. Dali sme...

Výber nových obchodníkov , zostavenie pracovného tímu

V našej firme sme potrebovali urobiť viacero zmien – vybrať nových ľudí ako obchodníkov na rôzne pozície a zostaviť tím, ktorý by sa venoval novej distribučnej ceste – teda komplet nová obchodná sieť. Pracovných pozícií, ktoré boli potrebné obsadiť bolo dosť a tak sme...

Výber riadiaceho pracovníka pre oddelenie

Moja skúsenosť je veľmi pozitívna a určite to využijem aj do budúcna, lebo vo firme je toho dosť, kde je potrebné naučiť ľudí spolupracovať. Potrebovali sme spomedzi pracovníkov na jednom oddelení vybrať na krátkodobí projekt vedúceho tímu. Kritériá spĺňali hneď dvaja...

Zosúladenie obchodnej skupin

Dostala som odporučenie na takéto ,,alternatívne riešenie´´ môjho dlhodobého problému v pracovnom tíme, ktorý vediem – medziľudské vzťahy, nesúlad medzi kolegami a to malo vplyv na neustále konflikty a súperenie medzi nimi. Samozrejme to malo dopad na kolísavé...

Výberové konanie

vypracované profily na potenciálnych uchádzačov a postupujúcich do užšieho a posledného výberového konania bolo nad moje očakávania. Nikdy by som neveril, že z dátumu narodenia sa dá zistiť toľko údajov. So značnou rezervou som bral informácie o tom ako vybrané osoby...

Riešenie pracovných vzťahov

V našej práci sa častejšie menia ľudia a je veľmi ťažké vybudovať tím, kde fluktuácia by nebola taká vysoká. Dostala som odporučenie na výber kandidátov podľa dátumu narodenia. Najskôr som tomu neverila a tak som to vyskúšala zo zvedavosti – bola som na nezáväznej...

Prijatie nového spoločníka – rozhodnutie

Našu firmu sme s bratom rozbehli sami a šlo to celkom dobre až kým neprišlo obdobie, keď sme po kríze potrebovali finančnú injekciu na rozšírenie služieb vo firme. Je jasné, že kríza siahla aj na naše dno možností a tak sme ponúkli spoločníctvo nášmu dlhoročnému...

Výberové konanie – asistentka

Pri našom prvom stretnutí som to bral ako zaujímavosť, ale v skutočnosti som dostal aj ja skvelú lekciu z poznania ľudí. Myslel som si, že si viem dostatočne odhadnúť ľudí, ale po stretnutí s Vami vidím, že to ide aj lepšie... Vyberali sme budúcu asistentku do našej...