Pri našom prvom stretnutí som to bral ako zaujímavosť, ale v skutočnosti som dostal aj ja skvelú lekciu z poznania ľudí. Myslel som si, že si viem dostatočne odhadnúť ľudí, ale po stretnutí s Vami vidím, že to ide aj lepšie… Vyberali sme budúcu asistentku do našej firmy, ktorá mala spĺňať predpoklady odborné a mala by vedieť komunikovať a fungovať medzi troma riaditeľmi. Keď som počul o vašich službách, tak som bol zvedavý a dal som teda zo zvedavosti vypracovať profily na 3 kandidátky z ktorých sme mali vybrať jednu. Každý z nás doporučoval tú svoju a tak som kolegom navrhol, že aby sme to dali vypracovať vám. Jeden sa smial, či to myslím vážne a druhý kolega Vás už pozná a súhlasil. Dnes slečna pracuje a jej profil som ,,neveriacemu“ ukázal po niekoľkých mesiacoch od jej nastúpenia. Už sa nesmeje, lebo profil zodpovedá realite, ktorá je vo firme. A aj on je spokojný…

Takže ďakujeme a stojí to za vyskúšanie. Želáme veľa spokojných klientov pre Vás.

Milan Krahulec
Nitra