ASTROENERGETIKA – Firma, Podnikanie, Manažment

Od roku 1999 po MD pracujem a mala som ,,šťastie“ – bola som v úlohe nezamestnanej, brigádnika, zamestnanca, manažéra, obchodníka, školiteľa, kouča, riaditeľa, živnostníka aj podnikateľa. Prešla som si všetkými podobami práce akú poznáte – od malých firiem až po nadnárodné spoločnosti.  Zažila som rôznych nadriadených, kolegov aj podriadených. V danom čase som to nevnímala vždy ako dobrú skúsenosť, ale čas ukázal, že to bola najlepšia príprava na dnes… Už chápem mnohé

,,FIRMAJE LEN TAKÁ SILNÁ, AKO JE JEJ NAJSLABŠÍ ČLÁNOK“

/To som nevymyslela ja, ale to povedal niekto oveľa múdrejší ako ja, a už veľmi dávno. Ale je to PRAVDA…/

ASTROENERGETIKA je funkčná aj pre podnikanie, rozvoj firmy, prácu v tíme a spoluprácu, výberové konania

FIRMA JE ŽIVÝ ORGANIZMUS a v nej sa prejavuje energetika človeka

 • ktorý ju stvoril
 • kto ju riadi a rozhoduje
 • ale aj jej pracovníci, ktorí v nej tvoria – pracujú.
 • Je dôležité, kto má akú právomoc a zodpovednosť za budúcnosť firmy.

Na Západ od Slovenska je spracovanie energetiky z dátumu narodenia pomerne časté a známe už od roku 2000 – manažérov, pracovníkov alebo pri výberových konaniach. Na Slovensku sa využíva, ale nie je to verejná informácia. O pomoc požiada len niekto, komu na tom záleží a už je duchovne otvorený… Má odvahu pýtať sa a tvoriť vo firme NETRADIČNE…

Zaujíma to manažéra/ riaditeľa, ktorému na pracovníkoch záleží  a vie, že jeho úlohou je otvoriť jeho plný potenciál. Aby sa cítil docenený, spokojný, mohol sa rozvíjať a mal čo najlepšie vzťahy. Len taký pracovník vie podávať veľký výkon a byť k firme lojálny.

A ešte niečo dôležité – NOVÝ ČLOVEK DO PRACOVNÉHO PROSTREDIA JE AJ NOVÁ ENEGIA, ktorá PROSTREDIE OVPLYVNÍ – doterajšie energie vo vzťahoch. Stáva sa súčasťou pracovnej atmosféry a okolie bude na zmeny reagovať – PO SVOJOM…

Viete, ako to zmení celkovú pracovnú atmosféru v práci?

ŽIADNY PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS VÁM NEPOVIE aký človek do firmy príde. Či má predpoklady na pozíciu, na ktorú sa hlási, čo naozaj vie a dokáže. Čo môžete od neho čakať v reálnom živote, aký je kolega či tímový hráč. Ako zapadne medzi ľudí a ako to zmení vzťahy vo firme. Energetika dátumu narodenia dokáže odhaliť slabé aj skryté stránky osobnosti, ako ovplyvniť výkon a motiváciu, ako zladiť s okolím, vytvoriť spoluprácu a nie súperenie či boje.

 • výberové konania – vybrať osobu na pracovnú pozíciu, výber lídra pre pracovný tím alebo projekt
 • energetická kompatibilita existujúceho kolektívu – vzťahov, zladenie práce v tíme, spolupráca a jej reálne limity
 • príchod nového človeka do kolektívu
 • nekompatibilita vzťahov – náprava narušených vzťahov, riešenia problémov a konfliktov v kolektíve
 • u jednotlivca – slabé a silné stránky, vodcovstvo, zameranie na výkon, prístup k práci, kariérny potenciál, prijatie zodpovednosti a zmien v práci, schopnosť rozhodovať sa, faktory motivácie, lojálnosť, odolnosť voči stresu a záťaže,
 • spolupráca a komunikácia s okolím, schopnosť prijímať vedenie nadriadeného
 • u lídrov tímu – schopnosť pracovať a rozvíjať pracovný kolektív, efektívna komunikácia a motivácia, kariérny rast.

Autor:  Slavka Peško