ASTROENERGETIKA – práca, kariéra, pracovné vzťahy

Dostali ste sa až k tejto časti: Tak zrejme vám vŕta v hlave mnoho otázok ako dosiahnuť život, ktorý si želáte mať…

Napríklad: ,,Ak sa už o sebe dozviem čo najviac a začnem na sebe pracovať, tak ako to ovplyvní moje výsledky a teda aj spokojnosť v živote s tým, čo viem dosiahnuť sám alebo v spolupráci s niekým? A ako viem ovplyvniť svoje úspechy v práci alebo podnikaní? Ako viem zabrániť problémom, ktoré s prácou súvisia?

Čítajte ďalej, zistíte, čo všetko dokážete práve svojou energetikou…

Život je cesta – vy si vyberáte, kam smerujete a ako môžete kráčať za svojim cieľom…

PRÁCA, KARIÉRA, PRACOVNÉ VZŤAHY /energetika pracovného prostredia/

 • ako pracovať na svojej kariére, ako zapadnúť do kolektívu, vytvárať zdravé vzťahy a blokovať toxické
 • sebarealizácia – ako zvýrazniť svoje schopnosti, prijať výzvy na rozvoj, odhaliť skrytý potenciál
 • rozvoj komunikácie, akceptácia rozdielov, spolupráca, ako spoznávať ľudí, s ktorými pracujete
 • náročné vzťahy – ako komunikovať keď si ,,nesedíte“, súperenie a rivalita, napätie v práci, dominancia a utláčanie, energetická ochrana pred zneužitím inou osobou
 • podriadení a nadriadení – komunikácia, odstraňovanie strachu a napätia
 • samostatnosť v práci – FIRMA / PODNIKANIE / ŽIVNOSŤ
 • ako naštartovať, správne načasovanie zmien, spoluprácu alebo fúziu či rozdeľovanie firmy
 • reštartovať podnikanie a firmu, rozšírenie podnikateľskej činnosti – kedy a akým smerom
 • vybrať správnych ľudí do tímu a k spolupráci, výber dôveryhodného a lojálneho manažéra/ riaditeľa/ riadiaceho pracovníka
 • manažérom ukáže ako najlepšie využívať svoje schopnosti a schopnosti pracovníkov, nadanie a potenciál zručností a schopností
 • zosúladiť existujúce kolektívy, odstrániť konflikty, zlepšiť komunikáciu a fungovanie
 • ako najlepšie pracovný kolektív riadiť, motivovať, rozvíjať a ovplyvňovať komunikáciu a atmosféru v práci/ firme

Autor: Slavka Peško