SATURN

Vládne znameniu  KOZOROŽEC  a    VODNÁR  

/predstavuje energiu cieľ života – múdrosť, ocenenie , staroba a smrť/

Z hľadiska astronómie je druhou najväčšou planétou slnečnej sústavy a je viditeľný voľným okom. Svojimi prstencami je odpradávna vnímaný ako najkrajší a tajuplná planéta. Je to veľká a pomalá planéta – pohybom aj prejavom.

V starých kultúrach je Saturn archetypom starca, mudrca, vládcom času a strážcom prahu medzi životom a smrťou. V starom Ríme predstavoval boha, ktorý sa búril proti svojmu otcovi – Uránu, pre jeho tlak progresu a neustály rýchly vplyv na dianie.

SATURN  predstavuje princíp reality a praktickosti, je podstatou procesu starnutia a duchovného zmúdrenia – fyzického aj psychického. Je vládca konzervatívneho myslenia. Je zobrazovaný ako  ,,tmavé Slnko “ a pre astrológa znamená ,,kút duše“ alebo osobnosti každého jedinca, odložil všetky vlastnosti a konanie, ktoré sú neprijateľné. Prinesie obdobie, kedy robíme dôležité rozhodnutia, budujeme si povesť, prácu, spoločenské postavenie a vplyv na verejný život.

V Astroenergetike je PRÍSNYM A MÚDRYM UČITEĽOM NEBIES, STARCOM A VLÁDCOM ČASU  – v horoskope je vnímaný viac ako negatívna energia, často prináša prekážky a obmedzenia v živote, konaní aj do vzťahov. Stelesňuje štruktúru života a autoritatívne osoby v našom živote – symbol otca a učiteľa, ktorému sa podriaďujeme. Pod jeho vplyvom sa učíme zdolávať prekážky vytrvalosťou, učí chápať nutné prekážky ako spôsob posilnenia zvnútra.

S energetickým vplyvom Saturnu sa spája ťažká práca a námaha na dosiahnutie cieľa, prekážky, omeškania a materiálne ťažkosti. Skúšky života sa dajú predpokladať v konkrétnych oblastiach života, ktoré zasahuje u jednotlivca podľa dátumu narodenia/úspech nie je bez zásluhy/.   

Vďaka jeho energetickému pôsobeniu prináša do života situácie a procesy, kde vnímame veci bez prikrášľovania – viac realisticky a prakticky. Predstavuje proces starnutia, pominuteľnosti a vedomia smrteľnosti každej živej bytosti na Zemi.

V pozitívnom meradle je zástancom sebaovládania a disciplíny, vymedzuje rámce, v ktorých umožní rozvíjať sa iným. Symbolizuje ťažké rozhodnutia, neľahké životné situácie a rôzne nepríjemné zvraty v živote človeka, ktoré si často privoláme aj sami svojím konaním. Ale práve cez tieto udalosti nás v takýchto životných momentoch prinúti urobiť zmenu na sebe. Ak sme pripravený vnútorne prijať nové a rozvíjať sa, tak je to zmena k lepšiemu. Zapríčiní povolenie tlaku z vonkajšieho okolia a posúva nás vpred k novým cieľom. Prezentuje sa v jeho sebadisciplíne, vernosti, tvrdej práci a organizačných schopnostiach. Je protikladom k Jupiteru.

V negatívnom meradle je to element, ktorý vytvára zábrany a obmedzovanie. Formy prejavu sa ukazujú veľmi zmiešané. Príčiny a následky jeho potláčania a obmedzovania sa ťažko rozpoznávajú. Počas jeho pôsobenia naša energia spomaľuje. Blokuje prejavy emócií na minimum, preto sa stávame vážnymi až chladnými voči okoliu, čo môže priniesť vzťahové problémy. Prejaví sa aj apatiou a ,,suchárstvom“ v prejave emócií. Je vládcom mlčania a uzatvárania sa do seba. V živote spôsobuje rozchody a lúčenia, utiahnutie sa do ústrania.

Osoby s energiou SATURNU disponujú vrodeným darom ovplyvňovať okolie:

  • V človeku posilňuje zmysel pre zodpovednosť, striktné dodržiavanie pravidiel a tradície vo veciach verejných, štátnych a cirkevných, pôsobí v organizáciách a štátnych štruktúrach, polícii a sociálnom živote.
  • Stávajú sa vzorom v odbornosti, zručnosti, myslia prakticky a do práce nemiešajú emócie.
  • Málo prejavujú emócie a zväčša sa nenechajú veľmi ovplyvňovať okolím.
  • Ich uznanie viete získať odborným prístupom a miernym prejavom emócií, ako sú oni.
  • Neznášajú nátlak a rýchle rozhodovanie sa ich privádza do stresu, na všetko potrebujú pokoj a čas, kedy o všetko rozmýšľajú a až potom sa rozhodnú alebo vyjadria.

RETROGRÁDNY SATURN – frekvencia 1 x ročne / na obdobie niekoľkých mesiacov/

Keď Saturn naberie retrográdny pohyb, všetko uvedené platí dvojnásobne !!! Zrýchľuje proces dozrievanie osobnosti. Znamená viac skúšok, viac učenia sa cez chyby, potrápi vašu trpezlivosť, rozvahu, vytrvalosť, snaženie a odhodlanie dosiahnuť svoj cieľ.

Saturn vytvára zlomové body života -vonkajšieho aj vnútorného, zásadné kroky a rozhodnutia, ktoré do budúcna ovplyvnia náš život. Je dobré vedieť, kedy nastáva jeho priamy aj retrográdny pohyb, aby ste vedeli, ako jeho vplyv využiť pre svoj osobný rast. Intenzita prejavu závisí na dátume narodenia človeka.

Retrográdny Saturn je spojený aj s Karmickými energiami /ako aj iné planéty/, znamená, že pravdepodobne budete musieť prekonať skúšku alebo lekciu súvisiacu s minulosťou, ktorá vás posunie vpred cez emócie a pocity. Záťaž z minulosti, ktorú ste cítili máte možnosť prepojiť s niekým, kde potrebujete doriešiť vzťahy. V tomto pocítite energiu naplno, ale v spomalenom tempe. Sami sebe sa stávate učiteľom, vnímate svoje potreby, sústreďujete sa na veci, ktoré vám robia radosť. Viac sa staráte o seba fyzicky aj psychicky, najmä v zdraví a vzťahoch. radosť vnímate aj cez vzťahy s rodinou a blízkymi, máte potrebu sa o nich starať, objímať ich a prežívať s nimi šťastie a blízkosť.

Čo robiť a nerobiť ?

Obdobia pôsobenia retrográdneho Saturnu počas roka prinesie skúšky života, rozchody s osobami a zmeny, ktoré môžu otriasť životné istoty od základu, ak sme sa príliš na to spoliehali a prestali sme osobnostne rásť. Ak sa budete vyhýbať zodpovednosti a poriadku, spôsobíte si sklamanie a neúspech sami. Porastie vaša neistota v hmotnom bezpečí /domov, rodina, peniaze/, v duši aj v živote sa znásobuje chaos, strach a obmedzenia.

Negatíva a varovania:

 dobehne vás minulosť – na čo ste zabudli, čo ste odložili na neskôr alebo ste zámerne nechali nedokončené. Náročné je to obzvlášť vo vzťahoch a znamená ,,upratovanie“ v minulosti.

● Ak sa nachádzate v násilnom vzťahu alebo v toxickom a nefunkčnom vzťahu, dozriete do uvedomenia si faktov a mali by ste z takého vzťahu podísť. Signály uvidíte a pocítite na vlastnom tele aj duši.

● Ak je to toxická osoba z minulosti, vyhnite sa jej a nepúšťajte ju späť do svojho života!!!

● Nemali by ste začínať nové projekty, nepúšťajte sa do riskantných aktivít.

● Je to veľmi náročné obdobie na pracovné zaťaženie a námahu, preto predstavuje rizikové obdobie na zdravie a preťažovanie tela aj mysle – vytvára stresovú záťaž na fyzickú aj psychickú odolnosť. Je dobré nastaviť si pracovný režim s vymedzeným časom na prácu a dostatočným časom na odpočinok.

● Stres sa prejaví aj v správaní a komunikácii, preto je vysoké riziko vzniku napätia a konfliktov. Obzvlášť pozor na konflikty s autoritami.

Pozitíva a energetická podpora:

● Uvedomujete si dôležitosť, čo vás s niečím alebo niekým z minulosti spája. Viac krokov robíte s rozvahou až chladnou hlavou.

● Máte príležitosť zistiť, kde máte rezervy a zaplniť ich – vo všetko, kde ich cítite, čo sa spája s vašim úspechom a napredovaním. Je dobré, ak sa zameriate na svoju budúcnosť a ciele, ktoré si želáte dosiahnuť. Chápete, čo má pre vás zmysel do budúcna a čo už svoj zmysel stratilo.

● Všetko, čo považujete za potrebné musíte dokončiť – týka sa práce, projektov, kariéry, vzťahov a emócií. Platí to aj pre vzťahy, ktorými ste v živote obklopení.

● Uvedomíte si, čo dlhujete sami sebe a voči svojej viere a presvedčeniam. Oceníte všetko, čo vám dávajú ostatní okolo vás.

● Saturn ovplyvňuje hmotu a istoty, ktoré v našom živote predstavuje – práca, financie, domov. Preto kroky, ktoré budete robiť sú premyslené a obmedzuje neuvážené míňanie na zbytočnosti.

● Ako pri viacerých retrográdnych vplyvoch planét pocítite návrat myšlienok späť v čase, viac ide do popredia opatrnosť, obozretnosť a analytické myslenie. Preto vás zrejme čaká obdobie nedostatku spánku.

● Máte jasnejšie myslenie a aj prehľad o povinnostiach, svojom postavení v okruhu ľudí, kde sa pohybujete a žijete. Vďaka tomu sa vaše obavy stratia, uvedomujete si svoju vážnosť a lepšie nastavujete pravidlá svojho bytia vo všetkých oblastiach života.

● Je to dobrý čas na zamyslenie sa nad sebou v introspekcii vnímate svoje zvyky a vzťahy oveľa reálnejšie, lepšie viete zvažovať, čo má pre vás do budúcna význam a čo už v budúcnosti nechcete.

Autor: Slavka Peško