MEKRÚR

Vládne znameniu  BLÍŽENCI   a   PANNA 

/aktívna energia dieťaťa, čo sa pokúša nadväzovať kontakt so svojím okolím a učí sa ho spoznávať,  objavuje nové možnosti, uvedomuje si svet okolo seba a tým aj seba samého /

Merkúr je vládcom všetkých foriem komunikácie, či sú v polohe fyzikálnej, duševnej  alebo psychologickej, každodennej alebo hlbinnej, pri skúmaní podvedomia alebo pri psychoanalýze.

Merkúr je najmenšia, ale k Slnku najbližšia planéta, ale ako jediná planéta spája v sebe ženský a mužský element. Preto je nápomocný pri sebapoznávaní a pochopení procesov našich premien nielen v psychológii. Je síce povrchný, ale v tiež napomáha správnemu uchopeniu diania okolo nás a pochopenia vonkajšieho sveta. Prepája sa s mentálnou energetikou jednotlivca, s intelektom, učením sa, schopnosťou komunikovať, vyjadrovať sa, jeho energia ovplyvňuje vzťahy a prospieva osobnému rozvoju a vzdelávaniu.

V Astroenergetike je vládcom MYSLENIA – mostom medzi vedomím a podvedomím, ovplyvňuje ako myslíme a ako napokon hovoríme. Určuje, ako sme schopní veci v živote prijímať, spracovávať a interpretovať. Určuje úroveň vyjadrovania a prijímania informácií /slovom, písmom/ a vplýva na vzťahy a obchody /jednanie a spoluprácu. 

Osoby s energiou Merkúra disponujú vrodeným darom komunikovať a ovplyvňovať okolie:

  • komunikácia, pretože tento svet sa im bezvýhradne podriaďuje./uplatnia sa v oblasti obchodník, jednateľ, sprostredkovateľ, práca s informáciami a slovami v rôznych podobách/
  • vysvetľovať, učiť a poznávať – práca so slovom učiteľ novinár, taxikár, sekretárka alebo agentúra cestovného ruchu./
  • v rodinnom kruhu sú to osoby, ktoré dokážu zmierňovať ,,ostrie“ vo vzťahoch, pokiaľ vibrujú pozitívne.

Spolu s Jupiterom vládne rozumu a duševnému úsiliu. V tejto dvojici je energia Merkúra silná v riadení procesov nadobúdania vedomostí a sprostredkovania týchto poznatkov.

RETROGRÁDNY MERKÚR – frekvencia 3 – 4 x ročne / na obdobie cca 21 dní/

Merkúr je podporná energia všetky formy komunikácie – vzdelávanie, internet, vzťahy, energia myslenia a myšlienkových pochodov, cestovania, dopravy a technológií.

Keď je v retrográdnom pohybe znamená chaos a aj nezdar. Vytvára blokácie a znamená aj zmätok v komunikačných prepojeniach, funkčné alebo dohodnuté sa pokazí a komunikácia sa komplikuje alebo oddiali. Účelom tejto energie je pribrzdenie a prehodnotenie doterajšieho postoja.

Retrográdna energia Merkúra má pozitívny aj negatívny aspekt, prepája Karmickú energetiku z minulosti do súčasnosti.

  • V negatívnom aspekte orientuje pozornosť na pochybenia z minulosti a núti nás, aby sme si uvedomili svoju chybu a zároveň prehodnotili svoje konanie do budúcna – zmena postoja alebo vnímania situácie.
  • V pozitívnom aspekte dáva možnosť poučenia a obnovy plánov z minulosti, ukončenie negatívneho a toxického vzťahu jeho ukončením, prehodnotením postoja môžete zmenou myslenia a postoja pripraviť napredovanie do budúcna lepšie a úspešnejšie, lebo máte viac skúseností alebo môžete zistiť, ako zlepšíte svoje schopnosti alebo postavenie.

Čo robiť a nerobiť ?

Obdobia pôsobenia retrográdneho Merkúra počas roka sú významné /zvyčajne 4 krát/ a zasahujú život ako celok. Je dobré ich mať vyznačené v kalendári a svoju prácu či rozhodnutia podľa toho plánovať.

Negatíva a varovania:

 Zmiernite aj fyzický výkon a aktivity, je možné, že sa budete cítiť slabší fyzicky aj psychicky.

● Ak sa začnú veci a dianie ,,kaziť“, je dobré zachovať pokoj a vyhýbať sa vážnym rozhodnutiam.

● Ak nemusíte, neuzatvárajte dohody a zmluvné vzťahy, nepodpisujte dôležité dokumenty, nedávajte sľuby.

● Ak je to v období, kedy je potrebné urobiť rozhodnutia alebo aktivity, venujte sa tomu dostatočne skôr alebo svoje kroky odložiť – plánujte si ich vopred. Plány môžu aj napriek tomu v realite vyzerať inak, ako ste si želali. Pri ich príprave si kroky premyslite do detailov. Určite pracujte aj s možnými variantami riešení, najmä ak ste si vedomí možných prekážok, ktoré viete predpokladať.

 Prezentáciu vlastných projektov alebo myšlienok, ktoré majú vplyv na prácu a budúci prospech by ste mali odložiť alebo si ich pripraviť dopredu na obdobie priameho pohybu Merkúra.

 Zmeny v živote – nerobte žiadne vážne zmeny vo všetkých oblastiach života – nemeňte prácu, nerobte unáhlené zmeny v pracovných procesoch a dodržiavajte výkony, termíny aj kvalitu. Nie je to vhodné obdobie ani na hľadanie práce ani pracovné pohovory.

 Psychické oslabenie – potreba uzatvoriť sa do seba, svojich myšlienok, do minulosti. Nedovoľte, aby vás premohla melanchólia a priveľa myšlienok o chybách z minulosti. Neprepadajte negatívnym myšlienkam,  z minulosti sa máte poučiť a nie sa v nej utápať v nesprávnych rozhodnutiach či krokoch, ktoré ste urobili.

 Vykazuje vysoké riziko nedorozumenia a neporozumenia. Je potrebné všetko si dobre vykomunikovať s okolím, aby nedorozumenie nespôsobilo chyby a zbytočné problémy. Platí to aj pre podpisy zmlúv, dohody, spoluprácu, najmä ak vznikne záväzok na ďalšie obdobie.

 Vzťahy okolo vás / osobné, partnerské a pracovné/ sa zdajú byť neprehľadné a hrozí vysoké riziko na konfrontácie v súkromnom aj v pracovnom živote. Je dobré viac ich pozorovať, skúmať svoj postoj k situácii, zdržať sa rýchlej reakcii alebo odpovedi, aby ste sa vyhli nedorozumeniam alebo aj hádkam.

 Nie je to dobré obdobie ani na rozhodovanie o budúcnosti vzťahov, rozhodnutie o uzatvorení manželstva alebo spoločnom bývaní, sťahovaní. 

 Vyhýbajte sa ďalekým cestám a pozor na vyčerpanie z cestovania. Zmena prostredia spôsobuje preťaženie fyzické aj psychické, stresy a unáhlené reakcie.

 Peniaze – pozor na míňanie peňazí a nepremyslené nákupy, ohrozíte svoju finančnú stabilitu, pôžičky sa vám budú ťažšie splácať, môžete podpísať nevýhodné zmluvy, ktoré vám zasiahnu do rozpočtu.

Pozitíva a energetická podpora:

Retrográdny Merkúr prináša príležitosť na nápravu a zlepšovanie samého seba, tým že nás núti spomaľovať tempo a zamýšľať sa.

 Inventúra duše bez výčitiek a s oslobodením – môžete prehodnotiť svoje minulé rozhodnutia a aj vzťahy vo svojom živote.  Aj keď to tak nemusí vyzerať, stále to je podporná energia pre upevňovanie vzťahov, na ktorých vám záleží – deti, rodina, partnerský vzťah, priatelia aj tie z minulosti.

 Vzťahy – snažte sa počúvať, nie len argumentovať a presviedčať o vlastnej pravde. Počas retrográdneho Merkúra môže byť náročnejšie zachovať vhodnú argumentáciu a pokojný prístup. /V tomto je podstatné aj poznanie presnejších údajov o osobách a vzťahoch, najmä partnerských a pracovných./

 Pomáha liečiť vzťahy osobné aj rodinné, zlepšovať vzájomné putá, odpúšťanie a urovnávanie minulosti.

Nasmerovanie myšlienok na minulosť môže viac potrápiť, ale ak svoje myšlienky využijete na odpustenie sebe aj iným, čo vám vráti pokoj do duše, lepší spánok aj vnútornú harmóniu. Zvyčajne nemáte čas na ,,upratovanie duše“, takže obdobia retrográdneho Merkúra sú pre psychiku pre vás pozitívne.

● Pozitíva prináša aj pre obnovenie starých vzťahov alebo ich očistu od negativity – ozvite sa svojim známym a priateľom z minulosti, kde ste mali dobré vzťahy alebo ste sa dlho nekontaktovali – len ak to tak cítite! Obnovíte zabudnuté dobré energie z minulosti cez vzťahy, ktoré vám robili radosť. ALEBO si uvedomíte, ktoré vzťahy už viac podporovať nechcete.

 Tvorivá činnosť – pre psychickú pohodu a rozvoj osobnostnej stránky cez sebavyjadrovanie a kreatívnu tvorbu. Práve to je kľúčom k osobnému napredovaniu, kedy vnímate vlastné myšlienky a vlastnú dušu.

Autor: Slavka Peško