ZNAMENIA ZVEROKRUHU a ZDRAVIE

ASTROENERGETIKA je základnou a nosnou štruktúrou celostnej diagnostiky zdravia.

Súvisí s dátumom narodenia JEDNOTLIVCAfyzická, mentálna a duchovná sila človeka
na vrodené slabé a silné stránky zdravia

  • silné a slabé stránky, potenciál možného ochorenia
  • zlepšenie stavu alebo odstránenie zdravotných problémov najmä alternatívnou liečbou
  • možnosti ovplyvniť zdravie v aktuálnom stave aj zlepšenie do budúcna
  • príčiny vzniku choroby z hľadiska duchovnej príčiny, možnosti liečby
  • energetika zdravia do budúcna – zdravie ako energetický celok, harmonizácia

ZNAMENIA ZVEROKRUHU a ZDRAVIE

Zdravie a prepojenie na znamenia zverokruhu sú známe od počiatku astrológie, numerológie aj viacerých poznatkov dávnych civilizácií, mnohé učebnice alternatívnej medicíny a energetiky čerpajú z múdrosti predkov

/lekárska astrológia, východná numerológia, živlová energetika,…/. Má to jednoduchý dôvod – vytvárali základy CELOSTNEJ MEDICÍNY, poznanie prepojenia tela fyzického, psychického a duchovného.

Celostná medicína a aj astroenergetika sa zaoberá zdravím tela a duše ako celku, jeho vitalitou a aj možnými rizikami vzniku blokácií. Pracuje s predpokladom, kde sa môže zdravie ,,pokaziť“ preto, že váš dátum narodenia ukazuje slabé aj silné stránky celej energetiky vášho bytia – fyzického aj psychického. Vie definovať možné riziko oslabovania zdravia, vzniku ochorenia, ale aj ako ochoreniu predísť alebo veľkej miere ovplyvniť aj genetickú predispozíciu z rodinnej anamnézy.

Otcom dnešnej modernej lekárskej astrológie bol MUDr. Emil Václav Havelka – lekár a bylinkár, ktorý celý život pracoval v praxi a napísal viacero kníh o spojení astroenergetiky z dátumu narodenia s klasickou medicínou. Na faktoch klinickej praxe  dokázal možnosti  využívať poznatky klasickej medicíny a spojiť ich s alternatívnou liečbou. Ako praktický lekár a bylinkár roky úspešne overoval poznatky  o chorobách a liečbe ,,bez liekov – po starom“, keď lieky nepoznali. Takýchto lekárov bolo v histórii viacero po celom svete, aj Nostradámus. Dnes sú známi z Čiech lekári Holistickej medicíny – MUDr. Klímová, MUDr. Hnízdil a ďalší.

Aby ste sa vedeli aspoň laicky orientovať v téme, napísala som pár stručných informácií, ako to funguje. Systém astromedicíny je samozrejme zložitý a nedá sa vysvetliť pár vetami, pretože každý človek má osobitú energetiku života a osobitú rodinnú anamnézu.

Ako je možné zladiť aplikáciu lekárskej astrológie s klasickou liečbou v praxi? Pokiaľ poznáme u seba slabé a silné stránky zdravia, vieme prispôsobiť životný štýl a stravovanie čo najlepšie jedincovi a pomerne ľahko zabrániť zdravotným problémom, ktoré nám hrozia pod vplyvom planetárnych aspektov počas roka. Platí to aj opačne – urobiť kroky pre zlepšenie stavu pri ochorení alebo plánovanie operačného zákroku. Aj vy ste už počuli o tom, že počas Splnu Mesiaca by sa nemali robiť operácie, lebo viac krvácajú rany. A je množstvo pomôcok, ktoré súvisia s energetikou a robíme ich už dávno, hoci nevieme, že s planétami súvisia.

U jednotlivca existuje previazanie tela s astrologickým ,,profilom“ energie a energetické aspekty planét /vrátane Slnka a Mesiaca/. Počas roka môžu vitalitu zdravia posilniť alebo opačne oslabovať alebo skomplikovať liečbu a hojenie / napr. Spln alebo Nov Mesiaca /.

Znamenie – zjednodušene – poznáme silné a slabé stránky zdravia /fyzického aj psychického/ a na základe týchto znalostí vieme aplikovať vhodnú liečbu – metódu a postup klasickej aj alternatívnej medicíny. Vďaka tomu na základe dátumu narodenia je možné zistiť prvotný zdroj oslabenia tela, zvoliť postup liečby, určiť najpriaznivejšie obdobie pôsobenia planét, kedy môžete s vaším zdravím urobiť najvýraznejší posun k zlepšeniu. Funguje to aj opačne. Na predchádzanie zdravotným problémom – počas rizikových vplyvov dávať si viac na zdravie pozor, nepodceňovať príznaky možného ochorenia, fyzicky aj psychicky nepreceňovať svoju silu a vyhýbať sa rizikovému správaniu. Znova z dátumu narodenia jednotlivca.

Napríklad: ochorenie – postavenie Mesiaca ku konkrétnemu znameniu by malo byť také, aby počas Splnu dané znamenie a jeho silný vplyv na konkrétny orgán podporili jeho vitalitu a uzdravenie. Ak podstupujeme nejakú operáciu orgánu, tak obdobie Novu v konkrétnom znamení a jeho vplyvu daný orgán výrazne napomáha k stabilizovaniu ochorenia  a hojeniu operačnej rany/. Samozrejme výnimka je akútne ohrozenie života, vtedy neriskujte odklad operácie alebo liečby!

Autor: Slavka Peško