Astroenergetika vo VZŤAHOCH osobné, partnerské, rodinné aj súrodenecké

Ako spracovať vzťahy s ľuďmi, ktorých vám život priviedol do cesty – dobré aj tie zložité a ťažké?

Vzťahy nás sprevádzajú po celý život a len vďaka nim sa vyvíjame – či sa nám to páči alebo nie… A vo vzťahoch pociťujeme najviac emócií, ktoré sú motorom pre celý priebeh nášho života. môžu nás posilniť aj zlomiť, pri nich cítime najsilnejšie bohatstvo a aj najviac nás bolí och strata… Hoci sa to nezdá, v živote im venujeme najviac energie. To vplýva na náš život – fyzickú aj psychickú silu, zdravie, napredovanie aj životné križovatky.

Všetko poznanie sa výrazne prejavuje od príchodu generácie INDIGO…

PARTNERSKÉ VZŤAHY

 • kompatibilita existujúcich a vznikajúcich vzťahov, očakávania a potreby, vplyv rodičov oboch partnerov
 • rozhodnutie pre vážny krok – spoločná domácnosť, svadba, záväzky, splodenie a výchova detí, neplodnosť partnerov a dôvody blokovanej plodnosti páru
 • kríza partnerov, ako jej predchádzať komunikáciou, fungovanie v domácnosti
 • rizikové zóny vzťahu, vznik nezhody, komunikácia, riešenia, zladenie energií na fungovanie v páre
 • krízové obdobia, obnova a rozpad vzťahu, nedôvera a nevera, ako postupovať ďalej
 • PUZZLE RODINY – nový partnerský vzťah a prijatie sa navzájom /prijatie detí, spájanie rodín
 • Vzťahy  INDIGOVEJ GENERÁCIE /zmeny v energetike partnerského vzťahu, Karmické energie RODOSTROMU/

RODOVÉ a KARMICKÉ VZŤAHY, ENERGETIKA RODOSTROMU – staré známe: Rodinu si človek nevyberá…?

 • deti – výchova NOVÝCH DETÍ, komunikácia a rozvíjanie detí, rizikové témy/ konflikty, porozumenie detskej energetike, problémy vo výchove, usmerňovanie, zapájanie k zodpovednosti a spolupráce
 • rodič – toxické správanie rodiča k dieťaťu / vedomé aj nevedomé/
 • problémy vo výchove a v škole , zdravie dieťaťa príčiny ochorenia z rodovej energetiky
 • rodičia a súrodenci – energia rodostromu, vzťahy v rodových štruktúrach, kompatibility a energetická spolupráca, akceptácia
 • karmické vzťahy a rodové karmy, blokácie, konflikty, problémov v generáciách a rodových väzbách
 • dlhodobé problémy, nedôvera – riešenia a poznanie o energetike existujúcich vzťahov
 • súrodenecké energie a vzťahy, kompatibilita a riešenie problémov

Autor:  Slavka Peško