MARS

Vládne znameniu  BARAN  a    ŠKORPIÓN    

/predstavuje energiu: dieťa dospieva, uvedomuje si svoju bytosť, presadzuje si vlastné potreby a učí  sa obhajovať vlastné názory/

MARS je prirodzenou súčasťou a protikladom k Venuši – jeho energiu a význam poznajú mnohé prastaré kultúry. V klasickej mytológii symbolizuje mužskú energiu, fyzickú silu a božstvo vojny. Rimania si ho povýšili na štátneho boha. Z pohľadu astronómie slnečnej sústavy je druhou najmenšou planétou, má dva mesiace a obeh okolo slnka mu trvá dvakrát dlhšie ako Zemi. Hoci je malá, polohou je pomerne dobre viditeľná a ľudia ju vnímajú veľmi dlho.

MARS je symbolom mužskej energie v správaní, predstavuje silu, silnú vôľu, dobyvačnosť a bojovnosť. Sila boja je nie len voči ostatným, ale aj samým so sebou.  Vo všetkých podobách ide o energiu boja a spôsob boja, ktorý uplatní na ceste za víťazstvom. Tomu podriadi všetku energiu – fyzickú aj mentálnu.

V Astroenergetike je vládcom PREJAVU SILY, BOJA A SEXUALITY  – predstavuje vlastnú aktivitu a iniciatívu, realizáciu do života. Ovláda vo fyzickom aj prenesenom význame zbrane /nástroje sily/, oheň /vášeň, sexualitu a výbušniny /prudké reakcie a myseľ horúcej hlavy/.

Reprezentuje všetku mužnosť, ktorú nosí každý človek v sebe a preto sa Mars prejavuje u každého človeka v nejakej podobe. Prejavuje sa rovnako u žien ako u mužov a to predovšetkým – aktivitou, vitalitou, pudovosťou, vášnivosťou a sexuálnou energiou. U muža ukáže o aký vzor sa bude usilovať napodobniť a u ženy aké kvality a prednosti bude u mužov očakávať a aký typ ju priťahuje.

Jeho prejavy na život sú rôzne – princípu budovateľa aj ničiteľa – a súvisia s jeho nastavením a prejavom voči okoliu. Jeho energia podporuje a posilňuje chuť do života a sexu, fyzickej aktivite a vitalite zdravia. Od narodenia presadzujú ako silný jedinci, zobrazujú postoj ľudstva  k svetu  a ostatným.

Mars hrá veľmi dôležitú úlohu vo vzťahoch a je zodpovedný za vysielanie impulzov, ktoré vedú k iným ľuďom. Spolu s Venušou sa neuveriteľne, až osudovo priťahujú a spolu sú schopný vytvárať súzvuk emócií a sexuality.

Osoby s energiou MARSU disponujú vrodeným darom ovplyvňovať okolie:

  • Pod jeho vplyvom sa v človeku zobudí sila a vitalita na výkon, prejavuje svoje postoje k dianiu aj k ostatným ľuďom. Prejavuje vytrvalosť, silnú vôľu a odvahu konať, tvoriť, budovať a inovovať všetko v živote. Pomáha rozvoju, presadzovaniu a ochrane podstaty bytia, zároveň je jeho ochrancom.
  • Potrebuje vzrušenie z výziev a dobývania, vytvárať svet podľa svojich predstáv, vytvára systémy a bezpečie pre ostatných. Je charakteristická pre oblasť podnikania a riadenia
  • Je energiou prejavu silnej osobnosti, aktivity, preberania iniciatívy a vlastnej realizácie.  
  • Jeho prirodzenou súčasťou je potreba súťaživosti a meranie si síl s konkurentmi.
  • Pomáha odolávať vonkajším vplyvom a zbaviť sa stresu z okolia.
  • Pre energiu Marsu je podstatný fyzický sex, nie romantika

RETROGRÁDNY MARS – frekvencia  každých 25 mesiacov/ na obdobie cca 80 dní/

Z astrologického pohľadu je Mars silnou energiou prijať rozhodnutie a konať– motivuje k akčnosti, predstavuje výraznú zmenu cez ,,vojnu“. Jeho vplyv je silný a aktivuje našu mužskú polovicu energetiky. U každého sa prejavuje podľa osobného energetického potenciálu, ktorý máme v dátume narodenia. Retrográdna energia Marsu má málo varovaní, čo nemáme robiť, ale je dobré poznať a rozumieť jeho vplyvu kvôli plnej intenzite prejavu.

Čo robiť a nerobiť ?

Obdobia pôsobenia retrográdneho Marsu počas roka predstavuje pasivitu / stagnovanie a vznik problémov s nekonaním, unáhlené rozhodnutia z nesprávneho impulzu, negatívne reakcie a nimi spôsobené komplikácie a problémy.

Negatíva a varovania:

 Zasahuje osobný, rodinný aj pracovný život.

 Pocit nerovnováhy v energiách, pocitoch aj emóciách, ale práve teraz objavujete aj svoje stránky osobnosti, ktoré vníma okolie, hoci o tom neviete – vnútorné boje.

 Pocity frustrácie, hnevu a zlosti – aj napriek potreby napredovať a silnému snaženiunevidíte napredovanie ani výsledky. Trpezlivosť zažije  extrémnu skúšku – veci sa napriek tvrdej práci nehýbu, pocit spomalenia šasu a diania v okolí aj pri vlastnej aktivite – všetko trvá nekonečne dlho, najmä ak potrebujete vidieť výsledky. môžete maž pocit, že nestíhate a v realite to bude aj tak vyzerať. Držte si nervy pod kontrolou! Pozor na negatívne emócie a slová, ktoré vyslovíte, pretože môžete situáciu ešte viac zhoršiť a pokazíte si dobré vzťahy, ktoré ste budovali roky. Stratíte aj podporu z okolia, ochotu spolupracovať na všetkých úrovniach vzťahov. 

● Počas tohto obdobia bude rásť vaša nespokojnosť s vnútorným aj vonkajším svetom a tempom diania. Je vysoká pravdepodobnosť, že naplánované veci sa budú rúcať, prestavovať, pôjdu pomaly a vo výsledku budú iné, ako boli plánované. Aktívna energia Marsu je utlmená a presmeruje svoju energiu do iných tokov života, ako bola plánovaná.

 Psychika – pocit blúdenia myšlienok, bude ťažké koncentrovať sa na jeden cieľ, vytrvalosť vystrieda nestálosť a nesúlad s plánovanými vecami. 

● Veľký problém je aj sexuálny život, nedostatočnosť intimity a nedostatok uspokojenia v sexe. Sex je viac povinnosť ako potešenie.

● Oslabuje ženskú stránku osobnosti – jemnocit a taktnosť –  prejavuje sa konflikt povahy, uvažovanie v ,,surovom stave“, chladnosť citov až bezcitnosť. Zlosť a frustrácia poukazuje na nevyrovnané konflikty aj vo vnútri osobnosti, umožňuje konfrontovanie cez osobnosť smerom do okolia – pozor na hádky a potrebu vyvolávať konflikty. V zlosti poviete slová, ktoré sa nedajú vrátiť späť! V správaní jedinca sa prejaví potreba všetko riešiť rýchlo, lebo to vníma ako záťaž, najmä vzťahy. Všetko chce bez prekážok, nechce hľadať riešenie tým, že vyvolá konflikt a odíde. Tiež odmietaním komunikovať s kýmkoľvek – v komunikácii je to najčastejšie a najviditeľnejšie.

●Extrémnejší prejav –  v kombinácii období retrográdneho Marsu s inou retrográdnou planétou napr. Venušou alebo Merkúrom v jednom čase vie byť jeho energia deštruktívna  na vzťahy aj na vnímanie vlastného JA, osobný aj vzťahový svet. Človek sa postupne izoluje od okolia a stráni sa vzťahov, odmieta a ukončuje spoluprácu vo všetkých úrovniach vzťahov. Vnímanie okolia negatívne spôsobí prienik negatívnych myšlienok do vnútra. POZOR!!! Pre okolie sa stane zatrpknutým, hádavým a okolo seba bude šíriť negatívnu energiu, ktorá ho ovládne zvnútra. V takomto stave si človek nedokáže pomôcť sám a nevie o pomoc ani požiadať!!!

 Neriskujte a nekonajte riskantne, nereagujte zbrklo, neuzatvárajte unáhlené dohody a zmluvy.

● Robte činnosti, ktoré odbúrajú stres a negatívne vibrácie zo všetkých oblastí života.

Pozitíva a energetická podpora:

 Dokončujte rozrobené veci, dajte si záležať na detailoch a kvalite, kontrolujte prácu skôr, ako ju odovzdáte.

● Nezačínajte nové projekty, neberte prácu navyše a nepúšťajte sa ani do novej spolupráce s novým partnerom. Dokončujte prácu a neodkladajte dokončovanie na neskôr – ,, vyčistite stôl“ a máte na to čas.

 Pozor na impulzívnosť vo vzťahoch a komunikácii  práca aj osobný život. Kým niečo poviete alebo zareagujete, nadýchnite sa a pomaly vydýchnite, premýšľajte, čo chcete povedať a vyberajte aj slová, aby ste niekomu neublížili. Je to ťažké, keď v tomto období sa vám ťažko súcíti s ostatnými, ale dá sa to nacvičiť.

● Retrográdny pohyb Marsu spúšťa frustráciu a nespokojnosť, preto je dobré na psychiku pracovať s vedomím odbúravaním stresu, hnevu, nespokojnosti a napätia vo vnútri najlepšie fyzickým výdajom energie – športujte, cvičte, doprajte si aj manuálnu prácu ako záhradníčenie alebo rúbanie dreva. Pomáhajú aj prechádzky a temperamentný dynamický pohyb alebo tanec –  máte priestor ho objaviť.

● Sexuálna energia je značne narušená a zbrzdená a preto máte priestor na budovanie vzťahu na hodnotách duchovných, sústreďujte sa na komunikáciu, prejavte starostlivosť a vymyslite spoločnú aktivitu. Prejavujte jemnocit dotykom, bozkami, objatím a tieto maličkosti vám pomôžu vyjadrovať aj najhlbšie city.

Autor: Slavka Peško