Ako to začína? A čo prezrádza dátum narodenia?

U každého človeka je to trinásta komnata svojho JA – otvoria ju len pripravení, ovládnu ju len ochotní rozvíjať sa.

DÁTUM NARODENIA –  OSOBNÝ ŽIVOT – rozvoj a potenciál v rôznych etapách života

ASTROENEREGETIKA dátumu narodenia dáva informácie o človeku komplexne – vonkajší prejav aj vnútorné procesy jeho osobnosti, je kľúčom k jeho naplnenému životu a šťastiu – OSOBNÝ ŽIVOT, ROZVOJ, VZŤAHY, PRÁCA A KARIÉRA, ZDRAVIE, možnosti rozvoja po fyzickej, psychickej aj duchovnej stránke počas celého života. Vychádza z poznania starého tisícky rokov pradávnych kultúr a poznania vplyvu energie hviezd, energie čísel a ich zákonitostí vo Vesmíre.

DNES UŽ JE ,,AKTUALIZOVANÁ“ NA NOVÉ ENERGIE PRÍCHODOM INDIGOVÝCH DETÍ /približne od roku 1970/ a DETÍ PO ROKU 2000 – Kryštálových, Dúhových, Hviezdnych a Tranzitívnych – deti s vysokou energetickou vibráciou, ktoré už teraz menia naše doterajšie vnímanie sveta aj vlastného bytia – naši učitelia.

  • schopnosti, zručnosti, talent, nadanie, možnosti uplatnenia v živote či kariére, možnosti rozvíjania a sebapoznávania, slabé/silné stránky, sebarealizácia, sebavyjadrenie, tvorivosť.
  • energia človeka vo vzťahoch v rodine, s okolím, v práci, prečo a pri akých ľuďoch sa rozvíja, pri ktorých narazí na prekážky, pochopenie súvislosti s energetickým rozvojom ostatných
  • schopnosť tvoriť hmotu /práca, peniaze, vytváranie bezpečia pre seba a rodinu – kedy a ako/
  • životné križovatky, životné skúšky, ich dôvod vzniku a rozhodnutia – kedy ich treba čakať alebo kedy sa niečo pokazilo
  • KARMA a karmická záťaž z rodostromu karmická úloha v živote – ťažké situácie a ako takéto obdobia zvládnuť, reštartovať sa a posúvať vpred, potenciál duchovného rozvoja, napredovanie v materiálnej aj duchovnej úrovni k spokojnosti cez vrodené schopnosti a talent

ZDRAVIE – celostná diagnostika, alternatívna liečba, harmonizácia energetiky

  • energetika zdravia – zdravie ako energetický celok, harmonizácia fyzická,  psychická a duševná
  • silné a slabé stránky, potenciál možného ochorenia
  • zlepšenie stavu alebo odstránenie zdravotných problémov najmä alternatívnou liečbou
  • príčiny vzniku choroby z hľadiska duchovnej príčiny, možnosti liečby

Autor:  Slavka Peško