NEPTÚN

Vládne znameniu  RYBY 

/podporuje prejavy a rozvoj umeleckých schopností a cítenia. Je vedľajším vládcom Rýb a zodpovedá za procesy zmien v živote – aj v materiálnom a duševnom smere. 

NEPTÚN je vyjadrením ľudskej túžby splynúť so svojím božstvom, vládne mystike a víziám. Je symbolom pomalého prenášania snov a túžob do nášho života, ktoré poznáme ako najušľachtilejšie myšlienky ľudí. Jeho úlohou je utvárať nové  zmeny pomaly a cez citlivosť, pretože naše myslenie a presvedčenia sú dielom módnych trendov, ktoré však neustále vznikajú a zanikajú a ľudia im podliehajú, ale len na krátky čas.

V starom Ríme aj Grécku bol bohom morí, zemetrasenia a plodnosti a spájali ho s energiou Venuše – uctievanie úrodnosti. V novodobých dejinách sa objavuje s obdobím socializmu a objavením užitočnosti ropy.

V Astroenergetike je vládcom CITOV, INTUÍCIE, MYSTIKY, FANTÁZIE, DUCHOVNÉHO PREBUDENIA – vládne v duchovnej sile alebo stratenia reality. Je planétou ilúzií, fantázie, umeleckého cítenia, precitlivenosti, vnímavosti okolia, pasivity a závislosti. Neptún ruší hranice a obmedzenia. Astrológia ho považuje za planétu nekonečnosti – spôsobuje, že sa človek cíti byť súčasťou všetkého a nevie nájsť seba, kam sa zaradiť. Vtedy stráca vlastné JA a nevie nastaviť vlastné ciele a smerovanie. Symbolizuje opustenie vlastného EGA, spôsobuje nestabilitu citov a problémy s identitou. Zosilnie precitlivenosť, súcit a do popredia dáva kolektívne túžby aj osobné želania. Pod jeho vplyvom sa stávame veľmi citliví  a ohľaduplní voči ostatným ľuďom až tak, že strácame vlastnú individualitu, obetujeme svoje zámery pre iných, môžeme sa stať závislým na čomkoľvek – osobách, prostredí, veciach aj návykových látkach.

Energia Neptúna je premenlivá ako voda a má dve tváre – vie byť príjemný spoločník, ale zlý pán.   Neptún vie výborne meniť svoju energiu a prejavy, pretože ani voda sa nedá v skutočnosti ovládať.Dôsledkom vplyvu Neptúna je pomalé narúšanie istôt v našom živote, tak ako dokáže ovplyvňovať voda všetko čo obmýva. Voda je živel citov, vnútorného prežívania emócií a vzťahových väzieb – Neptún zasahuje emočný život najsilnejšie v pozitívnom aj negatívnom prejave.

Neptún otvorí myseľ a dušu, posúva ju v prežívaní na vyšší stupeň vnímania. Zároveň necháva človeka zraniteľného pre podvody a klamstvo, ustupuje logické a kritické myslenie, dostáva myseľ do stavu snívania a želaní – s veľkou pravdepodobnosťou sa očakávania nesplnia a zostanú vo fantázii. Pri rozhodovaní je potrebné ostať ,,s nohami pevne na zemi“. Inak  nastanú reálne problémy na dlhší čas – vaše túžby a sny zrútia, dostanete sa do problémov. Počas pôsobenia Neptúna si viete odštartovať aj splniť sny, ale treba postupovať opatrne. Spiritualitu zvyšuje na maximum a otvára aj túžby našej duše a podvedomia, veľa sa o sebe môžeme dozvedieť. Nemusíte sa vyhýbať fantázii, môžete snívať naplno a venujte sa umeleckému vyjadrovaniu svojich myšlienok, tvorte vlastnou fantáziou. Je to cesta k vlastnému vnútornému JA, čo pomáha aj preliečenie citových zranení. Môžete začať nové smerovanie života, ak si ho dobre pripravíte.

Osoby s energiou NEPTÚNA disponujú vrodeným darom ovplyvňovať okolie:

  • dodávajú okoliu silu  a odvahu v láske, pre okolie sú priateľskí a vytvárajú podporu a starostlivosť Pre ostatných v rôznych podobách – až priveľmi.
  • Sú nepriebojní, viac nechajú vyniknúť ostatných, tvoria ,,tmel“ kolektívu.
  • Majú schopnosť vycítiť citové rozpoloženie iných, podľa toho s nimi komunikovať a poskytnúť im radu alebo pomoc – sú ,,bútľavá vŕba“. Vedia sa trápiť starosťami iných až priveľmi.
  • V pomáhaní a viere v dobro iných nemajú hranice, preto sa často stávajú obeťami silnejších jedincov a aj napriek vlastným výnimočným schopnostiam a talentu zostávajú v tieni ,,predátorov“. Bývajú zneužívaní okolím pre potrebu byť nápomocní a užitoční.
  • rozvíja v nás jemnocit a pochopenie pre obetovanie sa, aby sa naše sny a vízie podarilo preniesť do reálneho života.
  • Jeho druhou stránkou je sebaklam, hrabivosť a cinický pohľad na svet. Aj ich starostlivosť v negatívnom môže prerásť na zasahovanie do životov iných – ,,v dobrom pomáhať“…
  • Najhoršie je sebaobetovanie, ktoré sa prejaví tak, že ak v živote musia začať odznova, nevedia to. Ak im niekto nepomôže, znova začnú niekomu ,,slúžiť“.

RETROGRÁDNY NEPTÚN – frekvencia 1 x ročne / na obdobie cca 5-6 mesiacov/

V období retrográdneho pohybu Neptúna spôsobí nejasné videnie a chápanie reality, naivné snívanie a očakávania od ľudí aj situácií okolo seba. Spôsobuje upadanie do náladovosti, precitlivenosť, vzťahovačnosť a pocit ukrivdenia vo všetkom, domýšľanie a obviňovanie seba a iných. Máme sklony k vytváraniu si závislosti na veciach aj ľuďoch v domnení, že to je to ideálne pre život a radosť z neho. Vo vzťahoch sa viažeme na nesprávnych ľudí a stotožňujeme sa s ich názormi, podliehame sebaklamu a ilúzii.

Čo robiť a nerobiť ?

Je to obdobie vysokého psychického vyčerpávania, pretože spôsobuje ,,nasávanie“ energie z okolia, čo je zaťažujúce fyzicky aj psychicky. Preto je veľmi dôležité držať sa optimistickej nálady a dopriať si dostatok oddychu a relaxu. Robte veci, ktoré vás tešia a zameriavajte sa aj na vlastné ciele. Pri retrográdnom Neptúne je dôležitý faktor znamenie, v ktorom sa nachádza a obdobia Mesačného splnu a novu, s ktorými sa spája jeho energia.

Karmická energia retrográdneho Neptúna spojí minulosť, kde budete vidieť seba a môžete sa o sebe veľa dozvedieť – klamlivé videnie svojho života. Môže to mať silný vplyv na vznik duševného napätia zo zlyhania. Neptún ešte posilní pocit viny a nezvládnutia nejakej situácie. Preto je to psychicky veľmi náročné obdobie je potrebné neustále posilniť pozitívne myslenie a oddychovať pri činnosti, ktorá robí radosť duši.

Môžete vnímať, že život začína prepadať do neporiadku a chaosu, ktorý duševne oslabuje celé JA. Pomôže vám, ak sa naučíte oddeľovať veci – jednu od druhej. Prácu a osobný život, emócie a povinnosti, agresiu od bezmocnosti – prehodnocujte svoje zásady a potreby.

Negatíva a varovania:

 zasahuje vzťahy, preto môžeme cítiť nepochopení aj doma aj v práci. Nepodľahnite domýšľaniu a upriamte pozornosť na seba, rozvoj svojej duchovnej stránky, venujte sa veciam, ktoré milujete a psychicky si oddýchnete.

 Nefantazírujte a nemajte prílišné očakávania, ak chcete niečo dosiahnuť a uspieť, bude to vyžadovať zotrvať pri plánoch a veľa pracovať na ich dosiahnutí.

 Nespoliehajte sa na to, že problémy vyrieši niekto iný alebo sa stratia samé, neutekajte pred nimi a nepodliehajte ilúzii, ani keď budete cítiť vyčerpanie a stratu síl niečo riešiť a naprávať.

 Držte sa povinností a neutekajte od každodennej reality.

● Aj keď to nie je jednoduché, nepodľahnite náladovosti a negatívnym myšlienkam, vyčerpajú vás viac, ako samotná realita.

Pozitíva a energetická podpora:

 Posilní sa vaša empatia a komunikácia – pokoj a spomalenie v duši sa prejaví do potešujúcich slov pre ostatných, u ktorých vnímate, že to potrebujú. Pozor na ,,energetických vampírov“ , ktorí vás takto môžu aj zneužívať.

● V tomto období je zdrojom vnútornej stability umenie – hudba, tanec, maľovanie. Ale aj prechádzky v prírode alebo prítomnosť vody /kúpele, wellness/.

● Retrográdny Neptún vám dáva praktickejší prístup k veciam, čo môžete využiť pri plnení pracovných úloh a povinnostiach. Posilní sa vaša zručnosť, lepšie budete chápať a rozumieť súvislostiam bez emočného rozptyľovania. Môže vám však chýbať chuť niečo pretvárať, naprávať alebo meniť.

● Je to obdobie, kedy sa viete pozrieť na svoje ,,staré“ predošlé JA, kde ste podliehali naivným predstavám a realita vás frustrovala a zraňovala. Teraz viete lepšie zhodnotiť svoje omyly a slabú stránku osobnosti, aj keď znova pocítite sklamanie. ALE zároveň sa viete z nej poučiť a zlepšiť svoje ,,budúce“ JA. To je progres, ktorý môžete pozitívne využiť, aj napriek tomu, že to nie je ľahká energia tranzitu.

● Aj keď v tomto období všetkých zasiahne túžba uniknúť od reality do snov a ideálov, netreba zabúdať, že za svoje sny treba zabojovať a pracovať na sebe. Len vtedy dosiahnete vysnívaný cieľ a duševnú slobodu.

● Veľkým darom Neptúna je posilnená predvídavosť a dáva vám možnosť k duchovnému rastu cez meditácie – tvoriť svoju budúcnosť do reality /nastavenie mysle na cieľ a úspech/. Môžete mať silné pocity, v ktorých predvídate budúce situácie a ktoré budú mať následok, môžete pozmeniť svoje budúce cesty životom.

Autor: Slavka Peško