Indigové deti

INDIGOVÉ DETI – priekopníci novej generácie

Deti narodené po roku 1985, ale z praxe viem, že už aj v generácii z ročníka 1970 a sú aj starší ako oni. Pomenovanie INDIGO dostali podľa indigovo modrej farby aury. Tieto deti sú duchovne vnímavé a majú vyvinutú intuíciu, ktorou sa aj riadia. Tieto deti sa už narodia ako individualita a osobnosť. Veľmi ťažko sa dajú ovládať lebo majú kreatívne myslenie a všetko vnímajú cez emócie. Prečo sa nám zdajú nezvládnuteľné a komplikované? Nerozumie im? Aké sú to deti? Kto vlastne sú? Ak nie ste si istí či aj vy nemáte také dieťa doma ponúkam niekoľko faktov o týchto deťoch.

1. Charakteristické prejavy: hyperaktivita, kreativita, samostatnosť, tvrdohlavosť, vynaliezavosť, individualita, pri nepochopení prejav agresivity a uzavretosti. Často majú diagnózu pre poruchu pozornosti ako je dislexia, disgrafia, disnumeria a podobne. Nevedia sa zaradiť do kolektívu, plač prejavia len málo, majú rýchle vnímanie a preto sa rýchlo začnú nudiť hlavne v škole. Často bývajú šikanované alebo agresívne voči autorite.

Pre pedagógov sa tieto deti stali ,,nočnou morou“ a len málo z nich, zväčša tie mladšie ročníky, sa stali tieto deti výzvou, ktorá ich potešila a fascinovala zároveň. Je veľmi ťažké odhadnúť u týchto detí náladu, nájsť si k nim cestu ale aj ovládnuť ich kreativitu a energiu. často sa stáva, že tieto deti dostanú ,,nálepku “ hyperaktívne alebo s poruchou pozornosti.

2. Uvedomujú si svoju hodnotu – sú osobnosti, majú dôstojnosť, majú problém akceptovať autoritu, odmietajú robiť veci tradične, odmietajú zaužívaný systém ako taký v čomkoľvek, niekedy sa správajú asociálne a neúctivo. Hovoria o svojom minulom živote úplne prirodzene a rodičia si myslia, že vymýšľaním a prebujnelou fantáziou si len vynucujú pozornosť dospelých. Sú citlivejšie na potravu, sú vyberavé v jedle a presne vedia čo chcú. Majú často rôzne alergie.

Tieto deti využívajú svoju intuíciu vo všetkých stránkach života a vedia nájsť rýchlejšie a jednoduchšie riešenie ako ich rodičia a pedagógovia. Tu vzniká problém – odmietajú zaužívané riešenia, ktoré ich učí staršia generácia, lebo sú pre nich nepružné a málo variabilné. Tak vzniká napätie a dospelí ich považujú za konfliktných, neprispôsobivých, príliš samostatné a problémové…Tieto dôvody, ktoré som uviedla v bežnom živote ťažko prekonávajú skôr staršie generácie, pretože sa správanie týchto detí zdá nevychované – nevedia čo sa patrí a nemajú úctu k starším, poučujú a nesúhlasia dosť jasným spôsobom so starými. Vtedy rodičia pritvrdia výchovu – na základe domnienky, že dávajú im dobrý základ do života o úctivosti, zväčša indigové deti donútia poslúchnuť násilím. Ešte ich aj vyhrešia, že sú zlí a nesmú sa takto správať. Takto sa u týchto detí odštartuje pocit nechcenia, nepochopenia, neprijatia a spustia sa rôzne zdravotné problémy. Najčastejšie sú to u malých detí návaly zlosti a nekontrolované výbuchy plaču a kriku alebo opačne – uzatvorenie sa pred okolím. Neskôr alergické prejavy na potraviny, problémy s trávením.

3. Majú vrodenú intuíciu, sú citliví najmä na vzťahy rodičov, vedia čo potrebujú, majú silný emocionálny základ a sú niekedy až precitlivení. Veľmi často tieto deti rebelujú práve preto, že zle vnímajú dianie v rodine alebo svoje postavenie v nej. Vtedy sa niektoré prejavujú mimoriadne agresívne a hazardujú so svojím životom. Ak sa ich rodičia snažia zakrývať problémy doma a myslia si že to deti nevedia, tak opak je pravda, neoklamete ich. Začnú nimi pohŕdať, tak ako oni podceňujú ich intuíciu. Učia nás pravdovravnosti a úprimnosti.

Ak majú rodičia medzi sebou problémy alebo sa rozchádzajú, tieto deti na to reagujú či sa vám to páči alebo nie – sú filtrom pre rodinné vzťahy. Prejavy sú ale rôznorodé – závisia podľa dátumu narodenia dieťaťa. Jedno viem iste – ich rodičia si často myslia, že svoje problémy pred týmito deťmi dokážu zakryť a snažia sa ich oklamať lebo ich chcú CHRÁNIŤ ! Tu je potrebné spolupracovať s terapeutom pre takéto deti a rodičia sa musia naučiť komunikovať s nimi. Inak sa u týchto odštartuje rad náhlych ochorení a zdravotných problémov. Ich citlivosť na rodinnú atmosféru sa prejaví všade. Na nálade, stravovaní, na sociálnej aj osobnostnej úrovni. Je dobré ak rodičia včas zachytia signály dieťaťa, kým sa neprejavia inak. V krajných prípadoch tieto deti majú sklony k sebazničeniu.

4. Pri ich výchove zlyhávajú všetky doterajšie pedagogické postupy a výchovné prostriedky. Veľa pedagógov najmä zo staršej generácie vychádzajú s nimi veľmi zle, často to riešia len sťažnosťami u rodičov a ignorovaním. Majú pocit, že ich pedagogické postupy a vedomosti znevažujú alebo ich úplne ignorujú. U nich sa nedá vychovávať systémom vina a trest. Tieto deti vnímajú všetko cez city, akceptujú toho, kto akceptuje ich…

 Ak súhlasíte s myšlienkou múdrych tohto sveta, že všetko sa deje pre niečo a nič nie je náhoda, tak aj tieto deti sú tu pre svoje poslanie a určite nie sú náhoda, že sa rodia práve teraz a práve rodičom tejto generácie. Našou úlohou v ich živote je pomôcť im – čo je úlohou každého rodiča.

Ak tieto deti nepochopíme a budeme ich ďalej nútiť podriadiť sa systému, môže sa stať, že dostanú ,,nálepku ´´ ťažšie zvládnuteľné, pošlú ich ku psychológovi a dostanú diagnózu ADS alebo ADHS – znížená pozornosť a hyperaktivita.

Určite mnoho ľudí nebude súhlasiť, najmä vedcov a lekárov. O týchto deťoch sa totiž veľa nepísalo ako seriózny výskum. Tieto deti majú nejakú diagnózu ako ľahkú alebo ťažšiu formu poruchy sústredenia alebo autizmu… Ale sú to naše deti a my im chceme rozumieť.             ,, Indigáčov“ ako ich nazývame, vieme zadeliť aj do ďalších typov a každý z nich má svoje špecifické prejavy a poslanie, s ktoré sú vo svojom živote napĺňať. Ale to už je pre náročnejších.

Rodičia si často myslia, že spôsob, ktorým vychovávali ich predsa bude určite dobrý aj pre ich deti. A veľmi sa mýlia, lebo neskôr, keď ich dieťa začne mať zdravotné problémy, tak začnú hľadať niečo čo by ich ratolesti pomohlo a navrátilo zdravie. Často to len zhoršujú. Prosím vás rodičia, svojmu dieťaťu nemusíte rozumieť – naučím vás chápať ho a pomáhať mu. Riešenie môže byť bližšie a jednoduchšie ako si myslíte, len ho treba začať hľadať a hlavne pýtať sa.

Vaše deti si práve vás vybrali za svojich rodičov, takže to určite spolu zvládnete…

Oni vám veria a vy verte im… Aj keď sa to zdá nemožné…

Autor : Slavka Peško