Krištálové deti a Dúhové

KRIŠTÁLOVÉ DETI

Tieto deti sa rodia najviac po roku 2000, ale prvé narodené nachádzame už v roku 1997 – 98.  Vo svoje praxi som sa stretla s konštatovaním rodičov, že ich deti im dali vedieť, že prichádzajú na svet a oni presne vedeli, že to bude dievča alebo chlapec, alebo im dali vedieť, aké si želajú meno.  Dokonca viedli s nimi počas tehotenstva ,, debaty o svete“. Zaujímavý fakt, ktorý si uvedomili zatiaľ všetky tieto mamičky, s ktorými som sa stretla je ten, že akoby vedeli s nimi komunikovať bez slov, deti im bez slov vedia povedať, čo by chceli. V neskoršom veku sa krištálové deti prejavujú otázkami na rodičov aj dospelých vo svojom okolí, ktorými im vyrážajú dych a nevedia im na ne odpovedať.

Sú rozpoznateľné na prvý pohľad – majú krištálovo čisté a jagavé oči / modré alebo tmavé/ a neustále sa pozerajú na vás akoby sa s vami pokúšali nadviazať kontakt už od prvých minút svojho života. Niektoré mamičky, ktoré si to všimli hovoria, že pri prvom pohľade na ich dieťa nevedeli už od nich odtrhnúť oči. Akoby ich priťahovali. Tieto deti sú jedinečné aj tým , že máte pocit, že ich poznáte už odjakživa, hoci sú to novorodenci…

Rodičia s nimi prichádzajú často s pretrvávajúcimi  zdravotnými problémami, ktoré sa nelepšia liečením pomocou klasickej medicíny. Alebo ma žiadajú, aby som im pomohla ich ratolestiam, lebo majú problémy v kolektívoch alebo sa nevedia nikde zaradiť a tak sa uzatvárajú.

Zhrnula som teda ich základné charakteristické črty.

TELO  A  SCHOPNOSTI

 • krištálový pohľad – zvláštna ,,iskra“ v očkách, pútajú nimi svoje okolie
 • ich prítomnosť vyžaruje zvláštny pokoj a majú ,, pohľad starca“, akoby všetko vedeli
 • stelesňujú bezhraničný súcit a pochopenie, sú veľkorysí
 • máte pocit, že majú rozptýlenú pozornosť, nič ich nezaujíma, ale je to len naoko
 • dokážu ovládať jemnohmotné energie seba aj iných ľudí
 • sú extrémne krehkí, mávajú zdravotné problémy, pre lekárov je ťažká aj diagnostika aj účinná liečba
 • majú prirodzené liečiteľské schopnosti, často vedia navnímať bolesť iných
 • ich energetické pole je veľmi silné a auru majú tmavú alebo svetlú so žiarou farebných drahokamov
 • tieto deti vnímajú rôzne éterické bytosti, komunikujú s nimi ako so svojím ,,neviditeľným priateľom“ a majú s nimi blízky vzťah
 • sú prepojené priamo na energiu Kozmu , pomocou neho sa čistia
 • sú silné a zraniteľné zároveň, pobyty v prírode sú pre nich regeneráciou duše aj tela, čerpajú z nej energiu
 • pokiaľ potrebujú zregenerovať, uzatvoria sa do seba a často prestanú komunikovať aj s najbližšími
 • často sa u týchto detí diagnostikuje porucha pozornosti alebo hyperaktivita, autizmus
 • v ich prítomnosti prestáva fungovať elektronika alebo elektrické prístroje
 • v ich okolí, najmä v rodinnom príbuzenstve sa dejú ,,zázračné uzdravenia“
 • zlepšujú sa životy iných a celkove sa veci a zdravie ostatných začne meniť k lepšeniu
 • vyvážená pravá a ľavá hemisféra, vysoká inteligencia
 • rozmýšľajú omnoho rýchlejšie ako dospelí a často sa to prejavuje preskakovaním z jednej témy do druhej

MYSLENIE A VNÍMANIE

 • sú vnímavé na city a pocity iných ľudí, vedia sa vcítiť do ich životov
 • väčšina z nich má telepatické schopnosti
 • silne vyvinutá intuícia a používajú ju s absolútnou samozrejmosťou
 • veľký IQ potenciál, mimoriadne rozumové správania a vyjadrovanie na svoj vek, oproti rovesníkom
 • hovoria pravdu, uctievajú ju a vedia ju z iných aj dostať
 • neznášajú ,,škatuľkovanie“
 • majú sociálne uvedomenie
 • cítia zodpovednosť za udalosti a činy iných,
 • nechápu nehumánnosť, s akou sa vedia správať ľudia voči sebe
 • sú milujúce a zhovievavé voči iným, rozumejú ľudským vzťahom
 • milujú život a všetko živé, potrebujú prírodu, regenerujú v nej, milujú vodu a radi sa v nej hrajú
 • sú vnímavé na veci okolo ekológie, živej aj neživej forme a ochrany planéty Zem
 • ich myslenie je priamočiare, funguje v jednotlivých oddeleniach samostatne a preto majú nečakane jednoduché riešenia na zložité problémy
 • nemajú radi konflikty a berú ich veľmi osobne, často sa nevedia vysporiadať s osobou, s ktorou majú konflikt, a ak sa tým trápia môžu ochorieť
 • sú mierotvorci a na tento svet prišli ako komunikačný kanál, záleží im na dobrých a vyrovnaných vzťahoch
 • pamätajú si minulé životy alebo obdobie medzi nimi / hovoria o nich /, poznajú svoje životné poslanie

Tieto deti sú podľa mňa dôkazom tvrdenia teórie metafyziky – keď prichádzame na tento svet, vyberáme si dátum narodenia a rodičov. Sú pre nás cestou k zdokonaleniu duše a posilneniu samých seba.

 

tranzitivneDÚHOVÉ DETI

Dúhové deti sú dokonalejšiou podobou Krištálových detí, aj ich životné prejavy sú takmer rovnaké až na niekoľko dôležitých detailov.

 • ich príchod na svet predchádza žiara pri narodením a zúčastnení hovorili o nezvyčajnom pocite čistoty
 • ako Krištálové deti šíria okolo seba zvláštny pocit ,, čistého svetla“ ale okolie ich vníma silnejšie
 • ich aura sa mení podľa intenzity emočných zážitkov, mení farebnosť, rozpína sa a sťahuje. Každé je tak jedinečné a tak neexistujú dve rovnaké
 • na rozdiel od krištálových majú farby skôr pastelových odtieňov a jemnejšej intenzity
 • pri liečbe ich zdravia veľmi dobre reagujú na liečbu alternatívnou medicínou
 • sú veľmi vnímavé na chemické a energetické zaťaženie ich tela

Pri týchto dvoch typoch detí považujem za potrebné napísať, že sú novým trendom generácie a tak sa ich prejavy a vlastnosti objavujú už v dnešných dňoch a to najmä v spoločenských societách. Majú vlastný názor a neboja sa ho prezentovať, ich vlastné ideály a myšlienky už prezentujú a majú objavný charakter, prichádzajú s inovátorským pohľadom a riešeniami na dnešný život a jeho problémy. Ak sa spájajú s Indigovými, môže to mať aj revolučnejší a hlučnejší priebeh.

Autor:  Slavka Peško