ASTROENERGETIKA – možnosti

Astroenergetika je kľúčom k Vášmu životu a k ovládanie a využívaniu svojho potenciálu a darov, s ktorými ste sa narodili, ktoré sú vašou silnou aj slabou stránkou. Vďaka tomuto poznaniu sa naučíte na vedomej úrovni ovládať svoju silu, využívať schopnosti v pravú chvíľu a na správnom mieste, priťahovať k sebe ľudí, s ktorými sa budete v živote vzájomne rozvíjať. Naučíte sa viac dôverovať sebe, svojim schopnostiam, svojmu podvedomiu a intuícii.  Dátum narodenia vám môže ukázať všetky možnosti vášho potenciálu, s ohľadom na dôležitý FAKTOR ČASU.

osobný rozvoj – fyzický, mentálny, psychický, duchovný potenciál

vzťahy – na všetkých úrovniach

kariéra, práca, schopnosti, zručnosti

zdravie

karmické zaťaženie, rodová karma

duchovný potenciál – schopnosti a dary, s ktorými ste sa narodili / intuícia, jasnovidnosť, energetické vnímanie okolia,…/