Vzťahové terapie

REGRESNÁ TERAPIA   a  VZŤAHOVÁ KONŠTALÁCIA

Je veľmi špecifický spôsob terapie, ktorý je vždy spätý s osobou, ktorá cíti nevysporiadanie v živote s nejaký konkrétnym problémom. Trvá niekoľko hodín 3 – 5. Spája sa s vnútorným konfliktom a s ním spojené  rodinné problémy, pocit odcudzenia z rodinných vzťahov, neschopnosť nájsť životný cieľ alebo nájsť a udržať si partnera, ochorenie, pocit viny, vnútorného napätia, traumatické a nevysvetliteľné pocity strachu, neschopnosť uspokojenia telesného pôžitku pre ženy a mužov, pocit nedokonalosti, alebo akýkoľvek stav, ktorý momentálne znepríjemňuje život a bráni človeku dosiahnuť uspokojenie telesné aj duševné.

Tieto spôsoby terapie sú neagresívne a menej nebezpečné ako samotná terapia hypnózou. Samotnej terapii predchádza konzultácia na pomenovanie vnútorného konfliktu, zistenie jeho hĺbky a určenie samotného postupu na jeho vyliečenie. Často krát stačí jediná terapia na ,,uzdravenie“ , niekedy niekoľko opakovaní, ale odblokovanie prebieha