ASTROLÓGIA a VZŤAHOVÁ ASTROLÓGIA

Astrológia je prastaré umenie o vplyve postavenie hviezd v deň nášho narodenia alebo predpovedanie budúcnosti z ich postavenia na oblohe, ktorá je dodnes pre nás záhadou a na ktorú tak po stáročia s obdivom a rešpektom pozeráme najmä za jasných letných nocí.

Nikdy neexistovali dôkazy o tom, že by samotný dátum  či už narodenia alebo udalosti ovplyvnilo postavenie hviezd, ale z historických faktov je dokázané, že mnoho významných panovníkov v histórii ľudstva malo na svojom panovníckom dvore astrológa. Takýto vzdelanec pomáhal panovníkovi v danej chvíli rozhodovať  sa v rôznych oblastiach život a písomnosti s tých čias hovoria aj o naplnení alebo nenaplnení veštby. Meno NOSTRADAMUS a SYBILA je už tiež známe vo všetkých kultúrach.

Každá z hviezd je určitým symbolom so svojimi vlastnosťami a astrológia hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme. Najčastejšie sa zaoberá určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí alebo celých národov.
Astrológia je vede s presnými pravidlami a väčšina smerov astrológie je založená na zverokruhu a dómoch. Takže dátum nám dokáže pomocou symboliky hviezd a ich postavenia v jednotlivých dómoch určiť množstvo informácií a tak nahliadnuť do tajomstva predpovede budúcich udalostí.

Ak ste človek, ktorý verí, že dátum narodenia si vyberáme keď prichádzame na svet, tak viete, že s ním si teda vyberáme aj KARMU – životné skúšky, ktoré v tomto živote podstúpime, aby sa naša duša opäť niečo naučila, pochopila a tak sa priblížila k dokonalosti UNIVERZA, z ktorého pochádza a ku ktorému napokon smeruje. Pretože podstata vesmíru – UNIVERZA – je KRUH, teda niečo sa začína, prejde nejakú cestu a končí, aby sa opäť mohlo začať svoju cestu pre ďalšie poznanie…

VZŤAHOVÁ ASTROLÓGIA

Určite ste zažili pocit, že ste si z niekým ,,SADLI“ a z niekým sa Vám to vôbec nedarí. Ak akceptujete fakt, že náhodné stretnutia neexistujú a že každého človeka, ktorého v živote máte možnosť spoznať ste stretli, aby ste  niečo pochopili, naučili sa a zároveň aj vy niečo odovzdali jemu, tak práve na tomto seminári Vás naučíme ako vplývajú dátumy narodenia na vzťahy v rodine, pracovisku, v obchode… Naučíme sa ako sa správať tak, aby komunikácia s kýmkoľvek viedla k budovaniu a zlepšeniu vzájomných vzťahov kdekoľvek.

Školenia o vzťahoch sa dajú aplikovať na akékoľvek prostredie, či už v rodine alebo v práci.