782-merkaba-weltkugel(1)

Dátum narodenia dáva človeku energiu a všetko do života, čo s ňou súvisí. Táto metóda vychádza z poznania starého tisícky rokov pradávnych kultúr a poznania vplyvu energie hviezd, energie čísel a ich zákonitostí vo Vesmíre. V dátume narodenia každého človeka je kľúč k jeho naplnenému životu a šťastiu – OSOBNÝ ŽIVOT a ROZVOJ, VZŤAHY, PRÁCA A KARIÉRA, ZDRAVIE. Možnosti rozvoja fyzickej aj psychickej sily,  a aj duchovný rozvoj počas života.  U každého človeka je to trinásta komnata svojho JA – otvoria ju len pripravení, ovládnu ju len ochotní sa rozvíjať. Osobný rozvoj, vzťahy, kariéra, koučing OSOBNÝ ŽIVOT – rozvoj a potenciál v rôznych etapách života
 • schopnosti, zručnosti, talent, nadanie, možnosti uplatnenia v živote či kariére
 • možnosti rozvíjania a sebapoznávania, slabé/silné stránky, sebarealizácia
 • energia človeka vo vzťahoch v rodine, s okolím, v práci
 • prečo a pri akých ľuďoch sa rozvíja, pri ktorých narazí na prekážky
 • schopnosť zarábať peniaze, pracovať s peniazmi a možný podnikateľský potenciál
 • životné križovatky, životné skúšky, ich dôvod vzniku a rozhodnutia
 • ťažké situácie, zorientovanie sa v nich a najlepšie riešenia, ktoré by viedli k spokojnosti a rozvoju zároveň
 • ako zvládnuť náročné obdobia, nový reštartovanie a možný posun vpred
 • potenciál duchovného rozvoja, napredovanie po materiálnej a duchovnej stránke
Osobné a vzťahové poradenstvo – ako spracovať vzťahy s ľuďmi, ktorých vám život priviedol do cesty – rodinné, partnerské, pracovné, dobré aj tie ťažké. PARTNERSKÉ VZŤAHY
 • kompatibilita existujúcich a vznikajúcich vzťahov, očakávania a potreby, vplyv rodičov partnerov
 • rozhodnutie pre vážny krok – spoločná domácnosť, svadba, záväzky
 • kríza partnerov, ako jej predchádzať komunikáciou, fungovanie v domácnosti
 • rizikové zóny vzťahu, vznik nezhody, komunikácia, riešenia
 • krízové obdobia, obnova a rozpad vzťahu, nevera, ako postupovať ďalej
 • PUZZLERODINY – nový partner a prijatie sa navzájom, prijatie detí, rodiny
RODOVÉ a KARMICKÉ VZŤAHY
 • Deti – výchova NOVÝCH DETÍ, komunikácia a rozvíjanie detí, rizikové témy/ konflikty, porozumenie vzťahu
 • rodič, ktorý dieťaťu škodí, problémy vo výchove a v škole , zdravie dieťaťa
 • Rodičia a súrodenci – energia rodostromu, vzťahy v rodových štruktúrach, kompatibility a energetická spolupráca, akceptácia
 • karmické vzťahy a rodové karmy, blokácie, konflikty, riešenie problémov v generáciách a rodových väzbách
 • dlhodobé problémy, nedôvera
 • súrodenecké energie a vzťahy, kompatibilita a riešenie problémov
PRÁCA, KARIÉRA, PRACOVNÉ VZŤAHY
 • ako pracovať na svojej kariére
 • ako zapadnúť do kolektívu a prispieť k dobrej atmosfére v práci
 • ako sa zvýrazniť svoje schopnosti, prijať výzvy na rozvoj a odhaliť skrytý potenciál
 • rozvoj komunikácie, akceptácia rozdielov, spolupráca
 • ako komunikovať s kým si ,,nesadnete“, rivalita a napätie v práci
 • podriadení a nadriadení – komunikácia
 V prepojení s Astroenergetikou viem pomôcť pri naštartovaní alebo reštarte podnikania a firiem, vyberaní správnych ľudí do tímu ak spolupráci, zosúladiť existujúce kolektívy a odstránenie konfliktov , ako najlepšie využívať svoje schopnosti, nadanie a vlastnosti, ako ich rozvíjať pre seba alebo pre firmu, ako vyťažiť to najlepšie z potenciálu  alebo zamestnancov.  PODNIKATELIA A MANAŽÉRI – podnikanie, rozvoj firmy, výberové konania Žiaden životopis vám nepovie, aký človek do firmy príde, čo naozaj dokáže, čo môžete od neho čakať navyše od toho, čo prezradí profesijný životopis.
 • ako správne vybrať osobu na pracovnú pozíciu, výber lídra tímu -jeho schopnosti
 • kompatibilita kolektívu, upevňovanie vzťahov, zladenie pováh, rozvíjanie spolupráce,
 • nekompatibilita vzťahov – náprava narušených vzťahov, riešenia problémov v kolektíve
 • u jednotlivca – slabé a silné stránky, prístup k práci, kariérny potenciál, prijatie zodpovednosti a zmien v práci, schopnosť rozhodovať sa, faktory motivácie, lojálnosť, odolnosť voči stresu, zvládanie záťaže, komunikácia s okolím, schopnosť,  zapadnúť, spolupracovať, presadiť sa
 • u lídrov tímu – schopnosť pracovať a rozvíjať pracovný kolektív, efektívna komunikácia a motivácia, kariérny rast.
 ZDRAVIE – diagnostika, alternatívna liečba, harmonizácia energetiky
 • energetika zdravia – zdravie ako také, silné a slabé stránky, možné ochorenia
 • vznik a náprava zdravotných problémov najmä alternatívnou liečbou

Autor:  Slavka Peško