ASTROENERGETIKA – dátum narodenia

ČO VŠETKO JE MOŽNÉ Z DÁTUMU NARODENIA ZISTIŤ?
Dátum narodenia dáva človeku energiu života a všetko, čo s ňou súvisí.
Táto metóda vychádza z poznania starého tisícky rokov pradávnych kultúr a poznania vplyvu energie hviezd, energie čísel a ich zákonitostí vo Vesmíre.

Dátum narodenia človeka je kľúč k jeho naplnenému životu a šťastiu – OSOBNÝ ŽIVOT, ROZVOJ, VZŤAHY, PRÁCA A KARIÉRA, ZDRAVIE. Možnosti rozvoja po fyzickej, psychickej aj duchovnej stránke počas života. 

U každého človeka je to trinásta komnata svojho JA – otvoria ju len pripravení, ovládnu ju len ochotní sa rozvíjať.

OSOBNÝ ŽIVOT – rozvoj a potenciál v rôznych etapách života

 • schopnosti, zručnosti, talent, nadanie, možnosti uplatnenia v živote či kariére, možnosti rozvíjania a sebapoznávania, slabé/silné stránky, sebarealizácia
 • energia človeka vo vzťahoch v rodine, s okolím, v práci, prečo a pri akých ľuďoch sa rozvíja, pri ktorých narazí na prekážky
 • schopnosť zarábať peniaze, pracovať s peniazmi a možný podnikateľský potenciál
 • životné križovatky, životné skúšky, ich dôvod vzniku a rozhodnutia
 • KARMA a karmická záťaž z rodostromu karmická úloha v živote – ťažké situácie a ako takéto obdobia zvládnuť, reštartovať sa a posúvať vpred, potenciál duchovného rozvoja


VZŤAHY OSOBNÉ, PARTNERSKÉ, RODINNÉ, RODOVÉ aj SÚRODENECKÉ 

ako spracovať vzťahy s ľuďmi, ktorých vám život priviedol do cesty – dobré aj tie zložité a ťažké…

PARTNERSKÉ VZŤAHY

 • kompatibilita existujúcich a vznikajúcich vzťahov, očakávania a potreby, vplyv rodičov partnerov
 • rozhodnutie pre vážny krok – spoločná domácnosť, svadba, záväzky
 • kríza partnerov, ako jej predchádzať komunikáciou, fungovanie v domácnosti
 • rizikové zóny vzťahu, vznik nezhody, komunikácia, riešenia
 • krízové obdobia, obnova a rozpad vzťahu, nevera, ako postupovať ďalej
 • PUZZLE RODINY – nový partnerský vzťah a prijatie sa navzájom, prijatie detí, rodiny

RODOVÉ a KARMICKÉ VZŤAHY

 • Deti – výchova NOVÝCH DETÍ, komunikácia a rozvíjanie detí, rizikové témy/ konflikty, porozumenie s deťmi
 • rodič – toxické správanie rodiča k dieťaťu / vedomé aj nevedomé/
 • problémy vo výchove a v škole , zdravie dieťaťa
 • Rodičia a súrodenci – energia rodostromu, vzťahy v rodových štruktúrach, kompatibility a energetická spolupráca, akceptácia
 • karmické vzťahy a rodové karmy, blokácie, konflikty, riešenie problémov v generáciách a rodových väzbách
 • dlhodobé problémy, nedôvera
 • súrodenecké energie a vzťahy, kompatibilita a riešenie problémov

PRÁCA, KARIÉRA A PRACOVNÉ VZŤAHY

 • ako pracovať na svojej kariére, ako zapadnúť do kolektívu
 • ako sa zvýrazniť svoje schopnosti, prijať výzvy na rozvoj a odhaliť skrytý potenciál
 • rozvoj komunikácie, akceptácia rozdielov, spolupráca,
 • ako komunikovať s kým si ,,nesadnete“, rivalita a napätie v práci
 • podriadení a nadriadení – komunikácia, odstraňovanie strachu a napätia
 • FIRMA / PODNIKANIE / ŽIVNOSŤ
 • ako naštartovať alebo reštartovať podnikanie a firmu, správne načasovanie zmien, spoluprácu alebo fúziu/ rozdeľovanie firmy
 • vybrať správnych ľudí do tímu a k spolupráci, výber dôveryhodného a lojálneho manažéra/ riaditeľa/ riadiaceho pracovníka
 • zosúladiť existujúce kolektívy, odstrániť konflikty
 • manažérom ukáže ako najlepšie využívať svoje schopnosti a schopnosti pracovníkov, nadanie a potenciál zručností a schopností
 • ako najlepšie pracovný kolektív riadiť, motivovať, rozvíjať a ovplyvňovať komunikáciu a atmosféru v práci/ firme

PODNIKATELIA A MANAŽÉRI – podnikanie, rozvoj firmy, výberové konania

Žiaden CV – profesijný životopis vám nepovie, aký človek do firmy príde, čo naozaj dokáže, čo môžete od neho čakať navyše od toho, čo v ňom o sebe napíše.

 • ako správne vybrať osobu na pracovnú pozíciu, výber lídra pre pracovný tím alebo projekt
 • energetická kompatibilita kolektívu – vzťahov, zladenie práce v tíme, spolupráca a jej reálne limity 
 • nekompatibilita vzťahov – náprava narušených vzťahov, riešenia problémov a konfliktov v kolektíve
 • u jednotlivca – slabé a silné stránky, prístup k práci, kariérny potenciál, prijatie zodpovednosti a zmien v práci, schopnosť rozhodovať sa, faktory motivácie, lojálnosť, odolnosť voči stresu a záťaže, spolupráca a komunikácia s okolím, schopnosť prijímať vedenie nadriadeného
 • u lídrov tímu – schopnosť pracovať a rozvíjať pracovný kolektív, efektívna komunikácia a motivácia, kariérny rast.

 ZDRAVIE – diagnostika, alternatívna liečba, harmonizácia energetiky

 • energetika zdravia – zdravie ako energetický celok
 • silné a slabé stránky, potenciál možného ochorenia
 • zlepšenie stavu alebo odstránenie zdravotných problémov najmä alternatívnou liečbou

Autor:  Slavka Peško