MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV a MEDIAČNÉ PORADENSTVO

Poznáte to: Každý má svoju pravdu a ustúpiť nemá kto… Bežný život… A hneď je ,,oheň na streche…

Medzi partnermi, deťmi, v rodine, medzi súrodencami, priateľmi, na pracovisku alebo aj medzi susedmi… Konflikty a napätá atmosféra v dnešnej dobe sú čoraz častejšie, všetci sme pod tlakom a v strese. Dobré vzťahy sa vedia pokaziť v okamihu, ale naprávame ich len ťažko. Náprava trvá dlho, niekedy je to roky a niektorí to nevedia prekonať celý život.

Od roku 2017 sa venujem aj konzultáciám pri urovnaní sporov, odkedy je zakotvená v práve aj mediácia súdnych sporov /§170 ods.2 Civilného sporového poriadku/. Táto časť mojej práce znamenala veľký posun vpred pre riešenie problémov ľudí a posun v mojej profesii. Spája oblasť vzťahov a samotné právo.

Konfliktné situácie v akýchkoľvek vzťahoch nás vždy zasahujú priamo v citovej oblasti, najmä ak ste s niekým mali dobrý vzťah. Mrzí to a trápime sa, a keď nás prejde počiatočná zlosť a trocha ,,vychladnú hlavy“. Premýšľame, prečo sa to stalo a chceli by sme mať moc vrátiť čas…

Ale ako všetko napraviť? A čo ak konflikt zašiel do niečoho vážnejšieho?  Dokázali sme v konflikte ublížiť alebo sami sme ublížení? Zasiahol konflikt celú rodinu alebo kolektív?

Čím je problém vážnejší, tým viac otázok a často chýba odvaha hľadať riešenie. Čím dlhšie to trvá, tým menej odvahy na nápravu máme a riešenia sa hľadajú ešte ťažšie. Dohodnúť sa aj na maličkostiach je veľmi náročné najmä pri rozvodoch a starostlivosti o deti, ale aj pri dedičstve alebo delení spoločného majetku s kýmkoľvek, pracovné prostredie…

Konzultácie pomocou mediátorskej komunikácii vedia pomôcť v najbežnejších sporoch v medziľudských vzťahoch a spolunažívaní. Rozdiely v názoroch a postojoch prinášajú situácie, kedy často dochádza k neporozumeniu, nedorozumeniu a aj konfliktom, ktoré ubližujú inak prívetivému spolunažívaniu a neraz to vedie k samotnému súdnemu sporu. Dá sa tomu predísť.

V mojej praxi často vidím, že dvaja ľudia nemajú spor pre vec samotnú, ale je to skôr problém v komunikácii a rozdielnosti pováh samotných aktérov. Takže často ide aj o konflikt osobností a ich rozdielnosť v názore na riešenia. A samozrejme, nikto nechce ustúpiť a každý si háji svoju pravdu…Ľudia sú takí a čím je človek starší, tým viac je citlivý na spôsob komunikácie voči jeho osobe. Mladí ľudia zase vidia veci inak a vnímajú názory starších ľudí za zastaralé… Každý vidí problém zo svojej strany a očakáva uznanie, že má pravdu z tej druhej strany.  

Mediačné poradenstvo v oblasti práva:

 1. Občianske – dedičstvo, majetok, nezhody v spolunažívaní
 2. Rodinné – rodičovské práva a povinnosti, procesy pred, počas a po rozvode/rozchode – starostlivosť o deti, výživné, striedavá starostlivosť, BSM a spoločný majetok
 3. Pracovné /obchodné/ – kolegiálne nezhody, pracovné spory, pracovné zmluvy, obchodná spolupráca

VÝHODY MEDIAČNÉHO PORADENSTVA :

 • Šetrí čas a peniaze obom stranám sporu
 • Konzultácia je dobrovoľná a nekonfliktná, prebieha v neformálnej atmosfére rozhovoru
 • Informácie sú dôverné
 • Mediačné poradenstvo je možné uskutočniť aj v prípade začatia súdneho sporu
 • Vzťahy sa nezhoršia tým, že spor riešime ako ľudia, nie ako súdna moc a zákony /spory v rodine, majetkové spory, dedičstvo/
 • Kultúrny rozvod alebo rozchod partnerov – pred ním, počas neho aj po ňom, vysporiadanie starostlivosti o deti, vysporiadanie majetku 
 • Spory medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi
 • Výsledkom môže byť riešenie, ktoré je právne prijateľné pre obe strany a viete s ním oboznámiť právnika – Spoločná dohoda – a následne sa stáva záväzným právnym dokumentom, použiteľným aj pre potreby súdu. Výrazne to skráti súdne konanie a samozrejme šetrí peniaze.

Ak nemáte istotu, či aj váš problém alebo spor je možné riešiť mediačnou konzultáciou, kontaktujte ma a nájdeme riešenie, ktoré vám pomôže. Skôr, ako sa rozhodnete riešiť spor súdnou cestou, viem vás pripraviť na súdny proces, čo vám pomôže zvládnuť zvýšený stres, kým problém vyriešite. Vysvetlím vám, aké možnosti riešenia máte a aké informácie či dokumenty vám pomôžu dosiahnuť čo najpriaznivejší výsledok.

Autor: Slavka Peško /mediačný konzultant/