URÁN

Vládne znameniu   VODNÁR    

/predstavuje nepredvídateľné konanie, planéta neočakávaných udalostí a zvratov. Urán je vedľajším vládcom znamenia Vodnár/

URÁN – je známy v mytológiách viacerých kultúr ako nositeľ osvietenstva, radikálnych myšlienok a zmien do života jednotlivca aj spoločnosti. Vždy je to radikálny moment zlomu pre nové možnosti. V dejinách Urán prinášal novinky –  technológie, objavy a pokrok – počítačové technológie, vývoj elektroniky a atómovej energie. Ale aj vojny, vzbury, prírodné katastrofy a nepredvídateľné udalosti, ktoré obrátili život naruby.

Urán v archetype predstavuje múdreho blázna, bojujúceho za slobodu a pokrok. Jeho tieňom povahy je buričstvo a zrada. Povahovo sa prejavuje ako radikalista a revolucionár, silný individualista s nezávislosťou. Je nositeľom osvieteneckého myslenia, poslom pokrokovosti a je dôležité pre neho byť v zásade iný ako statní – nepatriť do davu. Prináša nové myšlienky, trendy, ktoré ovplyvňujú celú spoločnosť na dlhšie obdobie.

Na rozdiel od iných planét, ktoré zmeny vynucujú, Urán je prístupom chladnejší a objektívnejší. Ak máte negatívne veci v živote a ignorujete ich, Urán vás ,,prefacká“, aby ste ich videli a chceli riešiť pre svoje dobro. Uvedomením si potreby nutnej zmeny však zmeníte rýchlo sami seba. Môžete však stratiť a poškodiť svoj zmysel napredovania alebo aj vzťahy, pretože ľudia nemusia byť na takú dramatickú zmenu pripravení.

V Astroenergetike je vládcom POKROKU, TECHNIKY, NOVÝCH MYŠLIENOK A VYNÁLEZOV   – pod jeho vplyvom je posilnená neústupnosť a svojhlavosť. Je symbolom revolúcie, slobody a rovnosti. Jeho vplyv je nepredvídateľný – chaos a zmätok. Spôsobuje chaos v zavedených systémoch a štruktúrach, zvykoch a tradíciách. Búra staré, vytvára chaos aby vytvoril novú myšlienku. Sila myšlienok zasahuje celú spoločnosť, robí prevratné objavy a vynálezy a všeobecne pokrok do všetkých oblastí života. Ničí všetko systematické a predvídateľné, porušuje pravidlá, ale núti nás posúvať vlastné hranice, na ktoré sme boli zvyknutí. Spoločne s ním však prichádzajú problémy. 

Energia Uránu neberie do úvahy akékoľvek city a emócie, pôsobí nedemokraticky, vytvára priestor na autokraciu až fanatizmus. Je to planéta diktátorov – nevie spolupracovať, pôsobí tvrdohlavo a neústupne. Vo vzťahoch spôsobuje úplné prerušenie kontaktu alebo trvalý rozpad.

Urán oslabuje vlastnosti planéty Saturn. Jeho prejav na život sa odvíja od postavenia ostatných planét, do akých oblastí zasahuje viac alebo menej.

Osoby s energiou URÁNU disponujú vrodeným darom ovplyvňovať okolie:

  • Aj keď to tak nepôsobí, ale Urán nám dáva slobodu, aby sme urobili zmenu vo veciach, ktoré nám škodia a nevedú k pokroku osobnému, vzťahovému alebo pracovnému. Vďaka nemu sa môžeme stať rebelom a vodcom davu, pre ktoré prináša zmeny k lepšiemu.
  • Ľudia so silným vplyvom Uránu sa často snažia za každú cenu odlíšiť od masy a verejne opovrhujú zaužívanými tradíciami.
  • Má talent vidieť funkčnosť vecí do budúcna, ako veci inovovať a zlepšovať. Sú to výrazný a neúnavný zlepšovatelia sveta okolo seba. Umožňujú vytvárať nové možnosti, čo môže byť osviežením a zmenou k lepšiemu alebo naopak traumatizujúce.
  • prejavia odvahu rebelovať voči niečomu, čo vníma ako zastaralé, čo potrebujeme zmeniť a dlho so zmenou váhame. Ukazuje potrebu urobiť niečo inak a zároveň pokrokovo, čo poslúži ako vzor pre ostatných.
  • zmena prináša svoje obete a cenu, Urán nás neblokuje citmi, ktoré zaťažujú. Môže prejavovať antisociálne správanie, možno až čudáctvo. Jeho úlohou je spochybňovať konvencie v názoroch a postojoch. /v dejinách sa objavuje v období revolúcií a vojnových konfliktov./
  • V pozitívnom aspekte je jeho snahou je dobro ľudstva a pokrok. Vedia vytvoriť priestor pre talent a inovácie.
  • V negatívnom aspekte vytvárajú chaos, teror, diktatúru a násilné podriaďovanie.

RETROGRÁDNY URÁN – frekvencia 1 x ročne / na obdobie 5 mesiacov/

V období pôsobenia retrográdneho Uránu sa jeho nepredvídateľnosť prejavuje skryte, nedá sa predpovedať presne ako sa prejaví a ktoré oblasti života zasiahne. Jeho vplyv podporí najmä potreby vyjadrenia vlastnej osobnosti. Originalita a nápaditosť je nástrojom, a aj buričstvo proti obmedzeniam príkazov a zákazov, kde ich v živote vnímame.

Jeho pôsobenie sa odvíja od dátumu narodenia človeka a sile, ktorou na neho dokáže pôsobiť –  jedinečnosť osobnosti. V tomto čase je potrebná opatrnosť na maximum vo všetkom.

Retrográdna energia Uránu sa najviac prejavuje u detí a dospievajúcich mladých ľudí, kde prejavia rebelovanie voči rodičom a autoritám. Pod jeho vplyvom sa snažia o pochopenie ich potrieb individuality, viac ako zvyčajne. Pre dospelého človeka môže vplývať na zvýšenie pocitu strachu z povinností a každodenných úloh, ktoré vás frustrujú a vnímate ich ako nekonečne stereotypné.

Ako to u retrográdnej energii býva, ak ste v minulosti urobili niečo, čo vám ostatní nezabudli a neodpustili, prežijete ťažké obdobie pocitu straty ich dôvery a pocitu neporozumenia. Zasiahne to vaše vnútro a budete myslieť na to, že ste stratili kúsok seba. Môže spôsobovať nočné mory, divné sny a pocity dejavu.

Zasahuje všetkých ľudí, ale s rozdielnou intenzitou a v rôznych oblastiach života. Potrápi vás tam, kde si uvedomujete obmedzenia  a neslobodu duše, kde potrebujete zmenu a to ihneď!

Čo robiť a nerobiť ?

Obdobia pôsobenia retrográdneho Uránu počas roka znamená chaos a spúšť v emóciách a vo vzťahoch, zasiahne rodové väzby a vzťahy, ktoré boli narušené už v minulosti – tak sa prejavuje jeho Karmická energia. V ostatných oblastiach  života spôsobuje vnútorný nepokoj ako štart k odhodlaniu, že chcete niečo v živote zmeniť –  to má svoje pozitívne aj negatívne aspekty vplyvu.

Negatíva a varovania:

 Zamerajte sa na stabilitu tradícií, vnímajte ju ako cennú hodnotu svojho života a životný poriadok.

 Upokojte svoju myseľ, komunikujte s okolím pokojne a kontrolujte aj silu a intenzitu slov, ktoré hovoríte.

 Nevyvolávajte konflikty, nepodporujte ich najmä v rodine a vo vzťahoch s ľuďmi, na ktorých vám záleží.

 Pozor na podozrievanie okolia zo zrady či nevery, nesprávajte sa odmerane a s odstupom. Urán môže spustiť pocity, že vás niekto zrádza, podvádza a nezaslúži si vašu dôveru. Môžete byť strojcom rozbíjania medziľudských vzťahov na všetkých úrovniach.

Pozitíva a energetická podpora:

 Pozitívum retrográdneho Uránu je uvedomenie si dôležitosti slobody v živote aj v duši.  Urán nám práve teraz ukáže spôsob, ako to dosiahnuť. Budete potrebovať odhodlanie a plán na realizovanie.

● Urán spôsobuje zvraty a zmeny v živote či doterajšom smerovaní. Môžete ho cítiť silne alebo skoro vôbec. Zamerajte sa na budovanie vlastného myslenia a hľadajte správny prístup k realizovaným veciam. Je to príležitosť na vnútornú analýzu a príležitosť zmeniť smerovanie na lepšiu ,,verziu“, ako ste plánovali.

● Sila Uránu vás bude dráždiť vyvolať hádky a dokazovať niekomu, že máte pravdu, ale nemusíte ju mať! Preto je potrebné vždy upokojiť svoje emócie. Práve vďaka retrográdnemu Uránu máte silnú schopnosť nastaviť harmonickú atmosféru a komunikáciu cez vás a vašu komunikáciu sokolím. Pre vzťahy viete vyťažiť maximum.

Autor: Slavka Peško