Ďakujem vám za čas, ktorý ste venovali mojej sestre. Zmenila sa v správaní aj v škole aj doma. Moji rodičia už rezignovali , sú starí a nevedia to tak s ňou, a ja som už nevedela ako s ňou ďalej. V škole si zlepšila známky, bola som aj za jej triednou a vyzerá, že to klape. Pýtala som sa na jej názor na vaše stretnutie, a povedal, že sa s vami dalo dobre rozprávať, takže máte jej dôveru.