Keďže som sa už dlhší čas nevedela dať psychicky sama do poriadku a už som sa prestala tešiť zo života, prijala som ponuku čakrovej meditácie. Tento deň bol pre mňa plný očakávaní, ako to všetko bude prebiehať a čo sa vlastne bude na tej „čakrovke“ robiť. Stretli sme sa v určenom čase na určenom mieste. Prostredie v ktorom sme sa stretli bolo veľmi príjemné, ľudia veľmi milí a priateľskí. Po príchode sme sa všetci zoznámili, každý z nás povedal aký problém ho trápi a aký problém by rád vyriešil. Lektorky Slávka Peško a Danka Legátová boli veľmi milé a ochotné s nami o kadečom diskutovať. Počas samotnej meditácie sme sa o sebe dozvedeli aj veci o ktorých sme ani netušili, že sú naším problémom. Niektorí z nás prišli riešiť úplne iný problém ako nakoniec vyriešili. Bolo to veľmi zaujímavé. Ak som na začiatku dňa bola zmätená a trochu som sa aj bála, čo a ako , na konci dňa som odchádzala plná dojmov  a zrazu sa mi všetky moje pocity premenili na radosť a šťastie. Ďakujem  Slávke a Danke že dnes sa už zas po dlhom čase dokážem smiať a tešiť zo života ako kedysi. :-)