1. Termín pre BRATISLAVU – 18.10. 2020 – nedeľa v čase od 14.00 do 18.00 hod. Miesto: Záhorská Bystrica, Pútnická 65.

2. Termín pre východ v LEVOČI – 24.10. 2020 – sobota v čase od 10.30 do 14.30 hod. Miesto: Levoča, Vetrová 2.

Počet zúčastnených je limitovaný na maximálne 6 osôb, preto je potrebné prihlásiť sa mailom a každému spätnou odpoveďou potvrdím jeho rezerváciu na kurze. Pre platnosť rezervácie je nutné potvrdenie zálohy vo výške 20 Eur. Všetky otázky a informácie riešim osobne a mailom.