PLANÉTY a ich vplyv na zverokruh

Vesmír a jeho zrod sa datuje približne 13,8 miliárd rokov a až doteraz sa neustále rozpína, vyvíja sa a prejavuje svoje nepoznané energetické možnosti. Donedávna sme si mysleli, že na nás nemá vesmír žiadny vplyv, ale už sa dokázalo, že erupcie žiarenia na Slnku zvyšujú vznik dopravných nehôd a už vieme predpokladať, akú katastrofu by silnejšia búrka na Slnku znamenala pre elektroniku na Zemi, na ktorej sme dnes už závislí. 

ASTROENERGETIKA pracuje  s dátumom narodenia a jeho energetickým potenciálom v roku po celý život /premenlivá energetika v čase/      + vplyvom planét s priamym alebo retrográdnym pohybom /cúvajúcim, spätným/.

Spolu počas roka ovplyvňujú každodenné dianie človeka, pôsobia na jeho fyzickú energiu, vitalitu, psychiku a prežívanie emócií. Každá z planét a jej pohyb má špecifické energetické pôsobenie na život človeka – konkrétne a pozorovateľné prejavy, či už je pohyb priamy alebo retrográdny.

U každého človeka je dôležitý dátum narodenia – pri určení znamenia vo zverokruhu a k nemu je priradený planetárny vládca, ktorý ho ovláda. Z hľadiska Astroenergetiky sú oba energetické faktory dôležité na lepšie spoznanie charakteru človeka a zároveň aj odhalenie procesov v horoskope. Pomôžu ovládnuť a riadiť svoj život podľa predstáv a možností. Ak ich neviete riadiť sami, zasiahne osudová energia a mnohé zmení inak.

Výklad vplyvu planét  dáva možnosť odhaliť aj také vlastnosti, ktoré by inak pred ostatnými zostali skryté,  ľudia sa s nimi prejavia len vo vážnych životných situáciách.             

/napríklad: Ak niekto nepozná vplyv Marsu, tak sa mu ľahko stane, že ho začne ovládať a manipulovať niekto z okolia, alebo ak nerozumiete vplyvu Saturnu a jeho zodpovednosti, tak vás k zodpovednosti niekto prinúti, alebo ak neovládate komunikáciu pod vplyvom Merkúra, tak zlou komunikáciou pokazíte všetko, na čom ste doteraz pracovali, alebo ak priveľmi lipnete na materiálnej istote, tak vplyv Uránu vám ich zoberie a prinúti vás zamyslieť sa nad závislosťou na hmote, atď…/

Planéty zobrazujú určité potreby, očakávania a správanie ľudí v rôznych situáciách, zodpovedajú určitému spôsobu konania. Tak, ako vplývajú planéty medzi sebou navzájom, tak aj my všetci sa pohybujeme v určitom okolí a vzťahoch – vytvárajú vibrujúcu energiu navzájom.  Môžeme sa poznávať, prejavovať, rozvíjať sa a ovplyvňovať, spájať sa či vytvárať partnerstvá. Týmto energetickým procesom vieme seba aj iných spoznávať a zároveň rozvíjať. Rozsah rozmanitosti vplyvu je vždy podľa jednotlivca a jeho dátumu narodenia. Skutočná astrológia zaznamenáva a berie do úvahy energie zo všetkými aspektami planét, ktoré stoja pri zrode človeka v jeho deň narodenia. Nie len znamenie zverokruhu a vplyv Mesiaca/ Luny.

Slnko v deň narodenia určuje znamenie zverokruhu, pomenované podľa súhvezdí na oblohe. Z pohľadu Zeme sú v neustálom miernom pohybe, preto Slnko je ,,zdrojom“ riadenia horoskopu a vplyvov ostatných planét. Je symbolom životnej energie a nášho vplyvu na vonkajšie okolie. Je vyjadrením vlastného Ega a vlastnej identity, ako chceme tvoriť v hmotnom svete a určuje hlavné črty charakteru, dynamiku energie a sily, ako chceme, aby nás vnímalo okolie a ako vnímame sami seba. V dátume narodenia ukazuje, ako sa formuje naša osobnosť a povaha počas života, v pozitívnom zmysle ukazuje silu sebavedomia, vitality a otvorenosti voči ostatným. V duchovnom chápaní je svetlom a energiou života, ukazuje možnosti oslobodenia od tieňa osobnosti /negatívnej stránky/. Pre jeho vplyv sa vieme počas života rozvíjať, tvoriť, vyjadrovať svoje myšlienky a nápady. Ak je jeho vplyv negatívny, zvýrazňuje pýchu, potrebu nadvlády nad ostatnými a prejavu sa temnými stránkami osobnosti. Prechodom 12 – mi znameniami zverokruhu má 12 typov prejavu energie  a spôsobov, ako ju pretaviť do reality.

Mesiac/Luna/je ,,zdrojom“ našich vnútorných procesov a odráža emočný svet a dušu. Mesiac sa mení počas 28 dní a tak aj vplyv na emočné roviny bytia a zároveň ako Slnko 12-timi znameniami. Ukazuje rozmanitosť sily na emócie počas Splnu a Novu, ako nekončiaci kolobeh rastu energie a jeho útlmu – kolobeh obnovy energie života.

Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto sa pohybujú veľmi pomaly, ich vplyv trvá viac rokov. Preto sa v horoskope prejavujú dlhodobo, pôsobia na procesy zmien života s priamym postupným vplyvom na budúcnosť.

/Podľa Shakespeara planéty vytvárajú oddávna súvislý a ucelený kolobeh života  – od narodenia až po jeho starobu a prirodzený koniec./

RETROGRÁDNY POHYB PLANÉT  a ich vplyv v našom živote a horoskope.

Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto – znamená to, že planéty sa z pohľadu Zeme pohybuje spätne – cúva, ide v protismere.

Merkúr, Venuša a Mars môžu byť retrográdne počas roka viackrát, preto na človeka vplýva najmä blokovaním energie, ktorú daná planéta predstavuje v priamom pohybe. V ročnom horoskope však pôsobia výrazne a preto je dobré ich prejavu energie rozumieť, viete chápať svoje myšlienkové procesy a vyhýbať sa chybám.

V astrológii len Slnko a Mesiac sú nebeskými telesami, ktoré nemajú retrográdny /cúvajúci/ pohyb. V horoskope a jeho vplyve na našu energiu teda nevytvárajú blokácie, na rozdiel od ostatných nebeských strážcov. Ak vás to zaujalo, o všetkom sa dozviete, ak budete čítať ďalej.

Retrográdny vplyv planét a ich umiestnenie v danom čase má mimoriadny vplyv na zostavenie horoskopu.  Objasňuje pozitívne aj negatívne vibrácie na život, prinášajú obmedzenia v napredovaní, prekážky a aj očistu do všetkých oblastí života, na ktoré pôsobia. Netreba sa ich obávať, pretože aj v retrográdnom pohybe majú svoje pozitíva aj negatíva.

Retrográdny pohyb planét sa spája s Karmickou energiou – karmou alebo úlohou duchovného rastu v živote. V tomto období je energetická sila planéty oslabená a vďaka tomu dokážeme lepšie pochopiť problém osobnosti a diania. Ukazujú na oblasti života, na ktoré sa máme zamerať, aby sme dosiahli progres a rovnováhu do budúcna. Predstavuje životné zbrzdenie v napredovaní alebo osobnom rozvoji, spomaľuje procesy diania, komplikuje rozhodovanie a spája nás s niečím, čo sa viaže na minulosť – nedoriešené a zabudnuté veci. Môžete niečo napraviť a tak ,,splatiť“ energetický dlh. V skutočnosti však pripomína činy z minulosti, kroky a situácie viazané na pocity a znamenajú skúšku charakteru alebo postoja – duchovný posun. Obdobie ich vplyvu vnímame ako náročnejšie, plné prekážok a rôznych podôb chaosu v tom, kam chceme smerovať a čo chceme dosiahnuť. Dovtedy nás bude retrográdny pohyb brzdiť, kým nedosiahneme vnútornú zmenu k lepšiemu.

Ak poznáme konkrétne obdobia ako im vieme rozumieť a využívať?

Aj keď z hľadiska astroeneretiky sú zbrzdením, sú nápomocné:

  • pozitíva ich vplyvu na energetiku jednotlivca sú najmä v tom, že prekonávaním prekážok nás učia trpezlivosti, vytrvalosti, silnie náš vonkajší aj vnútorný charakter
  • upevňujeme alebo prehodnocujeme svoje názory a presvedčenia
  • objavujeme skrytý potenciál, o ktorom sme nevedeli alebo sme mu doteraz nevenovali pozornosť.
  • v horoskope môžu pomôcť, ako správne chápať ich pozitíva a varovania –  čo počas ich pôsobenia robiť máme a čomu sa radšej vyvarovať.
  • Ak poznáte dátumy retrográdneho pohybu planét počas roka vieme sa pripraviť dopredu na ich vplyv, vnímať dianie tak, aby ste sa utvrdzovali vo svojich rozhodnutiach a následnom konaní.
  • prejavy energetického vplyvu počas roka je platný a citeľný pre všetky znamenia zverokruhu,
  • ALE intenzita pôsobenia je všakzávislá od konkrétneho dátumu narodenia jednotlivca.

Môžete namietať, že pôsobenie planét nemôžete ovplyvniť – sme na to malý páni. Možno áno, alebo aj nie – planéty ovplyvňujú našu energiu, ale nerobia za nás rozhodnutia…

Ak viete ako, môžete vyťažiť maximum z ich vplyvu PRIAMEHO aj RETROGRÁDNEHO POHYBU, aj z ich pozitívneho aj negatívneho vplyvu, pretože sa vieme na mnohé pripraviť dopredu.  Páčilo by sa vám žiť a konať v súlade s energiou planét a aj svojou vlastnou?