V astrológii len Slnko a Mesiac sú nebeskými telesami, ktoré nemajú retrográdny /cúvajúci/ pohyb. V horoskope a jeho vplyve na našu energiu teda nevytvárajú blokácie, na rozdiel od ostatných nebeských strážcov. Ak vás to zaujalo, o všetkom sa dozviete, ak budete čítať ďalej.

Retrográdny vplyv planét a ich umiestnenie v danom čase má mimoriadny vplyv na zostavenie horoskopu.  Objasňuje pozitívne aj negatívne vibrácie na život, prinášajú obmedzenia v napredovaní, prekážky a aj očistu do všetkých oblastí života, na ktoré pôsobia. Netreba sa ich obávať, pretože aj v retrográdnom pohybe majú svoje pozitíva aj negatíva.

SLNKO  

Vládne znameniu LEVA b

/ predstavuje energiu:  prvé štádium života, v ktorom sa malé dieťa absolútne sústreďuje len na seba/

V astrológii je najvýznamnejšia planéta SLNKO a takmer vo všetkých náboženstvách zaujíma dôležité postavenie v podobe gréckeho boha Apollóna alebo Hélia, u Egypťanov ako boh Ra, Horus alebo Athon / predchodca židovskej viery v jedného Boha/. Roky v úseku života, v ktorom stojí  v silnom postavení Slnko, sa dajú charakterizovať ako veľmi činné a plodné roky, roky plné zmien a vývinov, ale aj roky prinášajúce základné skúsenosti života, ktorými musí človek počas svojho života prejsť, či už pozitívne alebo negatívne.

Je symbolom moci, činorodosti a stelesnením života samého.

Je predovšetkým znakom  JA – nazývaným aj ako ,, EGO „, zastupuje prameň života, jeho silu.

Skrýva v sebe silu jedinečnosti,  ale aj zničujúcu sebeckosť, preto negatívnou stránkou je pýcha, panovačnosť a pohŕdavosť.

MESIAC /LUNA    

Vládne znameniu RAKA a

/predstavuje energiu: malé dieťa sa sústreďuje na matku a ostatných členov rodiny, aby si presadilo svoje vlastné citové potreby /

Po Slnku je druhou najvýznamnejšou planétou Mesiac / LUNA a niektoré kultúry ho stavajú na rovnakú úroveň. Je činiteľom ovplyvňujúcim rýchlosť toku udalostí v astrológii.

Je vládcom prílivu a odlivu a aj jeho nálady sú nestále a premenlivé. Premenlivosť je aj vyjadrením MASKY – tvár, ktorú ukazujú vo vzťahu k okoliu, aby nimi zakryli svoje skutočné pocity a citlivosť.

Podľa starých tradícií je Mesiac vládcom striebra a striebornej farby.

Mesiac je vládcom rodinného kozuba a domácnosti ako celku. Svoje individuálne potreby orientuje na rodinu  a vzťahy v nej. Sú jeho zdrojom istoty a stability.

Nazývame ho aj materským znamením, v rodinnom kruhu zohráva kľúčovú úlohu v ovplyvňovaní ostatných planét, aj keď sa javí ako nenápadná. Mesiac dáva do popredia ženskosť a materskosť, hlavne u žien.