Vieme Pomôcť

Už od roku 2006 sa zaoberám rôznymi alternatívnymi terapiami a pracujem ako terapeut a liečiteľ. Venujem sa poradenstvu pre všetky vekové kategórie. Pracujem prostredníctvom dátumu narodenia  osôb. Ak sa v osobnom živote ocitnete  na križovatke alebo ťažko riešiteľnej situácii cez tento údaj Vám viem pomôcť zorientovať sa v tejto životnej skúške a pochopiť jej dôvod vzniku, ako ju zvládnuť, ako správne využívať silné stránky a ako prekonať tie slabé, ako zvládnuť financie a problémy s nimi. Viem vám pomôcť pri dôležitomrozhodovaní alebo ako sa po ťažkej etape znova naštartovať a pohnúť sa správnym tým smerom. Vysvetlím vám ako spracovať všetky vzťahy s ľuďmi, ktorých vám život priviedol do cesty – rodinné, partnerské, pracovné, dobré aj tie ťažké. Pomôžem vám lepšie porozumieť sebe, aby ste napredovali k naplneniu po materiálnej a  duchovnej stránke, aby ste zvládli svoje ,,križovatky“ a karmy, ktoré sú vo vašom živote dané pre váš rozvoj a silu.

Ak sa v partnerskom vzťahu rozhodujete pre vážny krok vo vzťahu – spoločná domácnosť a svadba, kríza s partnerom alebo rozchod, upozorním na možné nezhody a ako ich vykomunikovať, prípadne ako im predísť. Poukážem na spoločné silné ale aj slabé stránky a ako váš domov zosúladiť. Ako nových partnerov prijme a bude vnímať vaša rodina alebo deti. Ak riešite krízu a rozhodnutie čo ďalej, tak nájdeme najlepšie riešenie pre vás, aby ste to zvládli čo najmenej bolestivo.

Pri vzťahoch rodinných a vzťahoch s deťmi pomôžem pri riešení konfliktných situácií, rodinných nezhodách, náprave nedorozumení a iných často krát dlhodobo neriešených konfliktoch. Pri ,,dnešných“ deťoch pomôžem rodičom porozumieť svojim deťom, prečo sa správajú ,,čudne“ a tak napraviť ich vzájomnú akceptáciu riešiť krehkú a často narušenú konverzáciu a dôveru, ako zvládnuť ich komplikovanú výchovu.

V pracovných vzťahoch viem poradiť, ako pracovať na svojej kariére, ako prispieť k dobrej atmosfére v práci. Poradím vám ako zapadnúť do kolektívu a ako sa ,,zvýrazniť“ v správny moment, ako vnímať tých, s ktorými ste si ,,nesadli“ ako si poradiť s komplikovanými vzťahmi v práci. Popracovať s komunikáciou, aby to prispelo k vzájomnému súladu, pochopeniu  a spolupráci.

 PRE FIRMY A MANAŽÉROV

Asi poznáte tú známu pravdu podnikateľov :,, Firma je taká silná, ako jej najslabší článok.“

Na základe dátumu narodenia konkrétnej osoby viem poradiť akých ľudí máte okolo seba vo firme a čo môžete od koho čakať. Ak už kolegov máte vo firme a máte s nimi spolupracovať , poradím vám s kým ako komunikovať, ako rozvíjať existujúci kolektív, ako navzájom spolupracovať v kolektíve tak, aby ste sa vždy vedeli dohodnúť a dosiahnuť stanovený cieľ.

Ak práve chcete prijať nového človeka do tímu je možné zistiť koho správne vybrať z ,,horúcich kandidátov na pracovnú pozíciu. Jeho dátum narodenia napovie omnoho viac ako prezradí profesijný životopis, ten je často dosť iný ako realita časom ukáže.

Napr.: aké majú slabé a silné stránky, aký je ich postoj k práci a kariérny potenciál, ako pracujú, komunikujú s okolím, či vedia spolupracovať, ako zapadnú do kolektívu, ako to zmení atmosféru v tíme. Aký sú pri prijímaní zodpovednosti, či sa vedia rozhodovať a ako vedia akceptovať zmeny, ako vnímajú autoritu a konkurenciu, ako sa im vedia prispôsobiť, či sú tímoví hráči alebo individuality, ako vedia samostatne pracovať  a tvoriť, či sú kreatívni, ako riešia krízové situácie v práci alebo s klientom, čo môžete od nich očakávať a ako sú lojálni k firme, atď.

Pomôžem zosúladiť a upevniť existujúce vzťahy a napraviť tie narušené pracovným konfliktom. Pomôžem pri výbere tímových lídrov.

AUTOR: Slavka Peško