V čom vieme pomôcť

Zdravie

 • Znížená imunita a alergie detí a dospelých
 • Choroby orgánov s vnútornou sekréciou a vylučovania
 • Bolesť všeobecne
 • Zápaly zubov a ďasien, zápaly v dutine ústnej
 • Opakované zápaly dýchacích ciest, močových ciest
 • Problémy s trávením – rôzne
 • Diabetes
 • Štítna žľaza
 • Poruchy stravovania – bulímia a anorexia v dospievaní a dospelosti
 • Bolesti hlavy, uší a pocit zaľahnutia alebo hučania
 • Bolesti chrbtice /krčnej a driekovej/, tŕpnutie rúk a nôh
 • Reumatické bolesti kĺbov
 • Svalová únava, kŕče, nevládnosť
 • Dlhodobý pocit únavy a vyčerpania
 • Depresie a syndróm vyhorenia
 • Gynekologické problémy – opakované zápaly, mykózy a chlamýdie
 • Bolesti pri menštruačnom cykle
 • Pri problémoch s počatím dieťaťa

Vzťahy

 • Moje dieťa je nezvládnuteľné…
 • Ako zvládnuť ,,puberťákov“
 • Kompatibilita súrodeneckých vzťahov
 • Kompatibilita partnerov? – riešenie partnerských kríz, ale aj pre zhoda budúcich partnerov
 • Zvládnutie rozchodu s partnerom
 • Generačné konflikty medzi deťmi a rodičmi
 • Efektívne riešenia pri rodinných nezhodách
 • Riešenie majetkových rodinných nezhôd
 • Konflikty vzťahov v pracovnom prostredí
 • Strata sebadôvery na rôznych úrovniach
 • Osobnostný rozvoj
 • Výber vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu podľa potrieb firmy
 • Zosúladenie pracovných tímov
 • Motivácia pracovníkov podľa dátumu narodenia
 • Riešenie konfliktov vo vzťahoch na pracovisku
 • Efektívna komunikácia na pracovisku podľa dátumov narodenia

Poradenstvo

Pri problémoch v osobnom alebo partnerskom živote, pri problémoch vo vzťahoch rodinných, výchova ,,dnešných´´ detí, pri pracovných a finančných problémoch, pri zdravotných problémoch a možných rizikách